Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV W1000-W S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV W1000-W S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV W1000-W S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV W1000-W S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV W1000-W S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (274 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV W1000-W S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT W1200 Wasautomaat Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het funktioneren van de machine. Let goed op deze aanwijzingen. 0 Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het toestel. 3 2 Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m. b. t. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder , , Wat is er aan de hand als . . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] Let op de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant en op het vulgewicht. · van de hardheidsgraad van het water: Hoe harder het water, des te hoger de dosering!Vloeibare wasmiddelen Gebruik voor het doseren van vloeibaar wasmiddel de door de wasmiddelindustrie aangeboden doseerhulpjes. Doseer deze middelen volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Waterontharder gebruiken Gebruik bij gemiddelde tot hoge waterhardheid (vanaf hardheid II) een speciale ontharder. Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u bij het waterleidingbedrijf krijgen. Waterhardheid hardheidsbereik I ­ laag II ­ gemiddeld III ­ hoog waterhardheid in °dH (graden Duitse hardheid) onder 10 10-16 boven 16 waterhardheid in mmol/l (millimol per liter) onder 1, 8 1, 8-2, 9 boven 2, 9 19 Wassen Beknopte gebruiksaanwijzing 0 0 0 0 Een wasproces verloopt als volgt: Deur openen, wasgoed in de machine doen. Het juiste wasprogramma instellen: ­ programmakiezer instellen; ­ emperatuurkiezer instellen. Deze instelling en de temperatuur kunt u tijdens het gehele wasproces wijzigen. 0 0 0 Na afloop van het wasprogramma: Attentie!Als het wasprogramma in een spoelstop geëindigd is, vóór het openen van de deur POMPEN, CENTRIFUGEREN, of KORT CENTRIFUGEREN kiezen. Daarmee is de wasautomaat uitgeschakeld. 20 Wassen Wasgoed in de machine doen 0 Wasgoed sorteren en voorbereiden. voorbereiden van het wasgoed, zie , , Textielsoorten en wasetiketten". 0 Wasgoed in de machine doen. 3 Maximale vulgewichten: zie , , Programmatabellen" in het volgende hoofdstuk. Het goed en de machine zouden dan kunnen beschadigen! 3 21 Wassen Was-/nabehandelingsmiddel doseren 0 Wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten trekken. 0 Was-/nabehandelingsmiddel doseren. 3 Aanwijzingen over was- en nabehandelingsmiddelen: zie , , Was- en nabehandelingsmiddelen". k Doseervakje voor voorwasmiddel of vlekkenzout. Wordt bij VOORWAS aan het begin van het wasprogramma ingespoeld resp. bij VLEKKEN op het juiste moment tijdens de hoofdwas ingespoeld. l Doseervakje voor poedervormig hoofdwasmiddel en evt. Wordt aan het begin van de hoofdwas ingespoeld. w Doseervakje voor vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel). met water verdunnen tot aan de markering MAX, poedervormig stijfsel eerst oplossen. 0 Wasmiddellade helemaal naar binnen schuiven. 22 Wassen Wasprogramma instellen 3 Geschikt programma en juiste temperatuur voor het wasgoed: zie , , Programmatabellen". Wasprogramma instellen Attentie!Programmakiezer alleen met de wijzers van de klok mee (rechtsom) draaien!0 Programmakiezer op het gewenste wasprogramma draaien. Temperatuur instellen 0 Temperatuurkiezer op de gewenste temperatuur draaien. Bij kreukherstellend goed: 0 Toets KREUKHERSTELLEND indrukken. 3 De toets KREUKHERSTELLEND kan alleen met de programma's uit de programmagroep WITTE/ BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND + TOETS gekombineerd worden; verder heeft deze toets geen effekt. 23 Wassen Wasprogramma starten, centrifugetoerental instellen of spoelstop kiezen 0 Kontroleren of de waterkraan open is. Indikatie AAN brandt, het wasprogramma start automatisch na 6 sekonden. [. . . ] 0 Deksel weer inzetten (goed in het schroefdraad plaatsen) en met de wijzers van de klok mee stevig vastdraaien. 0 Klepje op de palletjes drukken en dichtklappen. 36 Technische gegevens Hoogte x breedte x diepte 85x60x60cm Diepte bij open deur 95cm In hoogte verstelbaar ca. 53tpm Trommeltoerental centrifugeren zie typeplaatje Waterdruk 1-10bar (=10­100N/cm2 = 0, 1­1, 0MPa) ; Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: · 73/23/EEG van 19. 2. 1973 , , laagspanningsrichtlijn", inkl. wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG · 89/336/EEG van 3. 5. 1989 , , EMC-richtlijn", inkl. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV W1000-W S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV W1000-W S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag