Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV41070

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV41070. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV41070 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV41070 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV41070 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (463 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV41070

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 41070 UPDATE De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Bewaar dit boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Let goed op deze aanwijzingen. Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u bij het waterleidingbedrijf krijgen. Waterhardheid Hardheidsbereik I - laag II - gemiddeld III - hoog Waterhardheid in d°H (graden Duitse hardheid) onder 10 10 - 16 boven 16 Waterhardheid in mmol/l (millimol per liter) onder 1, 8 1, 8 - 2, 9 boven 2, 9 21 Gebruiksaanwijzing Wassen Beknopte gebruiksaanwijzing Een wasproces verloopt als volgt: 1. Het juiste wasprogramma instellen: - met de programmakiezer programma en temperatuur instellen, - eventueel toets(en) voor extra programma's indrukken, - eventueel centrifugetoerental wijzigen of SPOELSTOP kiezen, 7. Als het wasprogramma in een spoelstop geëindigd is, vóór het openen van het deksel POMPEN, CENTRIFUGEREN, of KORT CENTRIFUGEREN kiezen. Machine- en trommeldeksel openen, wasgoed uit de machine nemen. 22 Gebruiksaanwijzing Wasprogramma instellen Geschikt programma, juiste temperatuur en eventueel extra programma's voor het wasgoed: zie "Programmatabellen". 1. Programmakiezer op het gewenste wasprogramma met de gewenste temperatuur draaien. 2. Eventueel extra programma('s) kiezen: de indicaties van de gekozen extra programma's gaan branden. Om een programma uit te schakelen de toets nogmaals indrukken. Centrifugetoerental wijzigen/spoelstop kiezen Eventueel centrifugetoerental voor de laatste centrifugegang wijzigen/SPOELSTOP kiezen: Toets centrifugetoerental/SPOELSTOP zo vaak indrukken, tot de indicatie van het gewenste centrifugetoerental (resp. Als u SPOELSTOP kiest, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen, het wordt niet gecentrifugeerd. Als u het centrifugetoerental niet wijzigt, wordt het automatisch aan het wasprogramma aangepast: - WITTE/BONTE WAS - KREUKHERSTELLEND/STRIJKVRIJ - FIJNE WAS - WOL/ (handwas) 1000 900 700 900 tpm tpm tpm tpm Het toerental voor de centrifugegangen tussendoor is afhankelijk van het gekozen programma en kan niet worden gewijzigd. 23 Gebruiksaanwijzing Extra spoelgang (SPOELEN +) De wasautomaat is ingesteld op een uiterst zuinig waterverbruik. Voor mensen die aan een allergie lijden, kan het echter van belang zijn om met meer water te spoelen. Als SPOELEN+ is ingesteld, wordt een extra spoelgang uitgevoerd bij de programma`s WITTE/BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND/STRIJKVRIJ en FIJNE WAS. Bij levering van het apparaat is geen extra spoelgang ingesteld. Extra spoelgang instellen: 1. Programmakiezer op WITTE/BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND/ STRIJKVRIJ of FIJNE WAS (met willekeurige temperatuur) draaien. Toets VOORWAS en toets KORT tegelijk minstens 2 seconden ingedrukt houden. Door de extra spoelgang wordt het waterverbruik hoger en de programmalooptijd langer. Extra spoelgang opheffen: 1. Programmakiezer opnieuw op WITTE/BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND/STRIJKVRIJ of FIJNE WAS draaien. 2. Toets VOORWAS en toets KORT tegelijk minstens 2 seconden ingedrukt houden. De extra spoelgang is opgeheven. 24 Gebruiksaanwijzing Machinedeksel openen en sluiten Openen: aan de greep van het machinedeksel trekken. De indicaties DEKSEL en START/PAUZE geven, als het apparaat is ingeschakeld, aan of het machinedeksel kan worden geopend: indicatie DEKSEL brandt groen brandt groen is uit indicatie START/PAUZE knippert rood brandt rood knippert of brandt rood machinedeksel openen mogelijk ?ja ja, na indrukken van toets START/PAUZE nee 1) 1) Machinedeksel is vanwege hoog waterniveau resp. hoge temperatuur vergrendeld. Als - de indicatie DEKSEL rood knippert, - en de indicatie HOOFDWAS knippert, hebt u geprobeerd een programma te starten, zonder dat het machinedeksel goed gesloten was. [. . . ] 14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. 15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. 16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV41070

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV41070 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag