Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV47280

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV47280. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV47280 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV47280 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV47280 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1038 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV47280 (1103 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV47280

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 47280 aqua control De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aan de eventuele volgende eigenaar door. De volgen symbolen worden in de tekst gebruikt : Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Instructies en praktische tips Milieu-informatie 2 Informatie voor de gebruiker INHOUD Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Haken verwijderen en de vitrages in een net of zak binden Hoeveelheid wagoed De hoeveelheid wasgoed die u in de trommel doet mag het maximale vulgewicht van de wasautomaat niet overschrijden. Niet alle textielsoorten hebben hetzelfde volume en hetzelfde opnemend vermogen. Daarom moet de trommel in het algemeen als volgt gevuld worden: · vol, maar niet overvol voor katoen en linnen, · halfvol voor weefsels gemengd met katoen en synthetische weefsels, · voor een derde gevuld voor tere artikelen zoals vitrages en wol. Bij een gemengde was het vulgewicht van het teerste materiaal aanhouden. 16 Informatie voor de gebruiker Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik in een wasautomaat. Vloeibaar wasmiddel doseert u in de doseerbol direct in de trommel of in het wasmiddelbakje; in dat geval moet u direct een programma starten. De hoeveelheid wasmiddel hangt af van de hoeveelheid wasgoed, de waterhardheid en de mate van ver-ontreiniging van het wasgoed. Doseer wat meer als het water hard is (of gebruik liever een waterontharder) of als het wasgoed erg vuil of gevlekt is. Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u bij het waterleidingbedrijf krijgen. 17 Informatie voor de gebruiker Internationale behandelingsetiketten 18 Informatie voor de gebruiker Een was doen Voordat u de machine in gebruik neemt, raden wij u aan een wasgang op 90°C zonder wasgoed uit te voeren om de kuip schoon te maken. Wasgoed in de machine doen · Machinedeksel openen. · Trommel openen door grendeltoets A in te drukken; de twee kleppen gaan vanzelf uit elkaar. · Wasgoed in de machine doen, trommel sluiten en machinedeksel sluiten. Waarschuwing: voordat u het machinedeksel sluit, dient u te controleren of de trommel goed gesloten is: ·de twee kleppen goed gesloten, ·grendeltoets A niet ingedrukt. A Wasmiddel doseren U kunt de door de fabrikanten van wasmiddel aanbevolen hoeveelheid reduceren door gebruik te maken van het wasproces dat waterverbruik en wasmiddelverbruik reduceert. Doseer wasmiddel in vak en voorwasmiddel in vak als u wilt voorwassen. Als u een ander type wasmiddel gebruikt lees dan "Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen". Programma kiezen In de programmatabel ziet u, welk programma geschikt is voor uw wasgoed. Draai de programmakiezer op het gewenste programma, de lampjes van de betreffende programma-onderdelen gaan branden. Het display laat zien hoe lang het gekozen programma ongeveer gaat duren. De tijd in het display wordt tijdens het programma automatisch aangepast. 19 Informatie voor de gebruiker Centrifugetoerental kiezen Het maximale centrifugetoerental (aangepast aan het soort wasgoed) wordt aangegeven als u het programma kiest en als de machine op pauze staat. Door toets "centrifugetoerental verlagen" in te drukken kunt u echter het toerental verlagen of spoelstop (alleen pompen) kiezen. Extra functies kiezen De verschillende extra functies kunt u kiezen nadat u het programma hebt gekozen en voordat u toets "Start/Pauze" indrukt. Als een functie niet kan worden gecombineerd met het gekozen programma, gaat het betreffende lampje knipperen en verschijnt "Err" in het display (zie programmatabel). Startuitstel kiezen Deze functie stelt de start van het programma 30, 60, 90 minuten tot 23 uur uit. Kies het aantal uren dat u de start wilt uitstellen door de toets verschillende malen in te drukken. Wasprogramma starten · Controleren of de waterkraan open is. Het machinedeksel is niet goed gesloten als bij indrukken van toets START/PAUZE · de indicatie DEKSEL rood knippert · daarna de foutcode E40 in het multidisplay knippert, · en de indicatie EINDE knippert. In dat geval deksel stevig dichtdrukken en toets START/PAUZE nogmaals indrukken. Bij ingestelde starttijdkeuze : De ingestelde tijd loopt af, in het multidisplay wordt de resterende tijd tot de programmastart (in volle uren) aangegeven. [. . . ] Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV47280

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV47280 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag