Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L70478FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L70478FL. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L70478FL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L70478FL te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L70478FL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2707 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L70478FL (2671 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L70478FL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] L 70478 FL WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUD 4 6 6 7 7 8 12 15 15 15 16 17 18 20 22 27 30 VEILIGHEIDSINFORMATIE MILIEUBESCHERMING TECHNISCHE INFORMATIE BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT ACCESSOIRES BEDIENINGSPANEEL PROGRAMMA'S VOOR HET EERSTE GEBRUIK BEDIENING VAN HET APPARAAT WASGOED IN DE MACHINE DOEN WASMIDDEL EN ADDITIEVEN (WASVERZACHTER, VLEKKENMIDDEL) TOEVOEGEN EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA AANWIJZINGEN EN TIPS ONDERHOUD EN REINIGING PROBLEEMOPLOSSING MONTAGE KLANTENSERVICE Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben. Model Productnummer Serienummer In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden NEDERLANDS 3 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken ­ functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. [. . . ] Vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter, stijfsel). Draai het klepje (omhoog of omlaag) in de juiste stand om poeder of vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Volg altijd de instructies op de verpakking van de wasmiddelen. De stand van de klep controleren 1. Druk de hendel in om de lade uit te trekken. NEDERLANDS 17 3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken. 4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Met de klep in de stand OMLAAG: ­ Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen. ­ Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep. Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt. EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN 1. Op het display verschijnt de standaard temperatuur en centrifugesnelheid. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, drukt u op de bijbehorende toetsen. Het lampje van de ingestelde functie gaat aan, of de display toont het bijbehorende symbool. Druk op toets 1 om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen. Als u op de toets 4 drukt: Het programma wordt gestart. DEUR OPENEN Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld. Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn, blijft het symbool voor de deurvergrendeling aan en kunt u de deur niet openen. Als u het apparaat uit zet, dient u het programma opnieuw in te stellen. EEN FUNCTIE WIJZIGEN U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken. Druk herhaaldelijk op toets 5 tot het aantal minuten of uren op de display verschijnt. Druk op toets 4 , het apparaat begint het aftellen van de uitgestelde start. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. Voordat u op toets 4 drukt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen. DE UITGESTELDE START ANNULEREN 1. Als u op de toets 4 drukt: Het bijbehorende indicatielampje knippert. AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA · Het apparaat stopt automatisch. · In de display gaat het symbool aan. NEDERLANDS 19 · Het indicatielampje van de toets Start/Pauze 4 gaat uit. Vijf minuten na het einde van het programma wordt het apparaat door de energiebesparende functie automatisch uitgeschakeld. Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste ingestelde programma in de display weergegeven. [. . . ] Te veel wasgoed geladen. Mogelijke oplossing Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel. Verminder de hoeveelheid wasgoed. Schakel het apparaat na de controle in. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze klantenservice. Als de display andere alarmcodes aangeeft, neemt u contact op met onze klantenservice. 30 MONTAGE UITPAKKEN 1. Verwijder de piepschuim verpakkingsmaterialen. 4. De interne folie eraf trekken. 5. Open de trommel en verwijder alle materialen. NEDERLANDS 31 6. Kantel het apparaat achterover. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L70478FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L70478FL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag