Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1260TURBO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1260TURBO. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV1260TURBO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1260TURBO te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV1260TURBO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1990 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV1260TURBO (1017 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV1260TURBO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2. Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat is er aan de hand als. . . ". Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier. 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 15 16 16 16 16 17 17 17 18 19 19 20 20 21 22 23 23 24 24 24 3 Reiniging en onderhoud . [. . . ] Op zulke voorwerpen kunnen zich textielpluizen afzetten die daardoor de afvoerpomp verstoppen. Daarom minstens één maal per jaar de afvoerpomp reinigen. Vóór het reinigen van de afvoerpomp wasautomaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken!Deksel van de afvoerpomp linksom losschroeven en naar buiten trekken. 1 4. Lipjes aan het deksel opzij in de geleidingssleuven plaatsen en deksel rechtsom vastschroeven. 6. Klepje sluiten. 27 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand als. . . Hulp bij storingen Probeer in geval van storing aan de hand van onderstaande aanwijzingen het probleem zelf op te lossen. Als u voor één van de hier vermelde storingen of vanwege bedieningsfouten de service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. · Als in het multidisplay de foutcode E10, E20 of E40 wordt aangegeven, kunt u de storing eventueel zelf opheffen (zie storingstabel). Als de foutcode opnieuw wordt aangegeven, neem dan contact op met de service-afdeling. · Bij alle andere foutcodes (E en cijfer of letter) contact opnemen met de service-afdeling en foutcode opgeven. Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De stekker zit niet in het stop- Steek de stekker in het stopcontact. Toets START/PAUZE net zo lang indrukken tot het programma begint. Vuldeur laat zich niet sluiten. Kinderbeveiliging deactiveren Kinderbeveiliging is ingesteld. len tijdens een (De vuldeur blijft om veiligwasprogramma (alle heidsredenen ca. vergrendeld. ) In de wasmiddelschuiflade zitten aangekoekte resten wasmiddel. Waterkraan is niet volledig opengedraaid. Filter in de schroefverbinding van de toevoerslang naar de waterkraan of naar het apparaat is verstopt. Spoelwater is troebel. Oorzaak hiervan is vermoede- Geen negatieve invloed op het lijk een wasmiddel met een spoelresultaat, eventueel vloeihoog silicaatgehalte. baar wasmiddel gebruiken. 31 Gebruiksaanwijzing Storing Bij het indrukken van een toets van een extra programma, licht de bijbehorende indicatie niet op. Mogelijke oorzaak Oplossing Het gekozen extra programma kan niet worden gecombiMaak een andere keuze. neerd met het ingestelde programma. Als het wasresultaat niet bevredigend is Als het wasgoed grauw is en zich in de trommel kalk afzet · U hebt niet genoeg wasmiddel gedoseerd. · U hebt niet het juiste programma of de juiste temperatuur gekozen. Als op het wasgoed nog grijze vlekken zitten · U hebt door zalf, vet of olie verontreinigd wasgoed met te weinig wasmiddel gewassen. · Vaak is wasverzachter (vooral in geconcentreerde vorm) op het wasgoed terechtgekomen. Zulke vlekken zo snel mogelijk uitwassen en voorzichtig met de betreffende wasverzachter omgaan. Als na de laatste spoelgang nog schuim zichtbaar is · Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. [. . . ] De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV1260TURBO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV1260TURBO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag