Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L64800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L64800. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L64800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L64800 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L64800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10870 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L64800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Electrolux apparaat. De volgende symbolen zullen u tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing leiden: Veiligheidsinstructies. Adviezen en aanbevelingen Informatie betreffende de bescherming van het milieu Inhoud 3 Inhoud Gebruiksaanwijzing Belangrijke waarschuwingen Beschrijving van het apparaat Wasmiddellade Bedieningspaneel Ingebruikneming Aanpassing aan persoonlijke wensen Geluidssignaal Veiligheid voor kinderen 6 6-9 10 10 11 11 12 12 12 Dagelijks gebruik Wasgoed in de machine doen Dosering van wasmiddelen Selectie van het gewenste programma Selectie van de centrifugesnelheid of van de Spoelstop-functie Toetsen van de programma-opties Selectie van de optie Voorwas Selectie van de optie Vlekken Selectie van de optie Behoedzaam Selectie van de optie TIJD Selectie van de extra spoelgang Display Selectie van de toets «START/PAUZE» Selectie van de toets Startuitstel Weergave programmaverloop Wijziging van een optie of van een lopend programma Onderbreken van een programma Annuleren van een programma 13 13 13 14 14-15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 20 20 20 20 4 Inhoud Opening van de deur tijdens een lopend programma Einde programma 21 21 Wasprogramma's Programma-Informatie Dagelijks gebruik Het wasgoed sorteren Temperaturen Voordat u het wasgoed in de trommel plaatst Maximale beladingen Gewicht van wasgoed Vlekkenbehandeling Keuze van het wasmiddel Dosering van wasmiddelen en additieven Hardheidsgraden van het water Wasmiddelen en additieven Wasverzachter 22-23 24 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 Internationale wassymbolen Onderhoud en reiniging Ontkalking van het apparaat Na elke was Buitenkant De wasmiddellade Behuizing van de wasmiddellade De pomp Het filter van de toevoerleiding Voorzorgsmaatregelen tegen vorst Machine legen in geval van nood 30 31 31 31 31 31 32 32 33 34 35 Als zich een storing voordoet 35 Inhoud 5 Technische kenmerken Verbruikswaarden Installatie Uitpakken Plaatsing en waterpas zetten Aansluiting op de waterleiding Voorziening waterstop Water afvoeren Elektrische aansluiting 39 40 41 41 43 43 44 44 45 Milieu Afdanken van het apparaat Weggooien van het oude apparaat Ecologische adviezen 46 46 46 46 Garantie/serviceafdeling Klantenservice 47 51 6 Belangrijke waarschuwingen Gebruiksaanwijzing Belangrijke waarschuwingen Voordat u de machine in bedrijf stelt · De veiligheid van onze AEG Electrolux apparaten is in overeenstemming met de technische normen en de wetgeving met betrekking tot de veiligheid van apparaten. Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u aan de volgende veiligheidsvoorschriften te herinneren. Lees deze helemaal door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. [. . . ] Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de wasvoorschriften van de fabrikant. Temperaturen 95° of 90° voor linnen, normaal vervuild wit katoen (bijvoorbeeld theedoeken, handdoeken, tafelkleden, lakens . . . ) voor normaal vervuilde kleurechte kleding (bijv. overhemden, nachthemden, pyjama's. . . . ) van linnen, katoen of synthetische weefsels en voor licht vervuild wit katoen (bijv. vitrage), gemengde was inclusief synthetische weefsels en wollen kledingstukken met het label «zuiver wol, wasbaar in de machine, krimpvrij» 60°/50° 40°-30°-KOUD Voordat u het wasgoed in de trommel doet Was «witte» en bonte was apart. Nieuwe, gekleurde kledingstukken kunnen, als ze voor het eerst gewassen worden, hun kleur verliezen en afgeven op ander wasgoed. Verwijder kleine metalen voorwerpen (spijkers, spelden, paperclips) die in binnenzakken en broekzakken kunnen zitten. Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta. 26 Dagelijks gebruik Behandel gordijnen met speciale zorg. Verwijder loszittende knopen, spelden en nietjes. Maximale belading De hoeveelheid wasgoed die in de trommel wordt geladen mag de maximumcapaciteit van de machine niet overschrijden. Deze capaciteit is afhankelijk van de textielsoort (zie «Wasprogramma's»). Niet alle textielsoorten hebben evenveel ruimte nodig en ze hebben evenmin hetzelfde vermogen om water op te nemen. Algemene regels : Katoen, linnen: trommel vol maar niet volgepropt; Synthetica (kreukherstellend): trommel niet meer dan half vol; Fijne was en wol: trommel niet meer dan een derde gevuld. Indien u wast bij een maximale belading maakt u efficiënt gebruik van water en energie. Gebruik specifieke producten voor het wassen van wol. Wasmiddelen en additieven Wij ontraden u tegelijkertijd verschillende soorten wasmiddelen te gebruiken, uw wasgoed kan dan beschadigd raken. Vloeibare wasmiddelen dienen niet gebruikt te worden als de voorwas is geselecteerd. Voor alle cycli zonder voorwas, kunnen deze in een wasbol gegoten worden die Dagelijks gebruik 29 direct in de trommel gelegd wordt, of in het wasmiddelvakje, in beide gevallen is het noodzakelijk de wascyclus onmiddellijk te starten. Als u uw wasgoed vervolgens in een wasdroger droogt, vergeet dan niet de wasbol te verwijderen. Vloeibare wasmiddelen worden met name aanbevolen voor lagere temperaturen, d. w. z. 30°C en 40°C, terwijl voor hogere temperaturen, van 60°C tot 90°C waspoeder wordt aangeraden. Wasmiddelen in tabletvorm of in doses moeten in het vakje «hoofdwas» van de wasmiddellade van uw wasmachine geplaatst worden. Wasverzachter of stijfsel moeten in het vakje met het teken worden gegoten voordat het wasprogramma gestart wordt. Houd u, bij de behandeling van vlekken vóór het begin van de wascyclus, aan de door de fabrikant van het product aanbevolen doses en aanwijzingen. Als u wasmiddel gebruikt voor de behandeling van vlekken, moet u de wascyclus onmiddellijk starten. Wasverzachter Giet een wasverzachter in vloeibare vorm in het vakje van de wasmiddellade dat hiervoor bedoeld is. Houd u aan de op de fles aangegeven dosering, afhankelijk van de eigenschap van de gebruikte wasverzachter, normaal of geconcentreerd. [. . . ] Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L64800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L64800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag