Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV W1020-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV W1020-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV W1020-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV W1020-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV W1020-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (337 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAV W1020-W (328 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV W1020-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT W 1220 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Bewaar dit boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. . . . 1 3 2 Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m. b. t. [. . . ] Helpt deze informatie u niet verder, neem dan contact op met de Klantenservice. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de Klantenservice inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. 26 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De stekker zit niet in het Stekker in het stopcontact stopcontact. Het water kon vóór het centrifugeren niet geheel weggepompt worden, omdat - de afvoerslang geknikt is of - de afvoerpomp verstopt is. Slang van de waterkraan losschroeven, zeef uitnemen en onder stromend water reinigen. Wasmiddel precies volgens de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant doseren. Programma afbreken, wasgoed uit de deur verwijderen, nieuw programma starten. Het sop in de hoofdwas Er is waarschijnlijk te veel schuimt te sterk. Er zit wasgoed tussen de deur geklemd. 27 Gebruiksaanwijzing Storing De wasverzachter is niet ingespoeld, het vakje w voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld. Het wasgoed is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. Mogelijke oorzaak Oplossing De hevel in het vakje voor Wasmiddellade schoonmanabehandelingsmiddel is niet ken, hevel goed opzetten. goed opgezet of verstopt. U hebt toets NIET CENTRIFUGEREN ingedrukt. De maximale pomphoogte (uitloophoogte 1 meter vanaf de onderkant van de machine) is overschreden. Toets nogmaals indrukken. Knik verwijderen. Neem contact op met onze afdeling Onderdelen, daar is een opvoerset voor opvoerhoogten boven 1 meter te verkrijgen. Toestel uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken, afvoerpomp schoonmaken. Het wasgoed is niet goed gecentrifugeerd, in de trommel is nog restwater zichtbaar. De afvoerpomp is verstopt. Bij sifonaansluiting: de sifon Sifon schoonmaken. vloeibaar wasmiddel gebruiken. 28 Gebruiksaanwijzing Als het wasresultaat niet bevredigend is Als het wasgoed grauw is en zich in de trommel kalkaanslag bevindt · U hebt niet genoeg wasmiddel gedoseerd. · U hebt niet het juiste programma of de juiste temperatuur gekozen. Als op het wasgoed nog grijze vlekken zitten · U hebt door zalf, crème of olie verontreinigd wasgoed met te weinig wasmiddel gewassen. · In zulke gevallen is vaak wasverzachter (vooral in geconcentreerde vorm) buiten de machine direct op het wasgoed terechtgekomen. Als na de laatste spoelgang nog schuim zichtbaar is · Moderne wasmiddelen kunnen ook in het laatste spoelwater nog schuim veroorzaken. Als op het wasgoed witte resten zitten · Hierbij gaat het om onoplosbare bestanddelen van moderne wasmiddelen. vloeibaar wasmiddel gebruiken. 29 Gebruiksaanwijzing Water aftappen · Als de wasautomaat het sop niet meer wegpompt, moet het water afgetapt worden. · Als de wasautomaat in een ruimte staat waar het kan gaan vriezen, moet bij kans op vorst het water worden afgetapt. Bovendien de toevoerslang van de waterkraan losschroeven en op de vloer leggen. [. . . ] De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV W1020-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV W1020-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag