Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L6480

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L6480. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L6480 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L6480 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L6480 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (710 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L6480 (675 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L6480

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 6480 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aan de eventuele volgende eigenaar door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Instructies en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 25 26 29 29 Veiligheidsinstructies voor het aansluiten . [. . . ] Deze kunnen bij het gebruik in het huishouden afwijken. Programmakiezer (Temperatuur) WITTE/BONTE WAS 95 ECO 2) Vulhoeveelheid in kg1) 6 6 6 3 3 2 Water in liters 62 45 58 58 58 54 Energie in kWh 2, 20 1, 02 0, 70 0, 52 0, 42 0, 35 WITTE/BONTE WAS 40 KREUKHERSTELLEND 40 FIJNE WAS 30 WOL H (handwas)30 1) De weergave van de vulhoeveelheid is in overeenstemming met EN 60456 Standardload. De verbruikswaarden wijken afhankelijk van de waterdruk, -hardheid, -inlooptemperatuur, omgevingstemperatuur, soort wasgoed en hoeveelheid, gebruikt wasmiddel, schommelingen in de stroomspanning en gekozen extra functies van de weergegeven waarden af. 24 Instructies voor plaatsing en aansluiting 1 Veiligheidsinstructies voor het aansluiten Deze wasautomaat is niet geschikt voor onderbouw. Voor de ingebruikname dient het apparaat op transportschade gecontroleerd te worden. Voor de ingebruikname dienen alle delen van de transportbeveiliging verwijderd te zijn. Anders kan er bij het centrifugeren schade aan het apparaat of aan naburige meubels, ontstaan. Voor de inbedrijfname dient de sproeiwaterbeveiliging op het apparaat aangebracht te zijn (zie "Transportbeveiliging verwijderen"). De stekker altijd in een volgens de voorschriften genstalleerd geaard stopcontact steken. Bij een vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag uitsluitend door een erkend vakman worden uitgevoerd. Controleer voor de ingebruikname of de op het kenplaatje van het apparaat vermelde nominale spanning met de netspanning en het stroomtype op de plaats van de opstelling overeenkomt. Ook de elektrische beveiliging die nodig is kunt u van het kenplaatje aflezen. Als werkzaamheden volgens de voorschriften aan de waterinstallatie van de wateraansluiting van de wasautomaat uitgevoerd dienen te worden, dienen deze door een erkende installatievakman te worden uitgevoerd. Als werkzaamheden volgens de voorschriften ten aanzien van de elektrische aansluiting van de wasautomaat op het stroomnet uitgevoerd dienen te worden, dienen deze door een erkende elektrotechnische vakman te worden uitgevoerd. De stroomtoevoerleiding van de wasautomaat mag uitsluitend door de klantendienst of een erkend vakman worden omgewisseld. 25 Aansluiten van het apparaat Het apparaat transporteren 1 Waarschuwing! Het apparaat niet op het voorfront en niet op de rechter zijkant (vanaf de voorzijde gezien) neerleggen. De transportbeveiliging dient eerst op de plaats van de installatie verwijderd te worden!Het transporteren zonder transportbeveiliging kan tot beschadigingen van en aan het apparaat leiden. Het apparaat niet aan de geopende vuldeur en ook niet aan de sokkel optillen. Bij het transporteren met een steekwagen: De steekwagen alleen via de zijkant onder het apparaat plaatsen. Uitpakken 1 Voor het eerste gebruik moet u de beschermingsvoorzieningen die voor het transport aangebracht werden, verwijderen. Bewaar deze beschermingsvoorzieningen: ze zullen opnieuw gebruikt moeten worden bij toekomstige verplaatsingen van het toestel (bijvoorbeeld bij verhuis). Na de beschermingen te hebben verwijderd laat u het toestel voorzichtig op de achterkant steunen om het blok polystyreen te verwijderen dat de sokkel van de verpakking vormt. 26 2. Zet het toestel terug recht en verwijder de bevestiging van de voedingskabel en van de afvoerleiding aan hun steun aan de achterzijde van het toestel. 3. Met de meegeleverde sleutel schroeft u de middelste schroef A achteraan boven los en verwijdert u ze. [. . . ] Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in Belgi gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in Belgi. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L6480

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L6480 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag