Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L76689FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L76689FL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L76689FL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L76689FL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L76689FL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3151 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L76689FL (3142 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L76689FL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Electrolux apparaat. De volgende symbolen zullen u tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing leiden: Veiligheidsinstructies. Adviezen en aanbevelingen Informatie betreffende de bescherming van het milieu Inhoud 3 Inhoud Gebruiksaanwijzing Belangrijke waarschuwingen Beschrijving van het apparaat Wasmiddellade Bedieningspaneel Display Ingebruikneming Aanpassing aan persoonlijke wensen Geluidssignaal Veiligheid voor kinderen 6 6-9 10 10 11 11 12 12 12 12 Dagelijks gebruik Wasgoed in de machine doen Dosering van wasmiddelen Selectie van het gewenste programma Selectie van de centrifugesnelheid of van de Spoelstop-functie Toetsen van de programma-opties Selectie van de optie Voorwas Selectie van de optie Vlekken Selectie van de optie Behoedzaam Selectie van de optie Extra kort Display Selectie van de toets Start/Pauze Selectie van de toets Startuitstel Weergave programmaverloop Selectie van de extra Spoelgang Wijziging van een optie of van een lopend programma 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 18 19 20 20 20 4 Inhoud Onderbreken van een programma Annuleren van een programma Opening van de deur tijdens een lopend programma Einde programma 21 21 21 21 Wasprogramma's Programma-Informatie Dagelijks gebruik Het wasgoed sorteren Temperaturen Voordat u het wasgoed in de trommel plaatst Maximale beladingen Gewicht van wasgoed Vlekkenbehandeling Keuze van het wasmiddel Dosering van wasmiddelen en additieven Hardheidsgraden van het water Wasmiddelen en additieven Wasverzachter 22-24 25 26 26 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 Internationale wassymbolen Onderhoud en reiniging Ontkalking van het apparaat Na elke was Buitenkant De wasmiddellade Behuizing van de wasmiddellade De pomp Het filter van de toevoerleiding Voorzorgsmaatregelen tegen vorst Machine legen in geval van nood 31 32 32 32 32 32 33 33 34 35 35 Inhoud 5 Als zich een storing voordoet Technische kenmerken Verbruikswaarden Installatie Uitpakken Plaatsing en waterpas zetten Aansluiting op de waterleiding Voorziening waterstop Waterafvoeren Elektrische aansluiting 36 40 41 42 42 44 44 45 45 46 Milieu Afdanken van het apparaat Weggooien van het oude apparaat Ecologische adviezen 47 47 47 47 Garantie/serviceafdeling Klantenservice 48 54 6 Belangrijke waarschuwingen Gebruiksaanwijzing Belangrijke waarschuwingen Voordat u de machine in bedrijf stelt · De veiligheid van onze AEG Electrolux apparaten is in overeenstemming met de technische normen en de wetgeving met betrekking tot de veiligheid van apparaten. Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u aan de volgende veiligheidsvoorschriften te herinneren. Lees deze helemaal door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. [. . . ] Verf op oliebasis: dep de vlek met een oplosmiddel nadat u het kledingstuk op een schone doek gelegd hebt; herhaal de handeling enkele keren. Opgedroogde vetvlekken: Leg het kledingstuk op een schone doek en dep de vlek met terpentine. Roest: gebruik een roestverwijderingsproduct en volg de aanwijzingen van de fabrikant zorgvuldig op. Controleer, bij oude roestvlekken, of het textiel bestand is tegen het product. Schimmelvlekken: behandel de vlekken met bleekmiddel (alleen witte en kleurechte weefsels). Gras: licht inzepen en de vlek behandelen met bleekmiddel (alleen witte en kleurechte weefsels). Balpeninkt en lijm: dep de vlek met aceton (*) nadat u het kledingstuk op een schone doek gelegd hebt. Lippenstift: dep de vlek met aceton zoals hierboven, en behandel de vlekken met gedenaturaliseerde alcohol. Behandel eventueel achtergebleven vlekken op witte artikelen met bleekmiddel. Uitspoelen en behandelen met behulp van azijnzuur of citroenzuur, daarna uitspoelen. Inkt: behandel de stof, afhankelijk van het soort inkt, met aceton (*) en daarna met azijnzuur; Behandel eventueel achtergebleven sporen op witte stoffen met bleekmiddel, daarna uitspoelen. Houd u aan de aangegeven dosering die op de verpakking is vermeld. Na elke wasbeurt Laat de deur na ieder gebruik op een kier staan. Dit helpt om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes in de kuip te voorkomen. Normaal onderhoud Bij wasbeurten op lage temperaturen is het mogelijk dat er aanslag aan de binnenkant van de trommel blijft zitten. Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren. Om een onderhoudswasbeurt uit te voeren : · Moet de trommel leeg zijn. · Dient u een normale hoeveel wasmiddel te gebruiken, dit moet waspoeder zijn met biologische eigenschappen. Buitenkant Schoonmaken met zeepsop. Gebruik nooit schuurmiddelen of caustische middelen. De Wasmiddellade De wasmiddellade moet regelmatig schoongemaakt worden. Verwijder het bovenste element van het wasverzachtervakje. Onderhoud en reiniging 33 3. Druk het element voor de wasverzachter vast tot de aanslag zodat het goed vastzit. Behuizing van de wasmiddellade Trek de wasmiddellade uit zijn behuizing. Gebruik een kleine borstel om de resten wasmiddel te verwijderen die zich vastgezet hebben aan de binnenkant van de behuizing. Spoel de wasmiddellade goed af voordat u hem weer op zijn plaats zet. De pomp De pomp moet regelmatig worden gecontroleerd en in het bijzonder als · de wasmachine het water niet goed afvoert of niet centrifugeert · de wasmachine tijdens het water afvoeren een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheidsspelden, munten, enz. Zet een opvangbak op de grond om eventueel gemorst water op te vangen. [. . . ] c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L76689FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L76689FL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag