Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L74900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L74900. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L74900 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L74900 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L74900 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1253 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L74900 (742 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L74900

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Electrolux apparaat. De volgende symbolen zullen u tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing leiden: Veiligheidsinstructies. Adviezen en aanbevelingen Informatie betreffende de bescherming van het milieu Inhoud 3 Inhoud Gebruiksaanwijzing Belangrijke waarschuwingen Beschrijving van het apparaat Wasmiddellade Bedieningspaneel Display Ingebruikneming Aanpassing aan persoonlijke wensen Geluidssignaal Veiligheid voor kinderen 6 6-9 10 10 11 11 12 12 12 12 Dagelijks gebruik Wasgoed in de machine doen Dosering van wasmiddelen Selectie van het gewenste programma Selectie van de temperatuur Selectie van de centrifugesnelheid of van de Spoelstop-functie en Extra stille nachtcyclus Toetsen van de programma-opties Selectie van de optie Voorwas Selectie van de optie Vlekken Selectie van de optie Gevoelig Selectie van de extra spoelgang Selectie van de optie TIJD Display Selectie van de toets «START/PAUZE» Selectie van de toets Startuitstel 13 13 13 14 14 14-15 16 16 16-17 17 17 17-18 18-19 19 19-20 4 Inhoud Weergave programmaverloop Wijziging van een optie of van een lopend programma Onderbreken van een programma Annuleren van een programma Opening van de deur tijdens een lopend programma Einde programma 20 20-21 21 21 21 21 Wasprogramma's Programma-Informatie Dagelijks gebruik Het wasgoed sorteren Temperaturen Voordat u het wasgoed in de trommel plaatst Maximale beladingen Gewicht van wasgoed Vlekkenbehandeling Keuze van het wasmiddel Dosering van wasmiddelen en additieven Hardheidsgraden van het water Wasmiddelen en additieven Wasverzachter 22-25 26-27 28-32 28 28 28-29 29 29 30 30 31 31 31-32 32 Internationale wassymbolen Onderhoud en reiniging Ontkalking van het apparaat Na elke was Buitenkant De wasmiddellade Behuizing van de wasmiddellade De pomp Het filter van de toevoerleiding Voorzorgsmaatregelen tegen vorst 33 34 34 34 34 34-35 35 35-36 36 37 Inhoud 5 Machine legen in geval van nood 37 Als zich een storing voordoet Technische kenmerken Verbruikswaarden Installatie Uitpakken Plaatsing en waterpas zetten Aansluiting op de waterleiding Voorziening waterstop Water afvoeren Elektrische aansluiting 38-41 42 43 44 44-45 46 46-47 47 47-48 48 Milieu Afdanken van het apparaat Weggooien van het oude apparaat Ecologische adviezen 49 49 49 49 Garantie/serviceafdeling Klantenservice 50-53 54 6 Belangrijke waarschuwingen Gebruiksaanwijzing Belangrijke waarschuwingen Voordat u de machine in bedrijf stelt · De veiligheid van onze AEG Electrolux apparaten is in overeenstemming met de technische normen en de wetgeving met betrekking tot de veiligheid van apparaten. Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u aan de volgende veiligheidsvoorschriften te herinneren. Lees deze helemaal door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. [. . . ] Met deze functie kunt u een goede wasefficiëntie bereiken door energie te besparen. Met dit programma, kunt u met de hand gewassen katoenen kledingstukken spoelen en centrifugeren. De machine voert 3 spoelgangen uit, gevolgd door een laatste lange centrifugefase. De centrifugesnelheid kan verminderd worden door op de toets CENTRIFUGEREN te drukken. Om het laatste spoelwater af te voeren bij programma's met Spoelstop en Nachtcyclus . Draai de programmakeuzeknop op «UIT/ARRET», selecteer vervolgens het programma Waterafvoer en druk op de toets START/PAUZE. Aparte centrifugegang voor kledingstukken die met de hand gewassen zijn en na de programma's met de optie Spoelstop . en Nachtcyclus Voordat u dit programma selecteert, moet de keuzeknop op «UIT/ARRET» gedraaid zijn. U kunt de snelheid kiezen door op de toets te drukken die hoort bij het soort textiel dat gecentrifugeerd moet worden. Sportkleding Outdoor 20 MIN. - 3 Kg Kort Intensief Eco Spoelen Pompen Centrifugeren 28 Dagelijks gebruik Dagelijks gebruik Het wasgoed sorteren Wij adviseren u het wasgoed te sorteren: · aan de ene kant het wasgoed dat tegen energiek wassen en centrifugeren kan; · aan de andere kant, fijne was die met enige voorzichtigheid behandeld dient te worden; · voor gemengde ladingen, wasgoed dat uit artikelen van verschillende textielsoorten bestaat, een programma en een temperatuur kiezen die geschikt is voor de meest tere weefsels. Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de wasvoorschriften van de fabrikant. Temperaturen 95° of 90° voor linnen, normaal vervuild wit katoen (bijvoorbeeld theedoeken, handdoeken, tafelkleden, lakens . . . ) voor normaal vervuilde kleurechte kleding (bijv. Behandel eventueel achtergebleven vlekken op witte artikelen met bleekmiddel. Uitspoelen en behandelen met behulp van azijnzuur of citroenzuur, daarna uitspoelen. Inkt: behandel de stof, afhankelijk van het soort inkt, met aceton (*) en daarna met azijnzuur; Behandel eventueel achtergebleven sporen op witte stoffen met bleekmiddel, daarna uitspoelen. Teervlekken: leg wat verse boter op de vlek, laat het even rusten, dep hem vervolgens met terpentine. (*) gebruik geen aceton op kunstzijde. Keuze van het wasmiddel Wasmiddelfabrikanten geven de hoeveelheid te gebruiken wasmiddel voor de hoeveelheid wasgoed aan op de verpakking. Wij ontraden u tegelijkertijd verschillende soorten wasmiddelen te gebruiken, uw wasgoed kan dan beschadigd raken. Dagelijks gebruik 31 Dosering van wasmiddelen en additieven Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water. Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden. Gebruik minder wasmiddel als: · als u een kleine lading wast, · het wasgoed licht vervuild is, · er veel schuimvorming is tijdens het wassen. Als het water kalkhoudend is, (het gebruik van een ontkalkingsmiddel wordt aanbevolen) of als het wasgoed niet erg vuil is of weinig vlekken heeft, kunt u de dosis iets groter maken. Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf of bij elke andere competente instantie. Hardheidsgraden van het water Graden graad 1 2 3 4 Kenmerk zacht gemiddeld dure erg hard Duits °dH 0-7 8-14 15-21 > 21 Frans °T. H. 0-15 16-25 26-37 > 37 Opmerking: gebruik alleen lichtschuimende wasmiddelen, die in de handel verkrijgbaar zijn, die speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik in wasmachines. Gebruik specifieke producten voor het wassen van wol. Wasmiddelen en additieven Wij ontraden u tegelijkertijd verschillende soorten wasmiddelen te gebruiken, uw wasgoed kan dan beschadigd raken. [. . . ] Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L74900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L74900 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag