Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L60465TL1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L60465TL1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L60465TL1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L60465TL1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L60465TL1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2844 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L60465TL1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] L 60260 TL 1 L 60465 TL 1 NL Gebruiksaanwijzing 2 www. aeg. com INHOUD 1. 23 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. [. . . ] Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma. Steek de stekker in het stopcontact. Druk op toets 1 om het apparaat in te schakelen. Plaats het wasgoed in de machine. Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddelen en toevoegingen. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling. 5. NEDERLANDS 13 9. 1 Wasgoed in de machine doen 2. Druk op toets A (afhankelijk van model). Voordat u de deur van de machine sluit, dient u erop te letten dat de trommel goed is gesloten. A 1. Open het deksel van de machine 9. 2 Wasmiddel en toevoegingen gebruiken • Meet het wasmiddel en wasverzachter af. Wasmiddelvakje voor voorwasfase. De aanduiding MAX is het maximale niveau voor de hoeveelheid wasmiddel (poeder of vloeibaar). De aanduiding MAX is het maximale niveau voor de hoeveelheid wasmiddel (poeder of vloeibaar). Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel. 14 www. aeg. com Vloeibaar wasmiddel of poeder 1. 2. CLICK A 4. 3. CLICK B • Positie A voor poederwasmiddel (fabrieksinstelling). Wanneer u vloeibaar wasmiddel gebruikt: – Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen. – Gebruik niet meer vloeibaar wasmiddel dan het maximale niveau. 9. 3 Een programma instellen en starten 1. 2. 5. Draai de programmaschakelaar. Druk op toets 4 om het programma te starten. De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water. Het lampje van toets 4 knippert in het rood. De lampjes van de standaard temperatuur en centrifugesnelheid gaan aan. om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, drukt u op de bijbehorende toetsen. Als u op de relevante toets drukt, gaat het lampje van de ingestelde functie aan, of toont de display het bijbehorende symbool. 9. 4 Een programma onderbreken 1. Het wasprogramma gaat verder. NEDERLANDS 15 9. 5 Een programma annuleren 1. Om de deksel te openen: 1. Draai de programmaknop op om het programma te annuleren. Het apparaat pompt geen water weg. Als u op de toets 4 drukt: U kunt de deksel twee minuten na het stoppen van het apparaat openen. Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn, blijft het symbool voor de deurvergrendeling aan en kunt u het deksel niet openen. Als u het apparaat uitzet, dient u het programma opnieuw in te stellen. 9. 6 Een functie wijzigen U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken. 1. Als u op de toets 4 drukt: Het indicatielampje knippert. De ingestelde functie wijzigen. 9. 7 Het startuitstel instellen 1. Druk herhaaldelijk op toets 5 tot het aantal minuten of uren op de display verschijnt. Druk op toets 4 , het apparaat begint het aftellen van de uitgestelde start. [. . . ] Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0 °C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen veroorzaakt is. 12. PROBLEEMOPLOSSING Het apparaat start niet of stopt tijdens het programma. Bij sommige problemen werken de geluidssignalen en toont de display een alarmcode: • - Het apparaat wordt niet gevuld met water. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L60465TL1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L60465TL1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag