Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L74850

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L74850. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L74850 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L74850 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L74850 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1661 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L74850 (4362 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L74850

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 26 27 27 27 30 30 Veiligheidsinstructies voor het aansluiten . 39 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname Volg de "Opstel- en aansluitinstructies" op. Bij het in de wintermaanden leveren van het apparaat bij temperaturen onder het vriespunt: de wasautomaat voor de ingebruikname gedurende 24 uur op kamertemperatuur laten acclimatiseren. Gebruik volgens de voorschriften De wasautomaat is alleen voor het wassen van binnen het huishouden gebruikelijk wasgoed bestemd. Het ombouwen van of het aanbrengen van wijzigingen aan de wasautomaat is niet toegestaan. [. . . ] Zeef in schroefkoppeling van de toevoerslang is verstopt. Oplossing Open de kraan. Slang losschroeven, zeef verwijderen en schoonmaken. Waterkraan zit vol met kalk- Controleer de kraan, indien aanslag of is defect. Transportbeveiliging verwijderen. De voeten volgens de opstelSchroefvoeten zijn niet goed en aansluitaanwijzing afgesteld. Afvoerslang vervangen. Was is niet gecentrifugeerd. Er loopt water onderuit Deksel van de afvoerpomp is Deksel goed sluiten. Aan het einde van het wasprogramma Waarschijnlijk is er teveel wordt het centrifugewasmiddel gebruikt. De indicatie EINDE knippert 2x, tegelijkertijd klinkt 2x een signaaltoon. (Probleem met de waterafvoer. ) Maximale pomphoogte van 1m is overschreden. Aftapslang goed aansluiten. Wasmiddel nauwkeurig volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren. Knik uit de slang halen. De sifon reinigen. Afvoerpomp is verstopt. Bij een sifonaansluiting: sifon is verstopt. 20 Storing Wasverzachter wordt niet ingespoeld, vak w voor nabehandelingsmiddel is met water gevuld. Mogelijke oorzaak Het wasverzachterinzetbakje is niet goed in het vak voor nabehandelingsmiddel gezet of is verstopt. Deur is vergrendeld. Oplossing Wasmiddelschuiflade reinigen, inzetstuk voor wasverzachter goed bevestigen. Het programma gaat verder wanneer de stroomuitval voorbij is. Deur kan bij ingeschakeld apparaat niet wor- Stroomuitval!23 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Bij afgedankte apparatuur dient de stroomstekker uit het stopcontact genomen te worden. Als gevolg kunnen kinderen zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen. 2 W 1 24 Technische gegevens 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn hoogte x breedte x diepte Diepte bij geopende vuldeur. In hoogte verstelbaar: Vulhoeveelheid (programmaafhankelijk) Toepassingsgebied Trommeltoerental centrifugeren Waterdruk 850 x 598 x 640 mm 1017 mm ca. 7 kg Huishouden zie programmaoverzicht 1-10bar (=10100N/cm2=0, 11, 0MPa) Verbruikswaarden De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Ze kunnen bij het gebruik in het huishouden afwijken. Programmakiezer (Temperatuur) WITTE WAS/ BONTE WAS 95 ECO 2) Vulhoeveelheid in kg1) 7 7 7 3, 5 3, 5 2 Water in liters 68 49 62 62 60 54 Energie in kWh 2, 40 1, 19 0, 80 0, 55 0, 45 0, 35 WITTE WAS/BONTE WAS 40 KREUKHERSTELLEND 40 FIJNE WAS 30 WOL/ZIJDE H (handwas) 30 1) De bepaling van de vulhoeveelheid geschiedt volgens EN 60456 Standardload. [. . . ] 13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. 14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. 15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L74850

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L74850 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag