Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L64845

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L64845. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L64845 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L64845 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L64845 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1591 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L64845 (7976 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L64845

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat. In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over hoe u schade aan het apparaat kunt voorkomen. [. . . ] Ofschoon zij biologisch afbreekbaar zijn bevatten wasmiddelen stoffen die - in grote hoeveelheden - de broze balans van de natuur kunnen verstoren. De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz. ), de kleur, wastemperatuur en de mate van vervuiling. Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt: waspoeder voor alle soorten weefsels waspoeder voor tere weefsels (60°C max) en wol, vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60°C max) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol De wasmiddelen en evt. andere toe te voegen middelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma kan worden gestart. Als gebruik wordt gemaakt van geconcentreerd waspoeder of vloeibaar wasmiddel, dient een programma zonder voorwas te worden geselecteerd. Giet vloeibaar wasmiddel in het vakje met het teken vlak voordat u het programma start. worden gegoten voordat u het Wasverzachter of stijfsel moeten in het vakje met het teken wasprogramma start. Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het «MAX» teken in de wasmiddellade niet. Hoeveelheid wasmiddel Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water. Volg de instructies van de wasmiddelfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden. Gebruik minder wasmiddel als: · als u een kleine lading wast, · het wasgoed licht vervuild is, · er veel schuimvorming is tijdens het wassen. De wascyclus voorbereiden 27 Graden van waterhardheid De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde "hardheids"-graden. Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf of bij de lokale instanties. Opmerking: Een waterontharder moet worden toegevoegd als het water een gemiddeld-hoge hardheidsgraad heeft (vanaf hardheidsgraad II). De hoeveelheid wasmiddel kan altijd worden aangepast aan de hardheidsgraad I (=zacht). graad 1 2 3 4 Kenmerk zacht gemiddeld hard erg hard Graden van waterhardheid Duits Frans °dH °T. H. Plaats een opvangbak dichtbij de pomp om het vrijkomende water op te vangen. 5. Trek de noodafvoerslang naar buiten, plaats hem in de opvangbak en verwijder de dop. Als er geen water meer naar buiten komt, de pomp losschroeven en verwijderen. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u de pomp verwijdert. Verwijder eventuele voorwerpen uit het schoepenrad van de pomp, door dit rond te draaien. 32 Onderhoud en reiniging 8. Plaats de dop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats. Als het apparaat in werking is en afhankelijk van het geselecteerde programma kan er heet water in de pomp aanwezig zijn. Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een wascyclus, wacht altijd tot de machine de cyclus heeft afgemaakt en tot u het wasgoed uit de trommel heeft gehaald. Wanneer u het deksel weer vastschroeft dient u goed te controleren of het stevig is vastgezet om lekkages te voorkomen en jonge kinderen het niet kunnen verwijderen. Waterinlaatfilter Als u merkt dat het langer duurt om de machine met water te vullen, controleer dan of het filter in de watertoevoerslang niet is verstopt. Schroef de waterslang weer op de kraan. Machine legen in geval van nood Ga, als het water niet wordt afgevoerd, als volgt te werk om de machine te leeg te laten lopen: 1. zet een opvangbak op de vloer en houd het uiteinde van de noodafvoerslang in de bak. [. . . ] 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L64845

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L64845 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag