Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV41380

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV41380. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV41380 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV41380 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV41380 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2050 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV41380 (552 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV41380

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 12 Toets STARTTIJDKEUZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Multidisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Toets «START / PAUZE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Machinedeksel openen en sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tijdens het programma brandt de indicatie van het onderdeel waarmee de machine bezig is. De indicatie PARKEERSTAND in de indicatie van het programmaverloop wijst erop, dat de trommel vastgezet is en direct kan worden geopend. Als de indicatie OVERDOSERING* brandt, hebt u in het afgelopen programma te veel wasmiddel gebruikt. Bij de volgende was op de doseeraanwijzingen van de wasmiddelfabrikant en op het vulgewicht letten! *afhankelijk van model 15 Informatie voor de gebruiker Verbruikswaarden en tijdsduur voor gekozen programma's (richtlijnen) Programma/ Temperatuur in °C WITTE WAS 95 ECO 60* KREUKHERSTELLEND 60 FIJNE WAS 30 WOL / ZIJDE 30 Wasgoed in kg 5, 0 5, 0 2, 5 2, 5 1, 0 Water in liter 59 42 52 53 50 Stroom in kWh 2, 00 0, 85 1, 10 0, 35 0, 30 Tij in minuten 140 - 155 140 - 155 85 - 100 55 - 70 45 - 60 *Dit 60°C-programma is het referentieprogramma voor de gegevens op het energielabel, volgens richtlijn 92/75/EG. 16 Informatie voor de gebruiker Voordat u gaat wassen Wasgoed sorterne en voorbereiden · Wasgoed volgens soort en behandelingsetiket sorteren : normale was voor sterk wasgoed dat krachtig wassen en centrifugeren kan verdragen; fijne was voor teer wasgoed dat voorzichtiger moet worden behandeld. Kies voor gemengde ladingen programma en temperatuur passend bij het teerste textiel. Houd u aan de aanwijzingen "apart wassen" en "enkele keren apart wassen" op het behandelingsetiket. · Kleding die uit meer lagen bestaat (slaapzakken, anoraks enz. ), gebreid gekleurd textiel en wol en textiel met applicaties binnenste buiten keren. · Kleine en tere stukken wasgoed (sokken, panty's, beha's enz. ) in een wasnetje wassen. Haken verwijderen en de vitrages in een net of zak binden Hoeveelheid wagoed De hoeveelheid wasgoed die u in de trommel doet mag het maximale vulgewicht van de wasautomaat niet overschrijden. Niet alle textielsoorten hebben hetzelfde volume en hetzelfde opnemend vermogen. Daarom moet de trommel in het algemeen als volgt gevuld worden: · vol, maar niet overvol voor katoen en linnen, · halfvol voor weefsels gemengd met katoen en synthetische weefsels, · voor een derde gevuld voor tere artikelen zoals vitrages en wol. Bij automatische programma-aanpassing door de sturing van de wasautomaat (hoeveelheid wasgoed, soort wasgoed, onbalansherkenning, extra spoelgang enz. ) kan de telling van de resterende looptijd stilgezet of gecorrigeerd worden. Einde van het programma Als een wasprogramma is beëindigd, gaat EINDE in de indicatie van het programmaverloop branden. · Als u spoelstop hebt gekozen, moet eerst het water worden weggepompt: 22 - Programmakiezer op UIT draaien. Informatie voor de gebruiker - Programmakiezer op POMPEN draaien en toets START/PAUZE indrukken (het water wordt zonder centrifugeren weggepompt), of - Programmakiezer op CENTRIFUGEREN draaien en toets START/ PAUZE indrukken (het water wordt weggepompt en het wasgoed wordt gecentrifugeerd of voorzichtig gecentrifugeerd). Na beëindiging van dit programma-onderdeel brandt de indicatie EINDE. Zodra de indicatie DEKSEL groen brandt, kan het machinedeksel worden geopend. De indicatie PARKEERSTAND in de indicatie van het programmaverloop wijst erop, dat de trommel vastgezet is en direct kan worden geopend. · Na het wassen het machinedeksel een tijd open laten staat zodat de wasautomaat kan luchten. Als de wasautomaat langere tijd niet wordt gebruikt: waterkraan dichtdraaien en de wasautomaat spanningloos maken. 23 Informatie voor de gebruiker Programmatabel Wassen Hier vindt u een overzicht van niet alle mogelijke, maar alleen de in het dagelijks gebruik zinvolle instellingen. vulgewicht (droog wasgoed) 5 kg Programmakiezer Temperatuur (°C) WITTE WAS / BONTE WAS 95 Energiespaarprog. ECO** Bonte was 4, 5 kg 5, 0 kg 40-60 MIX WITTE WAS / BONTE WAS 30 - 60 KREUKHERSTELLEND 30 - 60 STRIJKVRIJ 40 FIJNE WAS 30 - 40 WOL Koud - 40 SNELWAS Mogelijke extra programma's Witte was TIJD* VOORWAS VLEKKEN BEHOEDZAAM SPOELEN + Kreukherstellend 2, 5 kg 1, 0 kg TIJD VOORWAS VLEKKEN*** BEHOEDZAAM**** SPOELEN + Fijne was Wol/Zijde/ Handwas Alle 2, 5 kg 1, 0 kg 2, 5 kg *Kan niet gekozen worden bij instelling ECO, 40-60 MIX en in combinatie met VLEKKEN. **Dit 60°C-programma is het referentieprogrammma voor de gegevens op het energielabel, ***Kan niet gekozen worden bij temperaturen beneden 40°C. ****Kan niet gekozen worden bij instelling STRIJKVRIJ. 24 Informatie voor de gebruiker Spoelen Soort wasgoed Witte was / bonte was Kreukherstellend Fijne was Wol /Zijde/ Handwas Max. [. . . ] Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV41380

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV41380 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag