Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1135ID

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1135ID. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV1135ID handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV1135ID te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV1135ID : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (624 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV1135ID (644 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV1135ID

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat te doen als . . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG fabrieksservice, zie hoofdstuk "Klantenservice". Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . 49 Opstel- en aansluitaanwijzing 5 GEBRUIKSAANWIJZING Aanwijzingen m. b. t. de veiligheid De veiligheid van elektrische apparaten van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. [. . . ] van de droogheidsgraad Als u tijdens het droogproces de ingestelde droogtijd of de droogheidsgraad wilt wijzigen, zet u de machine in de pauze-stand door toets START/PAUZE in te drukken. Na instellen van de gewenste droogtijd of droogheidsgraad toets START/PAUZE nogmaals indrukken om het programma voort te zetten. Pluizen Na het drogen van sterk pluizend wasgoed, bijv. nieuwe badhanddoeken, is het aan te raden, het wasprogramma SPOELEN in te stellen, om er zeker van te zijn dat eventueel in de kuip verzamelde pluizen weggespoeld worden en zich niet bij een volgend wasprogramma op het wasgoed kunnen vastzetten. 23 Voordat u gaat drogen Nadrogen Is het wasgoed na beëindiging van het droogprogramma nog te vochtig, dan kan door instellen van een korte droogtijd nagedroogd worden. Om kreukvorming en krimpen te vermijden, wasgoed niet te droog laten worden. Drogen Alleen drogen Belading: - witte/bonte was max. 2 kg Tijdens het drogen moet de waterkraan geopend zijn en moet de afvoerslang in een gootsteen of badkuip hangen. Bij drogen met tijdsinstelling toets DROOGTIJD zo vaak indrukken, tot de gewenste droogtijd in het multidisplay LOOPTIJD wordt aangegeven. 120 Bij elektronisch drogen de betreffende toets indrukken, tot de gewenste droogheidsgraad (EXTRADROOG, KASTDROOG of STRIJKDROOG) ingesteld is: het betreffende lampje brandt. EXTRADROOG KASTDROOG STRIJKDROOG . Apparaat starten door toets START/PAUZE in te drukken. Wasgoed uit de machine nemen. 24 Wassen Vulgewichten: witte/bonte was kreukherstellend goed en fijne was zjide/wol/ (handwas) 6, 0 kg 3, 0 kg 2, 0 kg Wasgoed in de machine doen Deur openen. Deur stevig sluiten. Was-/nabehandelingsmiddel doseren Wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten trekken. Wasmiddel doseren in het vakje voor de hoofdwas (let op de doseeraanwijzingen van de wasmiddelfabrikant). Eventueel vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel) in vak doseren. Wasmiddellade helemaal naar binnen schuiven. AQUA ALARM VOORWASSEN WASSEN KORT CENTRIFUGEREN UIT 95 14720 Wasprogramma instellen Draai de programmakiezer op het gewenste programma. Als de optie SPOELSTOP gekozen is, het water wegpompen (de deur blijft vergrendeld, lampje DEUR is rood): · programma POMPEN kiezen om het water weg te pompen. Er wordt dan niet gecentrifugeerd; · programma CENTRIFUGEREN of KORT CENTRIFUGEREN kiezen om het wasgoed te centrifugeren; · centrifugetoerental instellen en toets START/PAUZE indrukken. Voordat u programma POMPEN, CENTRIFUGEREN of KORT CENTRIFUGEREN kunt instellen, moet u eerst de programmakiezer op UIT draaien. Controleren of de trommel helemaal leeg is, anders zou wasgoed bij de volgende wasbeurt kunnen beschadigen (bijv. Als u niet verder wast, waterkraan dichtdraaien en stekker uit het stopcontact trekken. De deur iets open laten staan, zodat de machine kan drogen. 28 Wassen en aansluitend drogen (NON-STOP-gebruik) Droogtijd of droogheidsgraad moeten reeds bij instellen van het wasprogramma gekozen worden. De ingestelde droogtijd of droogheidsgraad kunnen tijdens het wasproces gewijzigd worden. Daartoe toets START/PAUZE indrukken, nieuwe droogtijd of droogheidsgraad instellen en nogmaals toets START/PAUZE indrukken om het programma voort te zetten. NON-STOP-gebruik is alleen mogelijk in de programma's WITTE/BONTE WAS en KREUKHERSTELLEND. Gebruik omdat uw nieuwe machine heet droogt nooit een doserbol of andere doseermiddelen die door de hitte kunnen smelten. Centrifugetoerental liever niet reduceren, om zo energie te besparen en de droogtijd zo kort mogelijk te maken. [. . . ] resten van zeep, boenwas of andere vettige aanslag, zodat de machine niet kan wegglijden. · Opstelling op hoogpolig tapijt en op tapijt met een rug van zacht schuim is niet aan te bevelen, omdat daardoor de stabiliteit van de machine niet meer gewaarborgd is. · Als de machine op kleine tegels wordt opgesteld, een rubber mat onder de machine leggen. hout, karton of iets dergelijks, maar altijd door verstellen van de stelvoeten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV1135ID

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV1135ID zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag