Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1435IW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1435IW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV1435IW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1435IW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV1435IW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (779 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV1435IW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2. Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat is er aan de hand als. . . ". Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier. 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 15 16 16 16 16 17 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 3 Programmatabellen . [. . . ] Geen middelen voor het onderhoud van meubelen of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken voor het reinigen van paneel en bedieningselementen. Daarvoor warm water gebruiken. 0 Wasmiddellade Van tijd tot tijd moet de wasmiddellade worden gereinigd. Wasverzachterbakje weer stevig opzetten, tot het niet verder kan. 26 Gebruiksaanwijzing 7. Gehele inspoelbereik van de wasautomaat, vooral ook de sproeiers aan de bovenzijde van de inspoelvakjes, met een borsteltje reinigen. 8. Lade weer in de geleiders zetten en naar binnen schuiven. Wastrommel De wastrommel is van roestvrij edelstaal. Door roestende vreemde voorwerpen in het wasgoed kunnen roestvlekken op de trommel ontstaan. De stalen trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor- of ijzerhoudende schuurmiddelen of staalwol reinigen. Eventuele roestvlekken op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderen. 0 Deur 0 Regelmatig controleren of zich aanslag of vreemde voorwerpen in de rubber manchet achter de deur bevinden en deze eventueel verwijderen. 27 Gebruiksaanwijzing Afvoerpomp reinigen Paperclips, spijkers enz. die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terecht zijn gekomen, blijven in het huis van de afvoerpomp liggen. Op zulke voorwerpen kunnen zich textielpluizen afzetten die daardoor de afvoerpomp verstoppen. Daarom minstens één maal per jaar de afvoerpomp reinigen. Het wasgoed is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. De maximale pomphoogte (uitloophoogte 1m vanaf de onderkant van de machine) is overschreden. De afvoerpomp is verstopt. Bij sifonaansluiting: de sifon is verstopt. 31 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Wachten tot de indicatie DEUR groen is. Als de deur toch moet worden geopend: De deur is vanwege hoog waterniveau resp. hoge tem- programmakiezer op UIT draaien; programmakiezer op peratuur vergrendeld. Nadat het water is weggeDe deur kan niet worpompt, kan de deur geopend den geopend, terwijl worden. Als er water in het venster van de deur te zien is, eerst Stroomuitval (alle indicaties het water aftappen (zie hoofdstuk "Water zijn uit). In de wasmiddellade bevinden zich wasmid- De zeef in de koppeling van de toevoerslang aan de wadelresten. Bij het indrukken van een toets voor een extra programma gaat de betreffende indicatie niet branden. Zeven reinigen. Oorzaak is vermoedelijk was- Geen negatieve invloed op middel met hoog silicaatge- het spoelresultaat, evt. gestelde programma worden gecombineerd. 32 Gebruiksaanwijzing Als het wasresultaat niet bevredigend is Als het wasgoed grauw is en zich in de trommel kalk afzet · U hebt niet genoeg wasmiddel gedoseerd. · U hebt niet het juiste programma of de juiste temperatuur gekozen. [. . . ] Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijk bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV1435IW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV1435IW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag