Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1480

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1480. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV1480 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1480 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV1480 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (995 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV1480 (1069 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV1480

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel. 2. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt. Deze gebruikersinformatie bevat aanwijzingen voor het zelf verhelpen van eventueel opgetreden storingen, zie het hoofdstuk "Wat doen wanneer . . . ". Indien u ondanks deze aanwijzingen nog problemen zou hebben, kan u altijd terecht bij onze After-Sales-Service: ELGROEP & AEG SERVICE Bergensesteenweg 719 1502 Lembeek Tel. : 02/3630444 Hier krijgt u een antwoord op elke vraag inzake de uitrusting en het gebruik van uw toestel. [. . . ] Na een spoelstop dient het water eerst weggepompt te worden: ­ Ofwel op de toets START/PAUZE drukken (het water wordt weggepompt en het wasgoed overeenkomstig het afgelopen programma gecentrifugeerd; na het nogmaals indrukken van de toets START/ PAUZE kan het centrifugetoerental ook tijdens het centrifugeren nog gewijzigd worden) of ­ de programmakeuzeknop op POMPEN draaien en op de toets START/ PAUZE drukken (het water wordt zonder centrifugeren weggepompt) of ­ de programmakeuzeknop op CENTRIFUG. draaien en op de toets START/PAUZE drukken (het water wordt weggepompt en het wasgoed gecentrifugeerd of kort gecentrifugeerd). Van zodra de aanduiding DEUR groen oplicht, kan de vuldeur geopend worden. De wasmiddelschuiflade na het wassen iets uittrekken zodat deze kan drogen. De vuldeur laten aanstaan opdat de wasmachine zou kunnen uitluchten. 3 OVERDOS. brandt, werd er in het SURDOSAGE afgelopen wasprogramma teveel wasmiddel gebruikt. Tijdens de volgende wasgang de door de wasmiddelenfabrikant aangegeven doseringen alsook het vulgewicht naleven!Wanneer de wasmachine gedurende lange tijd niet wordt gebruikt: De waterkraan sluiten en de stekker van de wasmachine uit het stopcontact halen. 24 Gebruiksaanwijzing Programmatabellen Wassen Hierna worden niet alle mogelijke maar enkel de doorgaans gebruikelijke en zinvolle instellingen beschreven. Soort wasgang, wasvoorschriften Max. vulgewicht (drooggewicht)1) Programmakeuzeknop temperatuur Beschikbare extra programma' s VOORWAS INWEKEN KORT VLEKKEN VOORWAS INWEKEN VLEKKEN VOORWAS INWEKEN KORT VLEKKEN2) VOORWAS INWEKEN KORT VLEKKEN VOORWAS INWEKEN KORT VLEKKEN2) Witte was ç Energiebesparend programma: Witte was ç Bonte was èë 5kg WITTE/BONTE WAS 95 5kg WITTE/BONTE WAS E-STAND 5kg WITTE/BONTE WAS 30 tot 60 KREUKHERSTELLEND 40 tot 60 STRIJKVRIJ3) 40 FIJNE WAS 30, 40 P WOL KOUD tot 40 2, 5kg Kreukherstellend êí 1kg 2, 5kg (en/of 15-20m2 gordijnen) Fijne was ì Wol/handwas 9ìï 2kg 1) Een emmer van 10 liter bevat ongeveer 2, 5kg droge was (katoen). 2) Bij VLEKKEN is een temperatuur van minimaal 40°C noodzakelijk, opdat het vlekkenmiddel kan gaan werken. 3) Enkel bij naleving van het vulgewicht van 1kg worden kreuken in het wasgoed in een hoge mate voorkomen. Wanneer u op de klantenservice een beroep moet doen voor één van de onderstaande storingen of om een foutieve bediening te verhelpen, dan is het bezoek van de technicus van de klantenservice ook tijdens de garantieperiode niet gratis. · Wanneer de foutcode E10, E20 of E40 op het multidisplay aangegeven wordt, kan u de storing eventueel zelf verhelpen (zie de onderstaande storingstabel). Indien de foutcode opnieuw aangegeven wordt, neem dan contact op met de klantenservice. · Neem voor alle andere aangegeven foutmeldingen (E en een getal of een letter) contact op met de klantenservice en deel de foutcode mee. Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing De netstekker is niet ingesto- Steek de stekker in het stopken. De toets START/PAUZE blijven indrukken totdat het programma begint. De vuldeur kan niet geHef het kinderslot op (zie het Het kinderslot is vergrendeld. De vuldeur op een correcte wijze sluiten en het programma nogmaals starten. 30 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaken De waterkraan is niet geopend. De slang van de waterkraan losschroeven, de zeef verwijderen en deze onder stromend water reinigen. De zeef in de schroefverbinding van de toevoerslang is verstopt. Waterkraan is verkalkt of de- Waterkraan controleren, evt. Transportbeveiliging volgens de opstel- en aansluitaanwijzing verwijderen. De in de hoogte regelbare De regelvoetjes overeenkomvoetjes zijn niet correct inge- stig de instructies voor plaatsteld. De trommel bevat niet volDit heeft geen invloed op de doende wasgoed (b. v. Het water kon vóór het centrifugeren niet volledig weggepompt worden omdat de afvoerslang geknikt is of omdat de afvoerpomp verstopt is. Controleer de ligging van de afvoerslang en verwijder de eventuele knik uit de slang of reinig de afvoerpomp en verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het pomphuis. [. . . ] De verbinding tussen de mof en de sifon met een slangklem beveiligen. 0 Waterafvoer in een wastafel, gootsteen of badkuip Attentie!­ Kleine gootstenen of wastafels zijn niet geschikt voor de waterafvoer. ­ Het uiteinde van de afvoerslang mag niet in het weggepompte water liggen. ­ Om wegglijden van de slang in een wastafel, gootsteen of badkuip te voorkomen, moet de slang met het meegeleverde bochtstuk worden vastgezet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV1480

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV1480 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag