Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L76950A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L76950A. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L76950A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L76950A te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L76950A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Electrolux apparaat. De volgende symbolen zullen u tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing leiden: Veiligheidsinstructies. Adviezen en aanbevelingen Informatie betreffende de bescherming van het milieu Inhoud 3 Inhoud Gebruiksaanwijzing Belangrijke waarschuwingen Beschrijving van het apparaat Wasmiddellade Bedieningspaneel Display Ingebruikneming Aanpassing aan persoonlijke wensen Geluidssignaal Veiligheid voor kinderen 6 6-9 10 10 11 11 12 12 12 12 Dagelijks gebruik Wasgoed in de machine doen Dosering van wasmiddelen Selectie van het gewenste programma Selectie van de centrifugesnelheid of van de Spoelstop-functie Toetsen van de programma-opties Selectie van de optie Voorwas Selectie van de optie Vlekken Selectie van de optie Behoedzaam Selectie van de optie TIDJ Display Selectie van de toets Start/Pauze Selectie van de toets Startuitstel Weergave programmaverloop Selectie van de Spoelen+ Wijziging van een optie of van een lopend programma 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 19 4 Inhoud Onderbreken van een programma Annuleren van een programma Opening van de deur tijdens een lopend programma Einde programma 19 20 20 20 Wasprogramma's Programma-Informatie Dagelijks gebruik Het wasgoed sorteren Temperaturen Voordat u het wasgoed in de trommel plaatst Maximale beladingen Gewicht van wasgoed Vlekkenbehandeling Keuze van het wasmiddel Dosering van wasmiddelen en additieven Hardheidsgraden van het water Wasmiddelen en additieven Wasverzachter 21-23 24 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 Onderhoud en reiniging Ontkalking van het apparaat Na elke was Buitenkant De wasmiddellade Behuizing van de wasmiddellade De pomp Het filter van de toevoerleiding Voorzorgsmaatregelen tegen vorst Machine legen in geval van nood 30 30 30 30 30 31 31 32 33 33 Inhoud 5 Als zich een storing voordoet Technische kenmerken Verbruikswaarden Installatie Uitpakken Plaatsing en waterpas zetten Aansluiting op de waterleiding Voorziening waterstop Waterafvoeren Elektrische aansluiting 34-37 38 39 40 40 42 42 43 43 44 Milieu Afdanken van het apparaat Weggooien van het oude apparaat Ecologische adviezen 45 45 45 45 Garantie/serviceafdeling Klantenservice 46 50 6 Belangrijke waarschuwingen Gebruiksaanwijzing Belangrijke waarschuwingen Voordat u de machine in bedrijf stelt · De veiligheid van onze AEG Electrolux apparaten is in overeenstemming met de technische normen en de wetgeving met betrekking tot de veiligheid van apparaten. Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u aan de volgende veiligheidsvoorschriften te herinneren. Lees deze helemaal door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. [. . . ] Nieuwe, gekleurde kledingstukken kunnen, als ze voor het eerst gewassen worden, hun kleur verliezen en afgeven op ander wasgoed. Verwijder kleine metalen voorwerpen (spijkers, spelden, paperclips) die in binnenzakken en broekzakken kunnen zitten. Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta. 26 Dagelijks gebruik Behandel gordijnen met speciale zorg. Verwijder loszittende knopen, spelden en nietjes. Maximale belading De hoeveelheid wasgoed die in de trommel wordt geladen mag de maximumcapaciteit van de machine niet overschrijden. Deze capaciteit is afhankelijk van de textielsoort (zie «Wasprogramma's»). Niet alle textielsoorten hebben evenveel ruimte nodig en ze hebben evenmin hetzelfde vermogen om water op te nemen. Algemene regels : Katoen, linnen: trommel vol maar niet volgepropt; Synthetica (kreukherstellend): trommel niet meer dan half vol; Fijne was en wol: trommel niet meer dan een derde gevuld. Indien u wast bij een maximale belading maakt u efficiënt gebruik van water en energie. Als de kleding sterk vervuild is of als deze veel water opneemt, laad de trommel dan minder vol. Vul de trommel, bij een gemengde was, aan de hand van de meest kwetsbare vezels. Gewicht van wasgoed De volgende gewichten zijn zuiver indicatief: badjas servet dekbedovertrek laken kussensloop tafelkleed badstof handdoek theedoek nachthemd damesslip herenwerkoverhemd herenoverhemd herenpyjama bloes herenslip 1200 gram 100 gram 700 gram 500 gram 200 gram 250 gram 200 gram 100 gram 200 gram 100 gram 600 gram 200 gram 500 gram 100 gram 100 gram Dagelijks gebruik 27 Vlekken verwijderen De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet kunnen worden verwijderd met alleen water en wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen. Als u uw wasgoed vervolgens in een wasdroger droogt, vergeet dan niet de wasbol te verwijderen. Vloeibare wasmiddelen worden met name aanbevolen voor lagere temperaturen, d. w. z. 30°C en 40°C, terwijl voor hogere temperaturen, van 60°C tot 90°C waspoeder wordt aangeraden. Wasmiddelen in tabletvorm of in doses moeten in het vakje «hoofdwas» van de wasmiddellade van uw wasmachine geplaatst worden. Wasverzachter of stijfsel moeten in het vakje met het teken worden gegoten voordat het wasprogramma gestart wordt. Houd u, bij de behandeling van vlekken vóór het begin van de wascyclus, aan de door de fabrikant van het product aanbevolen doses en aanwijzingen. Als u wasmiddel gebruikt voor de behandeling van vlekken, moet u de wascyclus onmiddellijk starten. Wasverzachter Giet een wasverzachter in vloeibare vorm in het vakje van de wasmiddellade dat hiervoor bedoeld is. Houd u aan de op de fles aangegeven dosering, afhankelijk van de eigenschap van de gebruikte wasverzachter, normaal of geconcentreerd. Overschrijd de maximale doses niet. 30 Onderhoud en reiniging Onderhoud en reiniging U moet het apparaat loskoppelen van de elektrische voeding, voordat u welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren. Ontkalking van het apparaat Over het algemeen is het niet nodig de machine te ontkalken, als het wasmiddel goed gedoseerd wordt. Als er kalkaanslag is, gebruik dan een speciaal niet corrosief product, dat speciaal ontwikkeld is voor wasmachines, dat normaal in de handel verkrijgbaar is. Houd u aan de aangegeven dosering die op de verpakking is vermeld. Na elke wasbeurt Laat de deur na ieder gebruik op een kier staan. [. . . ] Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L76950A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L76950A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag