Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L87485FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L87485FL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L87485FL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L87485FL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L87485FL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2723 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L87485FL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] L 87485 FL L 87685 FL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUD 4 5 6 7 7 12 14 15 15 15 17 18 19 20 24 27 28 VEILIGHEIDSINFORMATIE MILIEUBESCHERMING BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT ACCESSOIRES BEDIENINGSPANEEL PROGRAMMA'S VOOR HET EERSTE GEBRUIK HET APPARAAT GEBRUIKEN WASGOED IN DE MACHINE DOEN WASMIDDELEN EN OVERIGE WASPRODUCTEN TOEVOEGEN HET PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS ONDERHOUD EN REINIGING PROBLEMEN OPLOSSEN EN SERVICE TECHNISCHE GEGEVENS MONTAGE In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden NEDERLANDS 3 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken ­ functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken. . . Bezoek onze webshop op www. aeg-electrolux. com/shop Ga naar onze website voor: - Brochures - Producten - Service-informatie - Oplossen van problemen - Gebruikershandleidingen www. aeg. com 4 VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat installeert of gebruikt: · Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen · Voor het milieu · Voor de correcte werking van het apparaat. [. . . ] Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u dit direct voor het starten van het programma te plaatsen. Plaats het product in het vakje en stel de vlekfunctie in voordat u het programma start. Klepje voor poeder of vloeibaar wasmiddel Draai het (omhoog of omlaag) in de juiste stand om poeder of vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van de wasmiddelen. Controleer de stand van de klep 1. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken. NEDERLANDS 17 3. Met de klep in de stand OMLAAG: ­ Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen. ­ Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep. Zorg ervoor dat de klep het wasmiddel niet blokkeert bij het sluiten van de lade. HET PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN 1. De display toont de standaard temperatuur, de standaard centrifugesnelheid en de lege indicatiebalkjes van de beschikbare functies. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, drukt u indien nodig op de bijbehorende toetsen. Het apparaat past de duur van het programma automatisch aan op het wasgoed wat in het apparaat is geplaatst voor een perfect wasresultaat in een zo kort mogelijke tijd. Na ongeveer 15 minuten vanaf het begin van het programma zal de display de nieuwe programmatijd aangeven. EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN 1. Druk op de toets 1 om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen. Het programma wordt gestart. EEN FUNCTIE WIJZIGEN U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken. De ingestelde functie wijzigen. OPEN DE DEUR Als een programma of de startuitstel in werking is, is de deur van het apparaat vergrendeld. Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn, blijft het deurvergrendelingssymbool aan. U kunt de deur van het apparaat niet openen, maar dit is wel noodzakelijk. Als u het apparaat uit zet, dient u het programma opnieuw in te stelllen. DE STARTUITSTEL INSTELLEN 1. Druk herhaaldelijk op de toets 5 tot het bijbehorende aantal minuten of uren op de display verschijnt. Druk op de toets 4 , het apparaat begint met het aftellen van de uitgestelde start. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. Voordat u op de toets 4 drukt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen. [. . . ] De benodigde informatie voor de service-afdeling staat op het typeplaatje. Wij adviseren u om de informatie hier te noteren: Model (MOD. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Productnummer : (PNC) Serienummer (S. N. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TECHNISCHE GEGEVENS Afmeting Aansluiting op het elektriciteitsnet: Breedte /Hoogte / Diepte Totale diepte Spanning Totale stroom Zekering Frequentie Minimaal Maximaal Watertoevoer 1) 600 / 850 / 605 mm 640 mm 230 V 2200 W 10 A 50 Hz 0. 5 bar (0. 05 MPa) 8 bar (0, 8 MPa) Koud water Waterleidingdruk 28 Maximale belading Centrifugetoerental Katoen Maximaal 8 kg 1400 tpm (L 87485 FL) 1600 tpm (L 87685 FL) 1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad. VERBRUIKSWAARDEN Programma1) Witte katoen 95° C Katoen 60° Katoen Eco op 60° C2) Katoen 40° Katoen Eco op 40° C2) Synthetische stoffen 40° Fijne was 40° Wol/Handwas 40° Energieverbruik (kWh) 2. 4 1. 50 0. 88 0. 90 0. 70 0. 60 0. 70 0. 50 Waterverbruik (liter) 70 66 57 66 57 48 58 57 De verbruiksgegevens in deze tabel zijn slechts richtlijnen, ze kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid en soort wasgoed, de temperatuur van het aangevoerde water en de omgevingstemperatuur 1) Raadpleeg de display voor de programmatijd. 2) Dit is het programma voor testinstituten met een maximale belading katoen op de maximale centrifugesnelheid die overeenkomt met de laatste goedgekeurde versie van de EN60456. MONTAGE UITPAKKEN 1. Verwijder het piepschuim blok van de deur en alle andere onderdelen uit de trommel. 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L87485FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L87485FL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag