Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L77685WD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L77685WD. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L77685WD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L77685WD te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L77685WD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4432 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L77685WD (8372 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L77685WD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 33 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. aeg. com Registreer uw product voor een betere service: www. aeg. com/productregistration Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www. aeg. com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. [. . . ] De deur van het apparaat openen: 1. • Druk op toets 1 om het apparaat uit te schakelen. Vijf minuten na het einde van het programma wordt het apparaat door de energiebesparende functie automatisch uitgeschakeld. Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste ingestelde programma in de display weergegeven. • Laat de deur iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen. Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel: – De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen. Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn, blijft het symbool voor de deurvergrendeling aan en kunt u de deur niet openen. Als u het apparaat uit zet, dient u het programma opnieuw in te stellen. Het water wegpompen: Verlaag zo nodig de centrifugesnelheid. 9. 10 Aan het einde van het programma. • Het apparaat stopt automatisch. • Het deurvergrendelingssymbool gaat uit. Druk op de toets Start/Pauze 4 . Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingssymbool uit en kunt u de deur openen 4. Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugeren. 10. Plaats de afvoerslang in de gootsteen of sluit de slang aan op de afvoerleiding. • Draai de programmaknop naar het programma dat geschikt is voor het drogen van het wasgoed. NEDERLANDS 21 Het droogsymbool gaat branden. Voor de beste droogprestaties stelt u bij het wassen de maximaal voor uw wasgoed toegestane centrifugeersnelheid in. U kunt uw wasgoed op twee manieren drogen: • Na een paar seconden wijzigt de tijdwaarde op het display: het apparaat berekent ook de duur van de antikreuk en de koelfase. Definitieve tijdswaarde • Druk op toets 4 om het programma te starten. Elke minuut wordt de nieuwe tijdswaarde op het display weergegeven. Met automatisch drogen: • Blijf op de toets 8 drukken totdat er een zwarte lijn onder een van de droogniveausymbolen verschijnt. Het droogsymbool begint te knipperen. Het deursymbool voor de vergrendeling gaat branden. Als u een tijdswaarde van slechts 10 minuten instelt, voert het apparaat alleen een afkoelfase uit. De laatste minuten van de droogcyclus voert het apparaat een anti-kreukfase en de afkoelfasen uit. Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit. • Wanneer het deursymbool voor de vergrendeling uit gaat, kunt u de deur openen. • Laat de deur iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen. • Draai de waterkraan dicht. Symbool Extra droog Symbool Kastdroog Symbool Strijkdroog • Op het display verschijnt een tijdswaarde, berekend aan de hand van een standaard wasgoedlading. Als er meer of minder wasgoed in de trommel zit, past het apparaat de tijdswaarde tijdens de cyclus automatisch aan. • Druk op de toets 4 om het programma te starten. Het deursymbool voor de vergrendeling gaat branden. [. . . ] Verwijder alle transportbouten en verpakking voordat u het apparaat installeert. Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen. 15. 3 Plaatsing en waterpas zetten • Installeer het apparaat op een vlakke harde vloer. • Zorg ervoor dat de vloerbedekking de luchtcirculatie onder het apparaat niet stopt. • Zorg ervoor dat het apparaat geen muren of andere apparaten raakt. Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van het apparaat als deze in bedrijf is. x4 • Het apparaat moet waterpas en stabiel staan. LET OP! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L77685WD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L77685WD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag