Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV47380

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV47380. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV47380 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV47380 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV47380 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1072 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV47380 (1299 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV47380

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 47380 aqua alarm De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aan de eventuele volgende eigenaar door. De volgen symbolen worden in de tekst gebruikt : Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Instructies en praktische tips Milieu-informatie 2 Informatie voor de gebruiker INHOUD Geachte klant, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Voorzorgsmaatregelen tegen vorst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Afdanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Milieubescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Wasmiddelbakje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Programmakiezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Toetsen voor extra programma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Toets CENTRIFUGETOERENTAL / SPOELSTOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Vloeibaar wasmiddel doseert u in de doseerbol direct in de trommel of in het wasmiddelbakje; in dat geval moet u direct een programma starten. De hoeveelheid wasmiddel hangt af van de hoeveelheid wasgoed, de waterhardheid en de mate van ver-ontreiniging van het wasgoed. Doseer wat meer als het water hard is (of gebruik liever een waterontharder) of als het wasgoed erg vuil of gevlekt is. Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u bij het waterleidingbedrijf krijgen. 18 Informatie voor de gebruiker Internationale behandelingsetiketten 19 Informatie voor de gebruiker Een was doen Voordat u de machine in gebruik neemt, raden wij u aan een wasgang op 90°C zonder wasgoed uit te voeren om de kuip schoon te maken. Wasgoed in de machine doen · Machinedeksel openen. · Trommel openen door grendeltoets A in te drukken; de twee kleppen gaan vanzelf uit elkaar. · Wasgoed in de machine doen, trommel sluiten en machinedeksel sluiten. Waarschuwing: voordat u het machinedeksel sluit, dient u te controleren of de trommel goed gesloten is: ·de twee kleppen goed gesloten, ·grendeltoets A niet ingedrukt. A Wasmiddel doseren U kunt de door de fabrikanten van wasmiddel aanbevolen hoeveelheid reduceren door gebruik te maken van het wasproces dat waterverbruik en wasmiddelverbruik reduceert. Doseer wasmiddel in vak en voorwasmiddel / inweekmiddel of ontharder of vlekkenzout in vak als u wilt voorwassen. Als u een ander type wasmiddel gebruikt lees dan "Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen". Programma kiezen In de programmatabel ziet u, welk programma geschikt is voor uw wasgoed. Draai de programmakiezer op het gewenste programma, de lampjes van de betreffende programma-onderdelen gaan branden. Het display laat zien hoe lang het gekozen programma ongeveer gaat duren. 20 Informatie voor de gebruiker De tijd in het display wordt tijdens het programma automatisch aangepast. Centrifugetoerental kiezen Het maximale centrifugetoerental (aangepast aan het soort wasgoed) wordt aangegeven als u het programma kiest en als de machine op pauze staat. Door toets "centrifugetoerental verlagen" in te drukken kunt u echter het toerental verlagen of spoelstop (alleen pompen) kiezen. Extra functies kiezen De verschillende extra functies kunt u kiezen nadat u het programma hebt gekozen en voordat u toets "Start/Pauze" indrukt. Als een functie niet kan worden gecombineerd met het gekozen programma, gaat het betreffende lampje knipperen en verschijnt "Err" in het display (zie programmatabel). Startuitstel kiezen Deze functie stelt de start van het programma 30, 60, 90 minuten tot 23 uur uit. Kies het aantal uren dat u de start wilt uitstellen door de toets verschillende malen in te drukken. Wasprogramma starten · Controleren of de waterkraan open is. Het machinedeksel is niet goed gesloten als bij indrukken van toets START/PAUZE · de indicatie DEKSEL rood knippert · daarna de foutcode E40 in het multidisplay knippert, · en de indicatie EINDE knippert. 21 Informatie voor de gebruiker In dat geval deksel stevig dichtdrukken en toets START/PAUZE nogmaals indrukken. Bij ingestelde starttijdkeuze : De ingestelde tijd loopt af, in het multidisplay wordt de resterende tijd tot de programmastart (in volle uren) aangegeven. Tijdens deze periode kunt u nog wasgoed in de machine doen of de starttijdkeuze wijzigen resp. · Wasgoed in de machine doen: toets START/PAUZE indrukken, het deksel kan worden geopend. afbreken: toets STARTTIJDKEUZE zo vaak indrukken, tot de gewenste tijd wordt aangegeven; als de programmalooptijd wordt aangegeven (indicatie in minuten, start het wasprogramma direct. Afloop van het wasprogramma Vóór de start worden de verschillende programma-onderdelen op de indicatie van het programmaverloop aangegeven. Tijdens het wasprogramma wordt aangegeven met welk onderdeel de machine bezig is. Multidisplay : De te verwachten resterende looptijd (in minuten) wordt tot het einde van het programma in het multidisplay aangegeven. Bij automatische programma-aanpassing door de sturing van de wasautomaat (hoeveelheid wasgoed, soort wasgoed, onbalansherkenning, extra spoelgang enz. ) kan de telling van de resterende looptijd stilgezet of gecorrigeerd worden. Einde van het programma Als een wasprogramma is beëindigd, gaat EINDE in de indicatie van het programmaverloop branden. [. . . ] Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV47380

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV47380 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag