Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L75854A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L75854A. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L75854A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L75854A te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L75854A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 Kinderbeveiliging . . 26 27 27 27 30 30 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie . 39 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname Volg de "Opstel- en aansluitinstructies" op. Als het apparaat in de wintermaanden wordt geleverd bij temperaturen onder het vriespunt: de wasautomaat voor de ingebruikname gedurende 24 uur op kamertemperatuur laten acclimatiseren. Gebruik volgens de voorschriften De wasautomaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het wassen van wasgoed. [. . . ] den. Als het wasresultaat niet bevredigend is Het wasgoed is grauw en kalk heeft zich in de trommel vastgezet. Op het wasgoed zijn grijze vlekken aanwezig Met zalf, vet of olie vervuild wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen. De meest voorkomende oorzaak is dat wasverzachter, en met name in geconcentreerde vorm, op het wasgoed terecht is gekomen. Dergelijke vlekken dienen zo snel mogelijk uitgewassen te worden en de betreffende wasverzachter dient voorzichtig gebruikt te worden. Na de laatste spoelgang is nog schuim zichtbaar Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. Witte restanten op het wasgoed Het betreft niet opgeloste bestanddelen van moderne wasmiddelen. Eventueel het wasgoed in de 21 toekomst voor het wassen binnenste buiten keren. Met name bij donker wasgoed is het gebruik van een vloeibaar wasmiddel aan te bevelen. Water aftappen 1 Waarschuwing!Voor het aftappen de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!Indien noodzakelijk de opvangbak meerdere keren legen en de aftapslang tussentijds met de afsluitstoppen sluiten. De afsluitstoppen goed in de aftapslang plaatsen en rechtsom vastdraaien. Voor de ingebruikname dienen alle delen van de transportbeveiliging verwijderd te zijn. Anders kan er bij het centrifugeren schade aan het apparaat of aan naburige meubels ontstaan. Voor de inbedrijfname dient de spatwaterbeveiliging op het apparaat tot stand gebracht te zijn (zie "Transportbeveiliging verwijderen"). De stekker altijd in een volgens de voorschriften genstalleerd geaard stopcontact steken. Bij een vaste aansluiting: Een vaste aansluiting mag uitsluitend door een erkend vakman worden uitgevoerd. Controleer voor de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat vermelde nominale spanning en stroomsoort met netspanning en stroomsoort op de plaats van de opstelling overeenkomen. Ook de elektrische zekering die nodig is kunt u van het typeplaatje aflezen. Zijn voor de juiste wateraansluiting van de wasautomaat werkzaamheden aan de waterinstallatie noodzakelijk, dan moeten deze door een erkend installateur worden uitgevoerd. Zijn voor de juiste elektrische aansluiting van de wasautomaat werkzaamheden aan het stroomnet noodzakelijk, dan moeten deze door een erkend installateur worden uitgevoerd. Het aansluitsnoer van de wasautomaat mag uitsluitend door de service-afdeling of een erkend vakman worden vervangen. 26 Opstelling van het apparaat Het apparaat transporteren 1 Waarschuwing! Het apparaat niet op de voorzijde en niet op de rechter zijkant (vanaf de voorzijde gezien) neerleggen. [. . . ] De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L75854A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L75854A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag