Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L86950A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L86950A. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L86950A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L86950A te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L86950A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 5 7 7 7 8 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 Veiligheid . . 34 35 35 35 38 38 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie . 47 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname Volg de "Opstel- en aansluitinstructies" op. Als het apparaat in de wintermaanden wordt geleverd bij temperaturen onder het vriespunt: de wasautomaat voor de ingebruikname gedurende 24 uur op kamertemperatuur laten acclimatiseren. Gebruik volgens de voorschriften De wasautomaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het wassen van wasgoed. [. . . ] De indicatie gaat display wisselt naar de volgende speciale functie of terug naar de uitgangsindicatie. De toets OPTIES zo vaak indrukken tot de uitgangsindicatie verschijnt. Kinderbeveiliging Bij een geactiveerde kinderbeveiliging kan de vuldeur niet meer gesloten worden. Kinderbeveiliging instellen: De draaiknop (aan de binnenkant van de vuldeur) met een muntstuk zover mogelijk rechtsom draaien. 1 Waarschuwing!De draaiknop mag zich na het instellen niet in ingedrukte positie bevinden omdat anders de kinderbeveiliging niet functioneert!Kinderbeveiliging opheffen: De draaiknop met een muntstuk zover mogelijk linksom draaien. 24 Reiniging en onderhoud Let op!Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen reinigingsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen. Neem het bedieningspaneel en de behuizing met een vochtige doek af. Reinigingswasgang Als er overwegend bij lage temperaturen wordt gewassen dient af en toe een kookprogramma te worden gedraaid. Bovendien wordt het apparaat zo van binnen gereinigd. Wasmiddellade De wasmiddellade dient regelmatig gereinigd te worden. Het inzetstuk voor de wasverzachter zo ver mogelijk insteken, zodat het vast zit. 5. Maak ook het gehele inspoelgedeelte van de wasautomaat en vooral ook de sproeiers aan de bovenkant van de inspoelvakjes met een borstel schoon. De wasmiddellade in de geleidingsrails plaatsen en naar binnen schuiven. Wastrommel Als gevolg van roestende voorwerpen in het wasgoed of ijzerhoudend leidingwater kan roestvorming op de trommel ontstaan. Op het wasgoed zijn grijze vlekken aanwezig Met zalf, vet of olie vervuild wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen. De meest voorkomende oorzaak is dat wasverzachter, en met name in geconcentreerde vorm, op het wasgoed terecht is gekomen. Dergelijke vlekken dienen zo snel mogelijk uitgewassen te worden en de betreffende wasverzachter dient voorzichtig gebruikt te worden. Na de laatste spoelgang is nog schuim zichtbaar Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. Witte restanten op het wasgoed Het betreft niet opgeloste bestanddelen van moderne wasmiddelen. Eventueel het wasgoed in de toekomst voor het wassen binnenste buiten keren. Met name bij donker wasgoed is het gebruik van een vloeibaar wasmiddel aan te bevelen. 29 Water aftappen 1 Waarschuwing!Voor het aftappen de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!Indien noodzakelijk de opvangbak meerdere keren legen en de aftapslang tussentijds met de afsluitstoppen sluiten. De afsluitstoppen goed in de aftapslang plaatsen en rechtsom vastdraaien. Het klepje van de sokkel inzetten en sluiten. 30 Afvoerpomp De afvoerpomp is onderhoudsvrij. [. . . ] 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L86950A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L86950A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag