Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L88810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L88810. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L88810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L88810 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L88810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (725 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L88810 (710 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L88810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 88810 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aan de eventuele volgende eigenaar door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Instructies en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 11 11 12 12 12 14 14 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 22 22 23 23 24 Het wasgoed voorbereiden en sorteren. [. . . ] Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. 24 Kinderbeveiliging Bij een geactiveerde kinderbeveiliging kan de vuldeur niet meer gesloten worden en kan geen wasprogramma worden gestart. Kinderbeveiliging instellen: De draaiknop (aan de binnenkant van de vuldeur) met een muntstuk, rechtsom tot de aanslag verdraaien. 1 Waarschuwing!De draaiknop mag zich na het instellen van de draaiknop niet in ingedrukte positie bevinden omdat anders de kinderbeveiliging niet functioneert!Kinderbeveiliging opheffen: De draaiknop met een muntstuk linksom tot aan de aanslag draaien. 25 Reiniging en onderhoud Let op!Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen reinigingsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen. Neem het bedieningspaneel en de behuizing met een vochtige doek af. Reinigingswasgang Als er overwegend bij lage temperaturen wordt gewassen dient af en toe een kookprogramma te worden gedraaid. Bovendien wordt het apparaat zo van binnen gereinigd. Wasmiddellade De wasmiddellade dient regelmatig gereinigd te worden. Het inzetstuk voor de wasverzachter zo ver mogelijk insteken, zodat het vast zit. 5. Maak ook het gehele inspoelgedeelte van de wasautomaat en vooral ook de sproeiers aan de bovenkant van de inspoelvakjes met een borstel schoon. De wasmiddellade in de geleidingsrails plaatsen en naar binnen schuiven. Wastrommel Als gevolg van roestende voorwerpen in het wasgoed of ijzerhoudend leidingwater kan roestvorming op de trommel ontstaan. De trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor of ijzer bevattende schuurmiddelen of staalwol reinigen. Eventuele roestafzettingen op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderen. 26 2. Wasprogramma zonder wasgoed uitvoeren, om wasmiddelrestanten uit te spoelen. Programma: KATOEN/SYNTHETISCH 60, extra functie TIJD BESPAREN: EXTRA KORT, ca. 1/4 maatbeker waspoeder toevoegen. Vuldeur en rubberen ring Regelmatig controleren, of afzettingen of vreemde voorwerpen zich in de naden van de rubberen ring of aan de binnenkant van het deurvenster hebben afgezet. Deurvenster en rubberen ring regelmatig reinigen. Wat u moet doen als. . . Kleine storingen zelf oplossen Als u tijdens de werking 3x een korte zoemer klinkt en een van de volgende indicaties in het display verschijnt: "Geen watertoevoer/Controle kraan", "Pomp niet: check Afvoerslng/filter" of "Pomp geblokkeerd", "Deur open", raadpleeg dan de volgende tabel. Bij de indicatie van de "Foutcode: E en een cijfer of letter": apparaat uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Als de foutcode opnieuw wordt weergegeven, dient u contact op te nemen met de klantenservice om de foutcode door te geven. Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De stekker zit niet in het stopcontact of er is een De stekker in het stopcontact probleem met de zeke- steken. Kinderbeveiliging opheffen. 27 Storing Display geeft aan: "Selectiefout". Mogelijke oorzaak De gekozen functie kan niet met andere programma-instellingen worden gecombineerd. Waterkraan is gesloten. Oplossing Maak een andere keuze. Display geeft aan: "Deur open/Controleren aub". Deur goed sluiten, zodat de vergrendeling hoorbaar vastklikt. Open de kraan. Display geeft aan: "Geen watertoevoer/Controle kraan". Zeef in schroefkoppeDe waterkraan dichtdraaien. Grote en kleine delen door elkaar mengen. Wasautomaat trilt tijdens het wassen of staat niet stil. De transportbeveiliging is niet verwijderd. [. . . ] Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in Belgi gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in Belgi. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L88810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L88810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag