Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L98699FL2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L98699FL2. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L98699FL2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L98699FL2 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L98699FL2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5768 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L98699FL2 (2992 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L98699FL2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. [. . . ] U wordt gevraagd de taal te bevestigen of te veranderen: • Draai aan de programmaknop om de gewenste taal in te stellen. € Wanneer de display de benodigde taal aangeeft, raakt u toets 6 aan om de selectie te bevestigen. Wanneer de display de ingestelde taal aangeeft, draait u de programmaknop naar de nieuwe taal. Com HET APPARAAT ACTIVEREN EN EEN PROGRAMMA INSTELLEN Voor de correcte werking van de gewichtsensor, zet u het apparaat aan en stelt u het programma in VOORDAT u het wasgoed in de trommel plaatst. Draai de programmaknop ( 2 ) naar het gewenste programma of raak een van de toetsen 5 aan om een geheugenprogramma in te stellen. Raak zo nodig toets 12 en 11 aan om de watertemperatuur en centrifugesnelheid te veranderen. Raak desgewenst andere toetsen aan voor het toevoegen van functies of een uitgestelde start. In de display wordt het symbool van de ingestelde functie weergegeven en het cijfer ( D ) geeft aan hoelang het programma is uitgesteld. De tekstbalk op de display geeft aan dat u het wasgoed kunt toevoegen. Op de display wordt het gewicht van het wasgoed in stappen van 0, 5 kg bijgewerkt. Als u meer wasgoed in de machine doet dan de maximale lading, wordt dit op de display gemeld. U kunt uw wasgoed wel wassen, maar verbruikt daarbij dan meer energie en water. verwijder wat kleding om de beste verbruiks- en wasprestaties te bereiken. Het aangeven van overlading is alleen beschikbaar bij programma's met een maximale lading die lager ligt dan de maximale lading van de wasmachine. De tekstbalk op de display geeft het percentage te gebruiken wasmiddel aan. Dit percentage is indicatief en verwijst naar de hoeveelheid wasmiddel voor een maximale lading die door de fabrikant wordt aanbevolen. NEDERLANDS 21 Zorg dat er geen wasgoed uit de trommel steekt als u de deur vergrendelt. Dit heeft namelijk risico op waterlekkage of beschadigd wasgoed tot gevolg. Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u dit direct voor het starten van het programma te plaatsen. vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter , stijfsel). Plaats het product in het vakje en stel de vlekfunctie in voordat u het programma start. Draai het klepje (omhoog of omlaag) in de juiste stand om poeder of vloeibaar wasmiddel te gebruiken. [. . . ] Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze klantenservice. Als de display andere alarmcodes meldt, neemt u contact op met de klantenservice. Zet het apparaat goed vast met de bevestigingsplaatjes als u het apparaat op een plint plaatst. Verwijder het piepschuim blok van de deur en alle andere onderdelen uit de trommel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L98699FL2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L98699FL2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag