Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV41200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV41200. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV41200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV41200 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV41200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1404 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV41200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 Voorzorgsmaatregelen tegen vorst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Afdanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Milieubescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De indicaties DEKSEL en START/PAUZE geven, als het apparaat is ingeschakeld, aan of het machinedeksel kan worden geopend: Indicatie DEKSEL brandt groen brandt groen is uit Indicatie START/PAUZE knippert rood brandt rood knippert of brandt rood Machinedeksel openen mogelijk ?Als : - de indicatie DEKSEL rood knippert, - daarna de foutcode E40 in het multidisplay knippert, - en de indicatie EINDE knippert, hebt u geprobeerd een programma te starten, zonder dat het machinedeksel goed gesloten was. In dat geval machinedeksel stevig dichtdrukken en wasprogramma nogmaals starten. Indicatie van het programmaverloop Geeft vóór de start van het programma aan welke programmaonderdelen zijn gekozen. Tijdens het programma brandt de indicatie van het onderdeel waarmee de machine bezig is. De indicatie PARKEERSTAND in de indicatie van het programmaverloop wijst erop, dat de trommel vastgezet is en direct kan worden geopend. Als de indicatie OVERDOSERING brandt, hebt u in het afgelopen programma te veel wasmiddel gebruikt. Bij de volgende was op de doseeraanwijzingen van de wasmiddelfabrikant en op het vulgewicht letten! 14 Informatie voor de gebruiker Verbruikswaarden en tijdsduur voor gekozen programma's (richtlijnen) Programma/ Temperatuur in °C WITTE WAS 95 ECO 60* KREUKHERSTELLEND 60 FIJNE WAS 30 WOL 30 Wasgoed in kg 5, 0 5, 0 2, 5 2, 5 1, 0 Water in liter 59 42 52 53 50 Stroom in kWh 2, 00 0, 95 1, 10 0, 35 0, 30 Tij in minuten 140 - 155 140 - 155 85 - 100 55 - 70 45 - 60 *Dit 60°C-programma is het referentieprogramma voor de gegevens op het energielabel, volgens richtlijn 92/75/EG. 15 Informatie voor de gebruiker Voordat u gaat wassen Wasgoed sorterne en voorbereiden · Wasgoed volgens soort en behandelingsetiket sorteren : normale was voor sterk wasgoed dat krachtig wassen en centrifugeren kan verdragen; fijne was voor teer wasgoed dat voorzichtiger moet worden behandeld. Kies voor gemengde ladingen programma en temperatuur passend bij het teerste textiel. Houd u aan de aanwijzingen "apart wassen" en "enkele keren apart wassen" op het behandelingsetiket. · Kleding die uit meer lagen bestaat (slaapzakken, anoraks enz. ), gebreid gekleurd textiel en wol en textiel met applicaties binnenste buiten keren. · Kleine en tere stukken wasgoed (sokken, panty's, beha's enz. ) in een wasnetje wassen. Tijdens deze periode 20 Informatie voor de gebruiker kunt u nog wasgoed in de machine doen of de starttijdkeuze wijzigen resp. · Wasgoed in de machine doen: toets START/PAUZE indrukken, het deksel kan worden geopend. afbreken: toets STARTTIJDKEUZE zo vaak indrukken, tot de gewenste tijd wordt aangegeven; als de programmalooptijd wordt aangegeven (indicatie in minuten, start het wasprogramma direct. Afloop van het wasprogramma Vóór de start worden de verschillende programma-onderdelen op de indicatie van het programmaverloop aangegeven. Tijdens het wasprogramma wordt aangegeven met welk onderdeel de machine bezig is. Multidisplay : De te verwachten resterende looptijd (in minuten) wordt tot het einde van het programma in het multidisplay aangegeven. Bij automatische programma-aanpassing door de sturing van de wasautomaat (hoeveelheid wasgoed, soort wasgoed, onbalansherkenning, extra spoelgang enz. ) kan de telling van de resterende looptijd stilgezet of gecorrigeerd worden. Einde van het programma Als een wasprogramma is beëindigd, gaat EINDE in de indicatie van het programmaverloop branden. · Als u spoelstop hebt gekozen, moet eerst het water worden weggepompt: - Programmakiezer op UIT draaien. - Programmakiezer op POMPEN draaien en toets START/PAUZE indrukken (het water wordt zonder centrifugeren weggepompt), of - Programmakiezer op CENTRIFUGEREN draaien en toets START/ 21 Informatie voor de gebruiker PAUZE indrukken (het water wordt weggepompt en het wasgoed wordt gecentrifugeerd of voorzichtig gecentrifugeerd). Na beëindiging van dit programma-onderdeel brandt de indicatie EINDE. Zodra de indicatie DEKSEL groen brandt, kan het machinedeksel worden geopend. De indicatie PARKEERSTAND in de indicatie van het programmaverloop wijst erop, dat de trommel vastgezet is en direct kan worden geopend. [. . . ] Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV41200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV41200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag