Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L72800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L72800. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L72800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L72800 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L72800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (666 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L72800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 72800 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het openen van de pompdeksel is alleen in geval van een storing vereist, als er geen water weg wordt gepompt, bijv. Controleer altijd voor het vullen met wasgoed of er geen vreemde voorwerpen in de zakken zitten of tussen het wasgoed aanwezig zijn. die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terechtkomen blijven in het pomphuis liggen (filter voor vreemde voorwerpen dat het pompwiel beschermt). 1 Waarschuwing!Voor het openen van de pompdeksel de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!Eventuele vreemde voorwerpen en textielpluizen uit het pomphuis en van het pompwiel verwijderen. 5. Controleer of het pompwiel helemaal achter in het pomphuis rond kan worden gedraaid. (Het is normaal als het pompwiel stootsgewijs draait. ) Als het pompwiel niet kan worden gedraaid dient u contact op te nemen met de service-afdeling. Lipjes van de deksel zijdelings in de geleidingssleuven inschuiven en de deksel rechtsom vastdraaien. 23 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Bij afgedankte apparatuur dient de stroomstekker uit het stopcontact genomen te worden. Als gevolg kunnen kinderen zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen. 2 W 1 24 Technische gegevens 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn hoogte x breedte x diepte Diepte bij geopende vuldeur. In hoogte verstelbaar: Vulhoeveelheid (programmaafhankelijk) Toepassingsgebied Trommeltoerental centrifugeren Waterdruk 850 x 598 x 603mm 980 mm ca. 6kg Huishouden zie Programmaoverzicht 1-10bar (=10100N/cm2=0, 11, 0MPa) Verbruikswaarden De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Ze kunnen bij het gebruik in het huishouden afwijken. Programmakiezer (Temperatuur) WITTE WAS/ BONTE WAS 95 ECO 2) Vulhoeveelheid in kg1) 6 6 6 3 3 2 Water in liters 62 45 58 58 58 54 Energie in kWh 2, 20 1, 02 0, 70 0, 52 0, 42 0, 35 WITTE WAS/BONTE WAS 40 KREUKHERSTELLEND 40 FIJNE WAS 30 WOL/ZIJDE H (handwas) 30 1) De bepaling van de vulhoeveelheid geschiedt volgens EN 60456 Standardload. De verbruikswaarden wijken afhankelijk van waterdruk, -hardheid, -inlooptemperatuur, omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, gebruikt wasmiddel, schommelingen in de netspanning en gekozen extra functies van de aangegeven waarden af. 25 Opstel- en aansluitaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie Deze wasautomaat is niet geschikt voor onderbouw. Voor de ingebruikname dient het apparaat op transportschade gecontroleerd te worden. Voor de ingebruikname dienen alle delen van de transportbeveiliging verwijderd te zijn. [. . . ] Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L72800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L72800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag