Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98685 FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98685 FL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98685 FL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98685 FL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98685 FL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2359 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98685 FL (2458 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98685 FL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] L 98485 FL L 98685 FL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUD 4 6 6 7 7 8 13 17 18 18 18 19 21 22 23 25 30 34 VEILIGHEIDSINFORMATIE MILIEUBESCHERMING TECHNISCHE INFORMATIE BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT ACCESSOIRES VAN HET APPARAAT BEDIENINGSPANEEL WASPROGRAMMA'S VOOR HET EERSTE GEBRUIK HET APPARAAT GEBRUIKEN HET APPARAAT ACTIVEREN EN EEN PROGRAMMA INSTELLEN WASGOED IN DE MACHINE DOEN WASMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN GEBRUIKEN EEN PROGRAMMA STARTEN AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS ONDERHOUD EN REINIGING PROBLEEMOPLOSSING MONTAGE KLANTENSERVICE Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben. Model Productnummer Serienummer In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden NEDERLANDS 3 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken ­ functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. [. . . ] Raak toets 6 aan om de selectie te bevestigen. HET APPARAAT GEBRUIKEN 1. Steek de stekker in het stopcontact. HET APPARAAT ACTIVEREN EN EEN PROGRAMMA INSTELLEN Voor de correcte werking van de gewichtsensor, zet u het apparaat aan en stelt u het programma in VOORDAT u het wasgoed in de trommel plaatst. Draai de programmaknop ( 2 ) naar het gewenste programma of raak een van de toetsen 5 aan om een geheugenprogramma in te stellen. Op de display verschijnt de standaard temperatuur en centrifugesnelheid. Raak zo nodig toets 12 en 11 aan om de watertemperatuur en centrifugesnelheid te veranderen. Raak desgewenst andere toetsen aan voor het toevoegen van functies of een uitgestelde start. In de display wordt het symbool van de ingestelde functie weergegeven en het cijfer ( D ) geeft aan hoelang het programma is uitgesteld. WASGOED IN DE MACHINE DOEN 1. Op de display (E) ziet u de maximale lading van het programma (MAX ) en het gewicht van het wasgoed (KG). De tekstbalk op de display geeft aan dat u het wasgoed kunt toevoegen. Op de display wordt het gewicht van het wasgoed in stappen van 0, 5 kg bijgewerkt. Als u meer wasgoed in de machine doet dan de maximale lading, wordt dit op de display gemeld. U kunt uw wasgoed wel wassen, maar verbruikt daarbij dan meer energie en water. Verwijder wat kleding om de beste verbruiks- en wasprestaties te bereiken. Het aangeven van overlading is alleen beschikbaar bij programma's met een maximale lading die lager ligt dan de maximale lading van de wasmachine. De tekstbalk op de display geeft het percentage te ge- NEDERLANDS 19 bruiken wasmiddel aan. Dit percentage is indicatief en verwijst naar de hoeveelheid wasmiddel voor een maximale lading die door de fabrikant wordt aanbevolen. Zorg dat er geen wasgoed uit de trommel steekt als u de deur vergrendelt. Dit heeft namelijk risico op waterlekkage of beschadigd wasgoed tot gevolg. WASMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN GEBRUIKEN Het wasmiddelvakje van de voorwasfase en het inweekprogramma. Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u dit direct voor het starten van het programma te plaatsen. Vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter, stijfsel). Plaats het product in het vakje en stel de vlekfunctie in voordat u het programma start. Draai het klepje (omhoog of omlaag) in de juiste stand om poeder of vloeibaar wasmiddel te gebruiken. 20 Volg altijd de instructies op de verpakking van de wasmiddelen. De stand van de klep controleren 1. [. . . ] (Zie "Wasgoed in de machine doen"). Schakel het apparaat na de controle in. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze klantenservice. Als de display andere alarmcodes meldt, neemt u contact op met de klantenservice. 34 MONTAGE UITPAKKEN 1. Verwijder de piepschuim verpakkingsmaterialen. 4. De interne folie eraf trekken. 5. Open de deur. Verwijder het piepschuim blok van de deur en alle andere onderdelen uit de trommel. NEDERLANDS 35 6. Kantel het apparaat achterover. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98685 FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98685 FL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag