Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L76485FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L76485FL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L76485FL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L76485FL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L76485FL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3151 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L76485FL (3132 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L76485FL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 27 28 28 28 31 31 Veiligheidsinstructies voor het aansluiten . 39 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname · Volg de "Opstel- en aansluitinstructies" op. · Bij het in de wintermaanden leveren van het apparaat bij temperaturen onder het vriespunt: de wasautomaat voor de ingebruikname gedurende 24 uur op kamertemperatuur laten acclimatiseren. Gebruik volgens de voorschriften · De wasautomaat is alleen voor het wassen van binnen het huishouden gebruikelijk wasgoed bestemd. · Het ombouwen van of het aanbrengen van wijzigingen aan de wasautomaat is niet toegestaan. [. . . ] gramma worden gecombineerd. Deur is niet goed gesloten. Deur goed sluiten. De indicatie EINDE knippert 1x, tegelijkertijd klinkt 1x een signaaltoon. (Probleem met de watertoevoer. ) Wasautomaat trilt tijdens het wassen of staat niet stil. Mogelijke oorzaak Waterkraan is gesloten. Zeef in schroefkoppeling van de toevoerslang is verstopt. Oplossing Open de kraan. Slang losschroeven, zeef verwijderen en schoonmaken. Waterkraan zit vol met kalk- Controleer de kraan, indien aanslag of is defect. Voetjes afstellen volgens de aanwijzingen voor opstelling en aansluiting. Was is niet gecentrifugeerd. Trommel altijd zo vol mogeSlechts een paar grote stuklijk beladen. Afvoerslang vervangen. Er loopt water onderuit Deksel van de afvoerpomp is Deksel goed sluiten. De indicatie EINDE knippert 15x, tegelijkertijd klinkt 15x een sig- De beveiliging tegen wateroverlast, Aqua Control, is naaltoon. Afvoerpomp blijft voortdurend lopen ­ ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Aan het einde van het wasprogramma Waarschijnlijk is er teveel wordt het centrifugewasmiddel gebruikt. Aftapslang goed aansluiten. Waterkraan dichtdraaien, vervolgens de stekker uit het stopcontract trekken en contact opnemen met de klantenservice. Wasmiddel nauwkeurig volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. 20 Storing Mogelijke oorzaak Knik in de afvoerslang. Oplossing Knik uit de slang halen. Controleer altijd voor het vullen met wasgoed of er geen vreemde voorwerpen in de zakken zitten of tussen het wasgoed aanwezig is. die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terechtkomen blijven in het pomphuis liggen (filter voor vreemde voorwerpen dat het pompwiel beschermt. 1 Waarschuwing!Voor het openen van het pompdeksel de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact nemen!Eventuele vreemde voorwerpen en textielpluizen uit het pomphuis en van het pompwiel verwijderen. 5. Controleer of het pompwiel helemaal achter in het pomphuis rond kan worden gedraaid. (Het is normaal als het pompwiel stootsgewijs draait. ) Als het pompwiel niet kan worden gedraaid dient u contact op te nemen met de klantendienst. Lipjes van het deksel zijdelings in de geleidingssleuven inschuiven en het deksel rechtsom vastdraaien. 24 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ] Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L76485FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L76485FL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag