Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98485 FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98485 FL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98485 FL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98485 FL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98485 FL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4685 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98485 FL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben. Model Productnummer Serienummer In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken ­ functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. [. . . ] De eerste keer dat u het apparaat inschakelt, geeft de display de standaardtaal weer. U wordt gevraagd de taal te bevestigen of te veranderen: Na het instellen van de taal, wordt u op de display gevraagd de klok in te stellen: · Draai de programmaknop om het uur te wijzigen. Voor de correcte werking van de gewichtsensor, zet u het apparaat aan en stelt u het programma in VOORDAT u het wasgoed in de trommel plaatst. Draai de programmaknop ( 2 ) naar het gewenste programma of raak een van de toetsen 5 aan om een geheugenprogramma in te stellen. Raak zo nodig toets 12 en 11 aan om de watertemperatuur en centrifugesnelheid te veranderen. Raak desgewenst andere toetsen aan voor het toevoegen van functies of een uitgestelde start. In de display wordt het symbool van de ingestelde functie weergegeven en het cijfer ( D ) geeft aan hoelang het programma is uitgesteld. De tekstbalk op de display geeft aan dat u het wasgoed kunt toevoegen. Op de display wordt het gewicht van het wasgoed in stappen van 0, 5 kg bijgewerkt. Als u meer wasgoed in de machine doet dan de maximale lading, wordt dit op de display gemeld. U kunt uw wasgoed wel wassen, maar verbruikt daarbij dan meer energie en water. verwijder wat kleding om de beste verbruiks- en wasprestaties te bereiken. Het aangeven van overlading is alleen beschikbaar bij programma's met een maximale lading die lager ligt dan de maximale lading van de wasmachine. De tekstbalk op de display geeft het percentage te gebruiken wasmiddel aan. Dit percentage is indicatief en verwijst naar de hoeveelheid wasmiddel voor een maximale lading die door de fabrikant wordt aanbevolen. Zorg dat er geen wasgoed uit de trommel steekt als u de deur vergrendelt. Dit heeft namelijk risico op waterlekkage of beschadigd wasgoed tot gevolg. Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u dit direct voor het starten van het programma te plaatsen. vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter , stijfsel). Plaats het product in het vakje en stel de vlekfunctie in voordat u het programma start. Draai het klepje (omhoog of omlaag) in de juiste stand om poeder of vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Met de klep in de stand OMLAAG: ­ Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen. [. . . ] U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald. U hebt een onjuiste tem- Zorg dat u de juiste temperatuur peratuur ingesteld. Na een stoompro- Het apparaat staat niet gramma is de kle- goed waterpas. Mogelijke oorzaak U hebt het wasgoed in de machine gedaan voordat u het apparaat hebt ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98485 FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 98485 FL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag