Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV 72600UPDATE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV 72600UPDATE. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAV 72600UPDATE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAV 72600UPDATE te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAV 72600UPDATE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (348 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAV 72600UPDATE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-LAVAMAT 74600 update De wasautomaat die het milieu ontziet Gebruiksaanwijzing Geachte klant, lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door. Neem vooral de veiligheidsvoorschriften op de eerste pagina's van deze gebruiksaanwijzing in acht. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende bezitter van de machine. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. 0 Dit symbool leidt U stap voor stap door de bediening van het apparaat. 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktische gebruik van het apparaat. [. . . ] Op de verpakking van het wasmiddel vindt u doseervoorschriften afhankelijk van de waterhardheid. Vloeibare wasmiddelen Vloeibare wasmiddelen toevoegen met behulp van de bij de wasmiddelen meegeleverde doseerhulpmiddelen. Voorschriften op de wasmiddelverpakking in acht nemen. Waterontharder gebruiken Bij gemiddelde tot hoge waterhardheid (vanaf hardheidsbereik II) moet ontharder worden gebruikt. Informatie over de plaatselijke waterhardheid geeft de waterleidingmaatschappij in uw streek. 2 Aangezien de waterontharder vóór het hoofdwasmiddel in de was wordt gespoeld (watervoorontharding), zijn tachtig procent van de anders gebruikelijke hoeveelheid waterontharder voldoende. Waterhardheidgegevens Hardheidsbereik I ­ zacht II ­ middelhard III ­ hard IV ­ zeer hard Waterhardheid in °dH (graden Duitse hardheid) minder dan 8 8-14 15-21 meer dan 21 Waterhardheid in mmol/l (millimol per liter) minder dan 1, 4 1, 4-2, 5 2, 6-3, 7 meer dan 3, 7 19 Wasbeurt uitvoeren In het kort Een wasbeurt verloopt in de volgende stappen: 0 Het juiste wasprogramma instellen: ­ Programma en temperatuur met de programmakeuzeknop instellen. ­ eventueel extra programma('s) instellen, toerental eindcentrifugeren wijzigen/NIET CENTRIFUGEREN kiezen. Als de wasbeurt is geëindigd met SPOELSTOP, vóór het openen van de deur POMPEN, CENTRIFUGEREN of KORT CENTRIFUGEREN kiezen. 0 Wasautomaat uitschakelen: Programmakeuzeknop op UIT zetten. 20 Wasbeurt uitvoeren Wasprogramma instellen Zie voor geschikt programma, juiste temperatuur en mogelijke extra programma's voor de desbetreffende soort was de "Programmatabellen". 0 Wasprogramma en temperatuur instellen: Programmakeuzeknop instellen op het gewenste wasprogramma met de gewenste temperatuur. In het multidisplay wordt de duur van het ingestelde programma in minuten weergegeven. 3 0 Eventueel extra programma('s) kiezen: · De lampjes van de gekozen extra programma's branden. · Om een keuze op te heffen, toets nogmaals indrukken. 0 Eventueel centrifugetoerental voor het eindcentrifugeren wijzigen/NIET CENTRIFUGEREN kiezen: toets toerental eindcentrifugeren/NIET CENTRIFUGEREN zo vaak indrukken tot het lampje van het gewenste centrifugetoerental (of van NIET CENTRIFUGEREN) brandt. Als NIET CENTRIFUGEREN wordt gekozen, blijft de was in het laatste spoelwater liggen en wordt niet gecentrifugeerd. 21 Wasbeurt uitvoeren 0 Eventueel starttijdkeuze instellen: Toets STARTTIJDKEUZE zo vaak indrukken tot het gewenste uitstel tot aan de start wordt aangegeven, bijvoorbeeld 12h voor een uitstel van 12 uur tot aan de programmastart. 3 Als 19h wordt aangegeven en u de toets opnieuw indrukt, wordt de looptijd van het ingestelde wasprogramma weergegeven (weergave zonder h!). (Zonder starttijdkeuze bedraagt de inweektijd ongeveer 1 uur. ) Machine met was vullen 0 Wasgoed sorteren en voorbereiden Zie voor aanwijzingen voor de juiste voorbereiding van de was "Soorten wasgoed en wasetiketten ". 0 Machine met was vullen. 3 3 Zie voor maximuminhoud "Programmatabellen". 0 Deur sluiten. Textiel en rubber manchet achter de deur zouden beschadigd kunnen raken! 22 Wasbeurt uitvoeren Was-/verzorgingsmiddelen toevoegen 0 Lade openen: in de klep onder aan de lade grijpen en lade zo ver mogelijk naar buiten trekken. 0 Vullen met was- en verzorgingsmiddelen. 3 Zie "Was- en verzorgingsmiddelen" voor aanwijzingen over was- en verzorgingsmiddelen. k Voorwasmiddel/inweekmiddel (voor extra programma's VOORWAS/INWEKEN), of onthardingsmiddel l Poedervormig hoofdwasmiddel (Als u onthardingsmiddel gebruikt en vak k voor het voorwas-/ inweekmiddel nodig hebt, het onthardingsmiddel op het hoofdwasmiddel in vak l gieten. ) m Vlekkenzout (alleen bij programma VLEKKEN) w Vloeibare onderhoudsmiddelen (wasverzachter stijfsel). Dikvloeibare middelen eventueel tot aan markering MAX verdunnen, poedervormig stijfsel oplossen. 0 Lade geheel in de machine schuiven. 23 Wasbeurt uitvoeren Wasprogramma starten 0 Controleren of de waterkraan is geopend. Als de starttijdkeuze is ingesteld: De ingestelde starttijdkeuze loopt af. In het multidisplay wordt de tijd tot aan de programmastart weergegeven. In deze tijd kunt u extra wasgoed in de machine doen of de starttijdkeuze wijzigen of afbreken. · Extra wasgoed in de machine doen: Toets START/PAUZE indrukken, de deur van de machine kan worden geopend. [. . . ] Stand 1: Afkoeling waswater Het waswater wordt afgekoeld vóór het wegpompen aan het einde van de hoofdwas (door toevoer van koud water). (Deze instelling heeft alleen effect bij WITTE/BONTE WAS met een temperatuur boven 40 °C. ) Stand 2: Afkoeling waswater en extra spoelgang Het waswater wordt afgekoeld als in stand 1, bovendien wordt (behalve bij WOL) een extra spoelgang uitgevoerd. Bij levering staat de schakelaar voor meer water in stand 0. 3 Door afkoeling van waswater of een extra spoelgang wordt het waterverbruik hoger en de programmalooptijd langer. Instellen: 0 Wasmiddellade zo ver naar buiten trekken tot schakelaar voor meer water in het kader links bereikbaar is. 0 Schakelaar voor meer water instellen op 1 (afkoeling van waswater) of 2 (afkoeling van waswater en extra spoelgang). 36 Technische gegevens Hoogte x breedte x diepte Diepte bij geopende deur In hoogte verstelbaar Leeg gewicht Inhoud (programma-afhankelijk) Gebruik Trommeltoerental wassen Trommeltoerental centrifugeren Waterdruk 85x60x60cm 95cm ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAV 72600UPDATE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAV 72600UPDATE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag