Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV4.0-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV4.0-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV4.0-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV4.0-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV4.0-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (293 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV4.0-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT De wasautomaat die het milieu ontziet Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Let goed op deze aanwijzingen. 0 Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het toestel. 3 2 Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m. b. t. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder Wat is er aan de hand als . . . [. . . ] Waterhardheid hardheidsbereik I laag II gemiddeld III hoog waterhardheid in °dH (graden Duitse hardheid) onder 10 10-16 boven 16 waterhardheid in mmol/l (millimol per liter) onder 1, 8 1, 8-2, 9 boven 2, 9 17 Wassen Beknopte gebruiksaanwijzing 0 0 0 0 Een wasproces verloopt als volgt: Deur openen, wasgoed in de machine doen. Het juiste wasprogramma instellen: programmakiezer instellen; temperatuurkiezer instellen; toets voor textielsoort indrukken. Deze instelling en de temperatuur kunt u tijdens het gehele wasproces wijzigen. 0 0 0 Na afloop van het wasprogramma: Attentie!Als het wasprogramma in een spoelstop geëindigd is, vóór het openen van de deur POMPEN of CENTRIFUGEREN kiezen. 0 Toets AAN/UIT indrukken! Wasgoed in de machine doen 0 Wasgoed sorteren en voorbereiden. voorbereiden van het wasgoed, zie "Textielsoorten en wasetiketten". 0 Wasgoed in de machine doen. 3 Maximale vulgewichten: zie "Programmatabellen". Het goed en de machine zouden dan kunnen beschadigen! 3 18 Wassen Was-/nabehandelingsmiddel doseren 0 Wasmiddellade openen: uw hand in het klepje onder aan de lade steken, lade zo ver mogelijk naar buiten trekken. 0 Was-/nabehandelingsmiddel doseren. 3 Aanwijzingen over was- en nabehandelingsmiddelen: zie "Was- en nabehandelingsmiddelen". k Voorwasmiddel/inweekmiddel (voor extra programma's VOORWAS/INWEKEN) of ontharder (Als u ontharder gebruikt en vak k voor voorwas-/inweekmiddel nodig hebt, de ontharder op het hoofdwasmiddel in vak l doseren. ) l Poedervormig hoofdwasmiddel m Vlekkenzout (alleen bij programma VLEKKEN) w Vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel). Attentie!met water verdunnen tot aan de markering MAX, poedervormig stijfsel eerst oplossen. 0 Wasmiddellade helemaal naar binnen schuiven. 19 Wassen Wasprogramma instellen 3 Geschikt programma en juiste temperatuur voor het wasgoed: zie "Programmatabellen". Wasprogramma instellen Attentie!Programmakiezer alleen met de wijzers van de klok mee (rechtsom) draaien!0 Programmakiezer op het gewenste wasprogramma draaien. Temperatuur instellen 0 Temperatuurkiezer op de gewenste temperatuur draaien. 0 Textielsoort kiezen. Als u een andere textielsoort wilt kiezen, betreffende toets indrukken. 20 Wassen Wasprogramma starten, starttijdkeuze en centrifugetoerental instellen 0 Controleren of de waterkraan open is. Tijdens deze 6 seconden kunt u eventueel starttijdkeuze instellen, om de start van het programma uit te stellen. Bij de programmas VLEKKEN, HOOFDWAS en KORT springt de programmakiezer direct nadat het programma gestart is naar een stand vlak achter KORT. 0 Eventueel starttijdkeuze instellen: toets zo vaak indrukken, tot het lampje van de gewenste tijd brandt. De resterende tijd tot de start van het programma wordt (in de stappen 12, 8, 4, 2 uur) aangegeven. In die tijd kunt u de deur nog openen om wasgoed in de machine te leggen. Starttijdkeuze wijzigen of afbreken: toets zo vaak indrukken, tot het lampje van de gewenste tijd branden. 0 Eventueel centrifugetoerental reduceren of NIET CENTRIFUGEREN kiezen: toets centrifugetoerental /NIET CENTRIFUGEREN zo vaak indrukken, tot de indicatie van het gewenste toerental (resp. Als u NIET CENTRIFUGEREN kiest, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen, het wordt niet gecentrifugeerd. 3 21 Wassen Tijdens het wasprogramma U kunt altijd instelling van het centrifugetoerental wijzigen, NIET CENTRIFUGEREN kiezen, temperatuurinstelling wijzigen. Als u een wasprogramma voortijdig wilt afbreken: 0 Toets AAN/UIT indrukken. [. . . ] (Deze instelling werkt alleen bij WITTE/BONTE WAS met een temperatuur boven 40°C. ) Stand 2: sopafkoeling en extra spoelgang Het sop wordt als hierboven omschreven afgekoeld, bovendien wordt (behalve bij WOL) een extra spoelgang uitgevoerd. Bij aflevering staat de meerwaterschakelaar op stand 0. 3 Door sopafkoeling of een extra spoelgang worden waterverbruik en programmalooptijd hoger. Meerwaterschakelaar instellen: 0 Wasmiddellade zo ver naar buiten trekken, dat de meerwaterschakelaar in de lijst links toegankelijk is. 0 Meerwaterschakelaar op 1 (sopafkoeling) of 2 (sopafkoeling en extra spoelgang) instellen. 34 Technische gegevens Hoogte x breedte x diepte Diepte bij open deur In hoogte verstelbaar Nettogewicht Vulgewicht (afhankelijk van het programma) Toepassingsgebied Trommeltoerental wassen Trommeltoerental centrifugeren Waterdruk (=10100N/cm 85x60x60cm 95cm ca. 53tpm zie typeplaatje 1-10bar = 0, 11, 0MPa) ; Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: 73/23/EEG van 19. 2. 1973 laagspanningsrichtlijn, incl. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV4.0-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV4.0-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag