Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75472 FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75472 FL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75472 FL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75472 FL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75472 FL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2228 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75472 FL (2221 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75472 FL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] L 75472 FL L 75473 FL L 75673 FL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUD 4 6 6 7 7 8 12 16 16 16 17 18 19 21 23 28 31 VEILIGHEIDSINFORMATIE MILIEUBESCHERMING TECHNISCHE INFORMATIE BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT ACCESSOIRES BEDIENINGSPANEEL PROGRAMMA'S VOOR HET EERSTE GEBRUIK BEDIENING VAN HET APPARAAT WASGOED IN DE MACHINE DOEN WASMIDDEL EN ADDITIEVEN (WASVERZACHTER, VLEKKENMIDDEL) TOEVOEGEN EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA AANWIJZINGEN EN TIPS ONDERHOUD EN REINIGING PROBLEEMOPLOSSING MONTAGE KLANTENSERVICE Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben. Model Productnummer Serienummer In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden NEDERLANDS 3 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken ­ functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. [. . . ] Vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter, stijfsel). Plaats het product in het vakje en stel de vlekfunctie in voordat u het programma start. Draai het klepje (omhoog of omlaag) in de juiste stand om poeder of vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Volg altijd de instructies op de verpakking van de wasmiddelen. De stand van de klep controleren 1. Druk de hendel in om de lade uit te trekken. 18 3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken. 4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Met de klep in de stand OMLAAG: ­ Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen. ­ Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep. Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt. EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN 1. Op het display verschijnt de standaard temperatuur en centrifugesnelheid. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, drukt u op de bijbehorende toetsen. Het lampje van de ingestelde functie gaat aan, of de display toont het bijbehorende symbool. Het wasprogramma gaat verder. NEDERLANDS 19 EEN PROGRAMMA ANNULEREN 1. Druk op toets 1 om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen. Als u op de toets 4 drukt: Het programma wordt gestart. DEUR OPENEN Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld. Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn, blijft het symbool voor de deurvergrendeling aan en kunt u de deur niet openen. Als u het apparaat uit zet, dient u het programma opnieuw in te stellen. EEN FUNCTIE WIJZIGEN U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken. Druk herhaaldelijk op toets 5 tot het aantal minuten of uren op de display verschijnt. Druk op toets 4 , het apparaat begint het aftellen van de uitgestelde start. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. Voordat u op toets 4 drukt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen. DE UITGESTELDE START ANNULEREN 1. Als u op de toets 4 drukt: Het bijbehorende indicatielampje knippert. AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA · Het apparaat stopt automatisch. · In de display gaat het symbool aan. 20 · Het indicatielampje van de toets Start/Pauze 4 gaat uit. [. . . ] Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service afdeling. Indien het display andere alarmcodes meldt, neem dan contact op met onze service afdeling. NEDERLANDS 31 MONTAGE UITPAKKEN 1. Verwijder de piepschuim verpakkingsmaterialen. 4. De interne folie eraf trekken. 5. Open de deur. Verwijder het piepschuim blok van de deur en alle andere onderdelen uit de trommel. 32 6. Kantel het apparaat achterover. Plaats het apparaat met de achterzijde voorzichtig op het kartonnen deksel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75472 FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 75472 FL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag