Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L76685FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L76685FL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L76685FL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L76685FL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L76685FL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3151 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L76685FL (3109 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L76685FL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Electrolux apparaat. De volgende symbolen zullen u tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing leiden: Veiligheidsinstructies. Adviezen en aanbevelingen Informatie betreffende de bescherming van het milieu Inhoud 3 Inhoud Gebruiksaanwijzing Belangrijke waarschuwingen Beschrijving van het apparaat Wasmiddellade Bedieningspaneel Display Ingebruikneming Aanpassing aan persoonlijke wensen Geluidssignaal Veiligheid voor kinderen 6 6-9 10 10 11 11 12 12 12 12 Dagelijks gebruik Wasgoed in de machine doen Dosering van wasmiddelen Selectie van het gewenste programma Selectie van de centrifugesnelheid of van de Spoelstop-functie Toets van de programma-opties Selectie van de optie Voorwas Selectie van de optie Vlekken Selectie van de optie Behoedzaam Selectie van de optie Extra kort Display Selectie van de toets Start/Pauze Selectie van de toets Startuitstel Weergave programmaverloop Selectie van de extra Spoelgang Wijziging van een optie of van een lopend programma 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 20 4 Inhoud Onderbreken van een programma Annuleren van een programma Opening van de deur tijdens een lopend programma Einde programma 21 21 21 21 Wasprogramma's Programma-Informatie Dagelijks gebruik Het wasgoed sorteren Temperaturen Voordat u het wasgoed in de trommel plaatst Maximale beladingen Gewicht van wasgoed Vlekkenbehandeling Keuze van het wasmiddel Dosering van wasmiddelen en additieven Hardheidsgraden van het water Wasmiddelen en additieven Wasverzachter 22-24 25 26 26 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 Internationale wassymbolen Onderhoud en reiniging Ontkalking van het apparaat Na elke was Buitenkant De wasmiddellade Behuizing van de wasmiddellade De pomp Het filter van de toevoerleiding Voorzorgsmaatregelen tegen vorst Machine legen in geval van nood 31 32 32 32 32 32 33 33 34 35 35 Inhoud 5 Als zich een storing voordoet Technische kenmerken Verbruikswaarden Installatie Uitpakken Plaatsing en waterpas zetten Aansluiting op de waterleiding Voorziening waterstop Waterafvoeren Elektrische aansluiting 36 40 41 42 42 44 44 45 45 46 Milieu Afdanken van het apparaat Weggooien van het oude apparaat Ecologische adviezen 47 47 47 47 6 Belangrijke waarschuwingen Gebruiksaanwijzing Belangrijke waarschuwingen Voordat u de machine in bedrijf stelt · De veiligheid van onze AEG Electrolux apparaten is in overeenstemming met de technische normen en de wetgeving met betrekking tot de veiligheid van apparaten. Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u aan de volgende veiligheidsvoorschriften te herinneren. Lees deze helemaal door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. [. . . ] Opties Beschrijving van het programma Spoelgangen Lang centrifugeren Centrifug. /Spoelstop/ Extra Spoelen POMPEN Waterafvoer CENTRIFUGEREN Water afvoeren en lang centrifugeren Was op 40°C Spoelgangen Kort centrifugeren Was op 30°C Spoelgangen Kort centrifugeren DEKENS 40° Centrifug. 20 MIN - 3 KG 30° Voor licht vervuild textiel, behalve wol. Centrifug. Te gebruiken voor licht vervuild of slechts KORT INTENSIEF eenmaal gedragen 60° wasgoed van katoen of linnen of gemengd. Wit en bont katoen Economy, licht of normaal vervuilde kledingstukken, overhemden, bloesjes, ondergoed. Om een lopend programma te annuleren en om de machine uit te schakelen. Centrifug. /Spoelstop Extra Spoelen Was op tussen 60°C Spoelgangen Kort centrifugeren ECO 60° Centrifug. /Spoelstop Voorwas - Vlekken Behoedzaam - Extra Spoelen Was op 60°C Spoelgangen Lang centrifugeren op maximale centrifugeteorental O/UIT 24 Wasprogramma's Wasprogramma's Soort wasgoed/Programma KATOEN Max. belading 7 kg 3, 5 kg 1, 5 kg 2 kg 1 kg 3 kg 2 kg 7 kg 5 kg SYNTHETICA, FIJNE WAS STRIJKVRIJ PLUS WOL ZIJDE 20 MIN - 3 KG DEKENS ECO KORT INTENSIEF Programma-informatie 25 Programma-informatie 40-60 MIX Programma voor witte of bonte was die geschikt is voor wassen op verschillende temperaturen. Dit programma kan gebruikt worden voor wasgoed dat, volgens het onderhoudsetiket, over het algemeen zowel op 40°C als op 60°C gewassen kan worden en dat apart gewassen moet worden. Zodoende wordt de capaciteit van de trommel beter gebruikt en kan er energie bespaard worden. Als u dit programma selecteert wordt het wasgoed behoedzaam gewassen en gecentrifugeerd om eventuele kreukels te voorkomen. De machine zal een extra spoelgang uitvoeren. Strijkvrij Plus Wol Plus Zijde (Handwas Dekens ) Wasprogramma's voor in de machine wasbare wol en wollen kledingstukken die met de hand gewassen kunnen worden, evenals tere weefsels die voorzien zijn van het « handwas» . Wascyclus voor een enkel dekbed. Speciaal programma op 30 °C, met een duur van ongeveer 20 minuten, ideaal om wasgoed op te frissen: bijv. een sportjasje dat slechts eenmaal gedragen of licht vervuild is of om nieuwe kledingstukken te wassen. Snel wasprogramma om te gebruiken voor licht vervuild wasgoed, kleurecht katoen en gemengde stoffen. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen. Laat opgedroogde vlekken een nacht in water met een speciaal middel inweken. Verf op oliebasis: dep de vlek met een oplosmiddel nadat u het kledingstuk op een schone doek gelegd hebt; herhaal de handeling enkele keren. Opgedroogde vetvlekken: Leg het kledingstuk op een schone doek en dep de vlek met terpentine. Roest: gebruik een roestverwijderingsproduct en volg de aanwijzingen van de fabrikant zorgvuldig op. Controleer, bij oude roestvlekken, of het textiel bestand is tegen het product. Schimmelvlekken: behandel de vlekken met bleekmiddel (alleen witte en kleurechte weefsels). Gras: licht inzepen en de vlek behandelen met bleekmiddel (alleen witte en kleurechte weefsels). Balpeninkt en lijm: dep de vlek met aceton (*) nadat u het kledingstuk op een schone doek gelegd hebt. Lippenstift: dep de vlek met aceton zoals hierboven, en behandel de vlekken met gedenaturaliseerde alcohol. Behandel eventueel achtergebleven vlekken op witte artikelen met bleekmiddel. [. . . ] Als de binnenste slang door natuurlijke slijtage beschadigd zou raken, dan zal deze voorziening de watertoevoer naar het apparaat blokkeren. Deze storing A wordt aangegeven door het verschijnen van een rood vlak op het kleine display «A». Draai in dit geval de waterkraan dicht en neem contact op met de klantenservice. Corrigeer, 352 indien nodig, de positie van de toevoerslang op de achterkant van de machine door de borgring los te draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L76685FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L76685FL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag