Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L64806

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L64806. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L64806 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L64806 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L64806 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (673 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L64806

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 64806 Waschvollautomat Benutzerinformation 52400 VORWÄSCHE 1200 1000 600 SPÜLSTOPP WASCHEN SPÜLEN SPÜLEN SCHLEUDERN ENDE ENERGIESPAREN SCHLEUDERN PUMPEN FEINSPÜLEN KALT 30 30 FEINWÄSCHE AUS 95 KOCHWÄSCHE BUNTWÄSCHE 60 40 30 60 40 PFLEGELEICHT FLECKEN ZEITSPAREN START PAUSE TÜR WOLLE SEIDE 40 40 LEICHTBÜGELN PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (Het is normaal als het pompwiel stootsgewijs draait. ) Als het pompwiel niet kan worden gedraaid dient u contact op te nemen met de service-afdeling. Lipjes van de deksel zijdelings in de geleidingssleuven inschuiven en de deksel rechtsom vastdraaien. 24 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Bij afgedankte apparatuur dient de stroomstekker uit het stopcontact genomen te worden. Als gevolg kunnen kinderen zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen. 2 W 1 25 Technische gegevens 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn hoogte x breedte x diepte Diepte bij geopende vuldeur. In hoogte verstelbaar: Vulhoeveelheid (programmaafhankelijk) Toepassingsgebied Trommeltoerental centrifugeren Waterdruk 850 x 598 x 640 mm 1017 mm ca. 6 kg Huishouden zie kenplaatje 1-10bar (=10­100N/cm2=0, 1­1, 0MPa) Verbruikswaarden De verbruikswaarden worden aangegeven als onder standaardcondities. Deze waarden kunnen in het dagelijks gebruik verschillend zijn. Programmakeuzeknop (temperatuur) WITTE/BONTE WAS 95 ECO 2) Vulgewicht in kg1) 6 6 6 3 3 2 Water in liters 62 49 58 58 58 54 Energie in kWh 2, 20 1, 02 0, 70 0, 52 0, 42 0, 35 WITTE/BONTE WAS 40 KREUKHERSTELLEND 40 FIJNE WAS 30 WOL/ZIJDE H (handwas) 30 1) De bepaling voor het vulgewicht is conform de norm EN 60456 Standard load. 2) Tip: programma-instellingen voor tests in overeenstemming met resp. De verbruikswaarden kunnen van de aangegeven waarden afwijken, afhankelijk van de druk, de hardheid en de toevoertemperatuur van het water, de omgevingstemperatuur, het soort en de hoeveelheid wasgoed, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen extra functies. 26 Opstel- en aansluitaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie · Deze wasautomaat is niet geschikt voor onderbouw. · Voor de ingebruikname dient het apparaat op transportschade gecontroleerd te worden. · Voor de ingebruikname dienen alle delen van de transportbeveiliging verwijderd te zijn. Anders kan er bij het centrifugeren schade aan het apparaat of aan naburige meubels ontstaan. · Voor de inbedrijfname dient de spatwaterbeveiliging op het apparaat tot stand gebracht te zijn (zie "Transportbeveiliging verwijderen"). · De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact steken. · Bij een vaste aansluiting: Een vaste aansluiting mag uitsluitend door een erkend vakman worden uitgevoerd. · Controleer voor de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat vermelde nominale spanning en stroomsoort met netspanning en stroomsoort op de plaats van de opstelling overeenkomen. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L64806

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L64806 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag