Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L86810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L86810. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L86810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L86810 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L86810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (708 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L86810 (770 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L86810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 86810 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wasprogramma zonder wasgoed uitvoeren, om wasmiddelrestanten uit te spoelen. 1/4 maatbeker waspoeder toevoegen. Vuldeur en rubberen ring Regelmatig controleren, of afzettingen of vreemde voorwerpen zich in de naden van de rubberen ring of aan de binnenkant van het deurvenster hebben afgezet. Deurvenster en rubberen ring regelmatig reinigen. Wat u moet doen als. . . Kleine storingen zelf oplossen Als u tijdens de werking 3x een korte zoemer klinkt en een van de volgende indicaties in het display verschijnt: "Geen watertoevoer/Controle kraan", "Pomp niet: check Afvoerslng/filter" of "Pomp geblokkeerd", "Deur open", raadpleeg dan de volgende tabel. Bij de indicatie van de "Foutcode: E en een cijfer of letter": apparaat uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Als de foutcode opnieuw wordt weergegeven, dient u contact op te nemen met de klantenservice om de foutcode door te geven. Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De stekker zit niet in het stopcontact of er is een De stekker in het stopcontact probleem met de zeke- steken. Kinderbeveiliging opheffen. 26 Storing Display geeft aan: "Selectiefout". Mogelijke oorzaak De gekozen functie kan niet met andere programma-instellingen worden gecombineerd. Waterkraan is gesloten. Oplossing Maak een andere keuze. Display geeft aan: "Deur open/Controleren aub". Deur goed sluiten, zodat de vergrendeling hoorbaar vastklikt. Open de kraan. Display geeft aan: "Geen watertoevoer/Controle kraan". Zeef in schroefkoppeDe waterkraan dichtdraaien. Grote en kleine delen door elkaar mengen. Wasautomaat trilt tijdens het wassen of staat niet stil. De transportbeveiliging is niet verwijderd. Slechts een paar grote stukken wasgoed in de trommel. Was is niet gecentrifugeerd. Schroefkoppeling van de Toevoerslang vastschroeven. Afvoerslang vervangen. Deksel van de afvoerWater loopt onder de was- pomp is niet goed geslo- Deksel goed sluiten. Afvoerpomp blijft voortdurend lopen - ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Noodafvoerslang goed aansluiten. Waterkraan dichtdraaien, De beveiliging tegen wavervolgens de stekker uit het teroverlast, aqua-constopcontact trekken en trol, is in werking contact met de service-afdegetreden. Wasmiddel nauwkeurig volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. 27 Storing Mogelijke oorzaak Knik in de afvoerslang. Maximale pomphoogte van 1m is overschreden. Oplossing Knik uit de slang halen. De sifon reinigen. Display geeft aan: "Pomp niet: check Afvoerslng/filter" of "Pomp geblokkeerd". Afvoerpomp is verstopt. Bij een sifonaansluiting: De sifon is verstopt. Wasverzachter wordt niet ingespoeld, vak voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld. Het wasverzachter-inzetbakje is niet goed in Wasmiddelschuiflade reinihet vak voor nabehande- gen, inzetstuk voor wasverlingsmiddel gezet of is zachter goed bevestigen. Wacht tot het display afwisselend "Deur te openen" en "Einde programma" aangeeft. Het programma gaat verder wanneer de stroomuitval Deur kan bij ingeschakeld Stroomuitval!4 halen: tot 10 minuten vergren- wanneer er water in de wasautomaat zichtbaar is, vr het deld. goed in de wasautomaat. 28 Als het wasresultaat niet bevredigend is Het wasgoed is grauw en kalk heeft zich in de trommel vastgezet. Op het wasgoed zijn grijze vlekken aanwezig Met zalf, vet of olie vervuild wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen. De meest voorkomende oorzaak is dat wasverzachter, en met name in geconcentreerde vorm, op het wasgoed terecht is gekomen. [. . . ] 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L86810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L86810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag