Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV15.50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV15.50. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV15.50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV15.50 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV15.50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (644 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV15.50 (731 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV15.50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT Jubi-Line 15. 50 update De wasautomaat die het milieu ontziet Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Lees vooral het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. Geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] Op zulke voorwerpen kunnen zich textielpluizen afzetten die daardoor de afvoerpomp verstoppen. Daarom minstens één maal per jaar de afvoerpomp reinigen. Vóór het reinigen van de afvoerpomp wasautomaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken!Deksel van de afvoerpomp linksom losschroeven en naar buiten trekken. 1 4. Lipjes aan het deksel opzij in de geleidingssleuven plaatsen en deksel rechtsom vastschroeven. 6. Klepje sluiten. 28 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand als. . . Hulp bij storingen Probeer in geval van storing aan de hand van onderstaande aanwijzingen het probleem zelf op te lossen. Als u voor één van de hier vermelde storingen of vanwege bedieningsfouten de service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. · Als in het multidisplay de foutcode E10, E20 of E40 wordt aangegeven, kunt u de storing eventueel zelf opheffen (zie storingstabel). Als de foutcode opnieuw wordt aangegeven, neem dan contact op met de service-afdeling. · Bij alle andere foutcodes (E en cijfer of letter) contact opnemen met de service-afdeling en foutcode opgeven. Probleem Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact. Oplossing Stekker in het stopcontact steken. De zekering in de huisinstalZekering vervangen. Deur sluiten; de sluiting moet hoorbaar dichtvallen. Toets START/PAUZE zo Toets START/PAUZE niet lang lang indrukken, tot het genoeg ingedrukt. Kinderbeveiliging opheffen (zie hoofdstuk "Kinderbeveiliging"). Programma nogmaals starten. 29 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaak De waterkraan is dicht. Slang van de waterkraan losschroeven, zeef uitnemen en onder stromend water reinigen. De zeef in de koppeling van de toevoerslang is verstopt. Waterkraan is verkalkt of de- Waterkraan controleren, evt. De wasautomaat viEr zit erg weinig wasgoed in breert tijdens het gede trommel (bijv. Het water kon vóór het centrifugeren niet geheel worden weggepompt, omdat de afvoerslang geknikt is of de afvoerpomp verstopt is. Transportbeveiliging volgens de opstel- en aansluitaanwijzing verwijderen. Wasmiddel precies volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. 30 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaak De koppeling van de toevoerslang is lek. Programma afbreken, wasgoed uit de deur verwijderen, nieuw programma starten. Neem contact op met onze service-afdeling, daar is voor opvoerhoogten boven 1m een opvoerset te verkrijgen. Apparaat uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken, afvoerpomp schoonmaken. [. . . ] Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV15.50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV15.50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag