Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L75655

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L75655. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L75655 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L75655 te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L75655

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 27 28 28 28 31 31 Veiligheidsinstructies voor het aansluiten . 43 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname Volg de "Opstel- en aansluitinstructies" op. Bij het in de wintermaanden leveren van het apparaat bij temperaturen onder het vriespunt: de wasautomaat voor de ingebruikname gedurende 24 uur op kamertemperatuur laten acclimatiseren. Gebruik volgens de voorschriften De wasautomaat is alleen voor het wassen van binnen het huishouden gebruikelijk wasgoed bestemd. Het ombouwen van of het aanbrengen van wijzigingen aan de wasautomaat is niet toegestaan. [. . . ] Voor het openen van het pompdeksel de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact nemen!Eventuele vreemde voorwerpen en textielpluizen uit het pomphuis en van het pompwiel verwijderen. 5. Controleer of het pompwiel helemaal achter in het pomphuis rond kan worden gedraaid. (Het is normaal als het pompwiel stootsgewijs draait. ) Als het pompwiel niet kan worden gedraaid dient u contact op te nemen met de klantendienst. Lipjes van het deksel zijdelings in de geleidingssleuven inschuiven en het deksel rechtsom vastdraaien. 24 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Bij transport met een steekwagen: De steekwagen alleen vanaf de zijkant tegen het apparaat plaatsen. Het laadvlak van de steekwagen mag niet langer zijn dan 24 cm, anders kunnen delen van het waterbeveiligingssysteem worden beschadigd. Uitpakken 1 Voor het eerste gebruik moet u de beschermingsvoorzieningen die voor het transport aangebracht werden, verwijderen. Bewaar deze beschermingsvoorzieningen: ze zullen opnieuw gebruikt moeten worden bij toekomstige verplaatsingen van het toestel (bijvoorbeeld bij verhuis). Na de beschermingen te hebben verwijderd laat u het toestel voorzichtig op de achterkant steunen om het blok polystyreen te verwijderen dat de sokkel van de verpakking vormt. 28 2. Zet het toestel terug recht en verwijder de bevestiging van de voedingskabel en van de afvoerleiding aan hun steun aan de achterzijde van het toestel. 3. Met de meegeleverde sleutel schroeft u de middelste schroef A achteraan boven los en verwijdert u ze. Schroef de twee grote schroeven B achteraan en de zes kleine schroeven C, onderaan, los en verwijder ze. 29 5. Open de deur en verwijder het blok polystyreen dat met kleefband aan de deurdichting bevestigd is. 8. Stop de centrale opening en de twee openingen (onderaan) dicht met de plastieken afdekkingen die zich in de enveloppe met de gebruiksaanwijzing bevinden. Sluit de toevoerleiding aan volgens de aanwijzingen in de paragraaf "Wateraansluiting". 30 Opstellingsplaats Let op!Het apparaat mag niet in een aan vorst onderhevige ruimte worden gebruikt. [. . . ] 13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. 14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. 15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L75655

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L75655 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag