Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV41280

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV41280. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV41280 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV41280 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV41280 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (571 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV41280 (2425 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV41280

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO_LAVAMAT 41280 UPDATE De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Bewaar dit boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Let goed op deze aanwijzingen. . Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] De brandende lampjes van de indicatie van het programmaverloop geven de programma-onderdelen van het gekozen programma aan. In het mutidisplay wordt de vermoedelijke duur van het ingestelde programma in minuten aangegeven. Eventueel extra programma('s) kiezen: de indicaties van de gekozen extra programma'sgaan branden. Om een programma uit te schakelen de toets nogmaals indrukken. Centrifugetoerental wijzigen/spoelstop kiezen . Eventueel centrifugetoerental voor de laatste centrifugegang wijzigen/SPOELSTOP kiezen: Toets centrifugetoerental/SPOELSTOP zo vaak indrukken, tot de indicatie van het gewenste centrifugetoerental (resp. Als u SPOELSTOP kiest, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen, het wordt niet gecentrifugeerd. Als u het centrifugetoerental niet wijzigt, wordt het automatisch aan het wasprogramma aangepast: - WITTE/BONTE WAS - KREUKHERSTELLEND/STRIJKVRIJ - FIJNE WAS - WOL/ (handwas) 1200 900 700 900 tpm tpm tpm tpm Het toerental voor de centrifugegangen tussendoor is afhankelijk van het gekozen programma en kan niet worden gewijzigd. 23 Gebruiksaanwijzing Extra spoelgang (SPOELEN +) De wasautomaat is ingesteld op een uiterst zuinig waterverbruik. Voor mensen die aan een allergie lijden, kan het echter van belang zijn om met meer water te spoelen. Als SPOELEN+ is ingesteld, wordt een extra spoelgang uitgevoerd bij de programma`s WITTE/BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND/STRIJKVRIJ en FIJNE WAS. Bij levering van het apparaat is geen extra spoelgang ingesteld. . Extra spoelgang instellen: 1. Programmakiezer op WITTE/BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND/ STRIJKVRIJ of FIJNE WAS (met willekeurige temperatuur) draaien. Toets VOORWAS en toets KORT tegelijk minstens 2 seconden ingedrukt houden. Door de extra spoelgang wordt het waterverbruik hoger en de programmalooptijd langer. . Extra spoelgang opheffen: 1. Programmakiezer opnieuw op WITTE/BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND/STRIJKVRIJ of FIJNE WAS draaien. 2. Toets VOORWAS en toets KORT tegelijk minstens 2 seconden ingedrukt houden. De extra spoelgang is opgeheven. 24 Gebruiksaanwijzing Starttijdkeuze / inweekduur instellen Starttijdkeuze Met toets STARTTIJDKEUZE kunt u de start van een programma 1 tot max. Toets STARTTIJDKEUZE zo vaak indrukken, tot de tijd tot de gewenste programmastart in het multidisplay wordt aangegeven, bijv. Als ' wordt aangegeven en u drukt de toets nog een keer in, verschijnt en daarna de looptijd van het ingestelde wasprogramma (indicatie in minuten, bijv. In dit geval is geen starttijdkeuze ingesteld. " . Inweekduur Als u toets INWEKEN hebt ingedrukt, kunt u met toets STARTTIJDKEUZE de inweekduur verlengen (max. 20 minuten. " . Om in te stellen toets STARTTIJDKEUZE zo vaak indrukken, tot de gewenste inweekduur in het multidisplay wordt aangegeven, bijv. Terwijl INWEKEN loopt, brandt VOORWAS in de indicatie van het programmaverloop. " " " ' 25 Gebruiksaanwijzing Machinedeksel openen en sluiten . De indicaties DEKSEL en START/PAUZE geven, als het apparaat is ingeschakeld, aan of het machinedeksel kan worden geopend: indicatie DEKSEL brandt groen brandt groen is uit indicatie START/PAUZE knippert rood brandt rood knippert of brandt rood machinedeksel openen mogelijk ?ja ja, na indrukken van toets START/PAUZE nee 1) 1) Machinedeksel is vanwege hoog waterniveau resp. [. . . ] c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV41280

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV41280 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag