Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1402

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1402. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV1402 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1402 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV1402 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (642 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV1402

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 1402 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Lees vooral het hoofdstuk "Veiligheid" op de eerste pagina's. Geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. [. . . ] Toets START/PAUZE net zo lang indrukken tot het programma begint. Vuldeur laat zich niet sluiten. Kinderbeveiliging deactiveren Kinderbeveiliging is ingesteld. (zie paragraaf "Kinderbeveiliging"). Foutcode E40 wordt Vuldeur goed sluiten. HOOFDWAS knippert. 28 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Waterkraan is dichtgedraaid. Filter in de schroefverbinding Foutcode E10 wordt van de toevoerslang is verweergegeven. De in de hoogte verstelbare schroefpootjes zijn niet correct ingesteld. Slang van de waterkraan afschroeven, filter uitnemen en onder stromend water schoonmaken. Transportbeveiliging aan de hand van de aanwijzingen voor opstelling en aansluiting verwijderen. De pootjes aan de hand van de aanwijzingen voor opstelling en aansluiting afstellen. Er zit zeer weinig was in de De functionering ondervindt trommel (bijvoorbeeld slechts hiervan geen nadelige gevoleen badjas). Water kan voor het centrifugeren niet volledig worden weggepompt omdat de afvoerslang geknikt is of de afvoerpomp verstopt is. Controleer hoe de afvoerslang loopt en zo nodig de knik eruit halen of de afvoerpomp schoonmaken en zo nodig vreemde voorwerpen uit het pomphuis verwijderen. Wasmiddel precies volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. Sop van de hoofdwas schuimt te sterk. Waarschijnlijk hebt u teveel wasmiddel gebruikt. 29 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Schroefverbinding van de toevoerslang zit niet vast. Deksel goed sluiten. Programma afbreken, was tusWas zit tussen de vuldeur gesen de vuldeur uit halen. Aftapslang goed afsluiten (zie paragraaf "Water aftapDe aftapslang is niet goed afpen"). slang, contact opnemen met de klantenservice. Wasverzachter wordt niet in de machine gespoeld, vakje æ voor nabehandelingsmiddel zit vol water. Was is erg gekreukt. Het wasverzachterinzetstuk in Wasmiddelschuiflade reinigen, het vakje voor nabehandeinzetstuk voor wasverzachter lingsmiddel is niet goed begoed bevestigen. Neem contact op met de klantenservice; voor afvoerhoogtes van meer dan 1m is een speciale ombouwset verkrijgbaar. Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken, afvoerpomp schoonmaken. Sifon schoonmaken. Was is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. Indicatie SPOELEN knippert. Maximale pomphoogte (afvoerhoogte 1m vanaf de onderkant van het apparaat) is overschreden. Afvoerpomp is verstopt. Bij sifonaansluiting: sifon is verstopt. 30 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Wacht tot het wasprogramma is beëindigd en de indicatie EINDE brandt. Indien het toch nodig is de vuldeur te openen: Vuldeur kan bij inge- Vuldeur is vergrendeld in ver- programmakeuzeknop op UIT schakeld apparaat niet band met de hoge waterdraaien. Indien de was tijdens de stroomuitval uit de wasautomaat moet worden gehaald: Programmakeuzeknop op UIT draaien. Tap het water uit de wasautomaat af (zie paragraaf "Water aftappen"). [. . . ] Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. 47 Garantiebepalingen 12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV1402

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV1402 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag