Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1270

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1270. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV1270 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1270 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV1270 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1998 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV1270

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk "Klantenservice". Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . 49 Opstel- en aansluitaanwijzing 5 GEBRUIKSAANWIJZING Aanwijzingen m. b. t. de veiligheid De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen. Algemene veiligheid · Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. [. . . ] Na instellen van de gewenste droogtijd of droogheidsgraad toets START/PAUZE nogmaals indrukken om het programma voort te zetten. Pluizen Na het drogen van sterk pluizend wasgoed, bijv. nieuwe badhanddoeken, is het aan te raden, het wasprogramma SPOELEN in te stellen, om er zeker van te zijn dat eventueel in de kuip verzamelde pluizen weggespoeld worden en zich niet bij een volgend wasprogramma op het wasgoed kunnen vastzetten. Het afvoergedeelte moet na elke droogfase gecontroleerd en eventueel schoongemaakt worden (blz. 36-37). 23 Voordat u gaat drogen Nadrogen Is het wasgoed na beëindiging van het droogprogramma nog te vochtig, dan kan door instellen van een korte droogtijd nagedroogd worden. Om kreukvorming en krimpen te vermijden, wasgoed niet te droog laten worden. Drogen Alleen drogen Belading: - witte/bonte was - kreukherstellend goed max. 2 kg Tijdens het drogen moet de waterkraan geopend zijn en moet de afvoerslang in een gootsteen of badkuip hangen. TIJD Bij drogen met tijdsinstelling toets DROOGTIJD zo vaak indrukken, tot de gewenste droogtijd in het multidisplay wordt aangegeven. LOOPTIJD . Toestel starten door toets START/PAUZE in te drukken. Wasgoed uit de machine nemen. 120 24 Wassen Vulgewichten: witte/bonte was synthetica (kreukherstellend goed) en fijne was zjide/wol/ (HANDWAS) 5 kg 2, 5 kg 2 kg Wasgoed in de machine doen Toesteldeur openen. Liefst grote en kleine stukken door elkaar wassen. Was-/nabehandelingsmiddel doseren Wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten trekken. Wasmiddel doseren in het vakje voor de hoofdwas (let op de doseeraanwijzingen van de wasmiddelfabrikant). Eventueel vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel) in vak doseren. Als u niet verder wast, waterkraan dichtdraaien en stekker uit het stopcontact trekken. De deur iets open laten staan, zodat de machine kan drogen. 28 Wassen en aansluitend drogen (NON-STOP-gebruik) Droogtijd of droogheidsgraad moeten reeds bij instellen van het wasprogramma gekozen worden. De ingestelde droogtijd of droogheidsgraad kunnen tijdens het wasproces gewijzigd worden. Daartoe toets START/PAUZE indrukken, nieuwe droogtijd of droogheidsgraad instellen en nogmaals toets START/PAUZE indrukken om het programma voort te zetten. NON-STOP-gebruik is alleen mogelijk in de programma's WITTE/BONTE WAS en SYNTHETICA (KREUKHERSTELLEND). Gebruik, omdat uw nieuwe machine heet droogt nooit een doserbol of andere doseermiddelen welke door de hitte kunnen smelten. Centrifugetoerental liever niet reduceren, om zo energie te besparen en de droogtijd zo kort mogelijk te maken. Bij NON-STOP-gebruik is het NIET mogelijk een centrifugesnelheid lager dan 900 tpm voor witte/bonte was en voor synthetica (bij het op tijd drogen) te kiezen. Als de aangegeven tijd is afgelopen, is het was-/droogprogramma beëindigd. Wasgoed uit de machine nemen. 29 Programmatabellen Wassen Programma Temp. Soort wasgoed Mogelijke Vulge- Verbruikswaarden* wicht Stroom Water Tijd extra functies max. [. . . ] hout, karton of iets dergelijks, maar altijd door verstellen van de stelvoeten. · Als vanwege ruimtegebrek opstelling van de was/droogautomaat direct naast een fornuis of andere warmtebron onvermijdelijk is, moet tussen warmtebron en was/droogautomaat een warmte-isolerende plaat (85 x 57 cm) worden geplaatst, die aan de kant van de warmtebron van aluminiumfolie voorzien moet zijn. · De was/droogautomaat niet plaatsen in een ruimte waar het kan gaan vriezen. · Toevoer- en afvoerslang mogen niet geknikt of platgedrukt worden. 47 Installatie Oneffenheden in de vloer compenseren De machine moet met alle 4 voeten stevig op de vloer staan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV1270

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV1270 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag