Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV42230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV42230. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV42230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV42230 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV42230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (524 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV42230 (462 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV42230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 42230 ELECTRONIC De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Bewaar dit boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Let goed op deze aanwijzingen. . Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Dankzij de soft-opening gaat het deksel langzaam en veilig voor uw vingers open. Wasgoed in de machine doen Maximale vulgewichten, zie "Programmatabellen". de juiste voorbereiding van het wasgoed, zie "Wasgoed sorteren en voorbereiden". Trommel- en machinedeksel goed sluiten. 20 Gebruiksaanwijzing Was-/nabehandelingsmiddel doseren Aanwijzingen m. b. t. was- en nabehandelingsmiddelen, zie hoofdstuk "Was- en nabehandelingsmiddelen". Was-/nabehandelingsmiddel doseren: vak voor vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel) Attentie!Dikvloeibare middelen eventueel tot markering MAX met water verdunnen, poedervormig stijfsel eerst oplossen. vak voor vlekkenzout vak voor voorwasmiddel/ inweekmiddel* alleen voor extra programma's (VOORWAS/INWEKEN*) of voor ontharder. vak voor poedervormig hoofdwasmiddel Als u waterontharder gebruikt en het rechter vak voor voorwas-/ inweekmiddel nodig hebt, de waterontharder op het hoofdwasmiddel in het linker vak doseren. Bij gebruik van vloeibare wasmiddelen/tabletten: Vloeibare wasmiddelen resp. tabletten met door de wasmiddelindustrie aangeboden doseerhulpjes doseren. Let op de aanwijzingen op de wasmiddelverpakking. * afhankelijk van model 21 Gebruiksaanwijzing Wasprogramma instellen Geschikt programma, juiste temperatuur en eventueel extra programma's voor het wasgoed: zie "Programmatabellen". Programmakiezer op het gewenste wasprogramma met de gewenste temperatuur draaien. De brandende lampjes van de indicatie van het programmaverloop geven de programma-onderdelen van het gekozen programma aan. Eventueel extra programma('s) kiezen: de indicaties van de gekozen extra programma'sgaan branden. Om een programma uit te schakelen de toets nogmaals indrukken. Centrifugetoerental wijzigen/spoelstop kiezen Eventueel centrifugetoerental voor de laatste centrifugegang wijzigen/SPOELSTOP kiezen: Toets centrifugetoerental/SPOELSTOP zo vaak indrukken, tot de indicatie van het gewenste centrifugetoerental (resp. Als u SPOELSTOP kiest, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen, het wordt niet gecentrifugeerd. Als u het centrifugetoerental niet wijzigt, wordt het automatisch aan het wasprogramma aangepast: - WITTE/BONTE WAS - E-STAND - KREUKHERSTELLEND/STRIJKVRIJ - FIJNE WAS - WOL/ (handwas) 1200 1200 900 900 900 tpm tpm tpm tpm tpm Het toerental voor de centrifugegangen tussendoor is afhankelijk van het gekozen programma en kan niet worden gewijzigd. 22 Gebruiksaanwijzing Extra spoelgang (SPOELEN +) De wasautomaat is ingesteld op een uiterst zuinig waterverbruik. Voor mensen die aan een allergie lijden, kan het echter van belang zijn om met meer water te spoelen. Als SPOELEN+ is ingesteld, wordt een extra spoelgang uitgevoerd bij de programma`s WITTE/BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND/STRIJKVRIJ en FIJNE WAS. Bij levering van het apparaat is geen extra spoelgang ingesteld. . Extra spoelgang instellen: 1. Programmakiezer op WITTE/BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND/ STRIJKVRIJ of FIJNE WAS (met willekeurige temperatuur) draaien. Toets VOORWAS en toets KORT tegelijk minstens 2 seconden ingedrukt houden. Door de extra spoelgang wordt het waterverbruik hoger en de programmalooptijd langer. . Extra spoelgang opheffen: 1. [. . . ] 14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. 15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. 16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV42230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV42230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag