Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L60260TL1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L60260TL1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L60260TL1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L60260TL1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L60260TL1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6224 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L60260TL1 (2953 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L60260TL1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel. 2. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt. Deze gebruikersinformatie bevat aanwijzingen voor het zelf verhelpen van eventueel opgetreden storingen, zie het hoofdstuk "Wat doen wanneer . . . ". Indien u ondanks deze aanwijzingen nog problemen zou hebben, kan u altijd terecht bij onze After-Sales-Service: ELGROEP & AEG SERVICE Bergensesteenweg 719 1502 Lembeek Tel. : 02/3630444 Hier krijgt u een antwoord op elke vraag inzake de uitrusting en het gebruik van uw toestel. [. . . ] De hoofdwasgang voor t (WITTE/ BONTE WAS) en/of } (KREUKHERSTELLEND) loopt af. Wanneer o (SPOELSTOP) ingesteld werd: Het water moet eerst weggepompt of het wasgoed moet nog gecentrifugeerd worden. Ofwel de toets o (SPOELSTOP) lossen (het water wordt weggepompt en het wasgoed overeenkomstig het afgelopen programma gecentrifugeerd; het toerental kan ook tijdens het centrifugeren nog veranderd worden), of de programmakeuzeknop met de wijzers van de klok mee op v 15 (POMPEN) draaien (het water wordt zonder centrifugeren weggepompt), of de programmakeuzeknop met de wijzers van de klok mee op stand 5 of 10 (CENTRIFUGEREN) draaien (het water wordt weggepompt en het wasgoed aan het ingestelde toerental gecentrifugeerd; het toerental kan ook tijdens het centrifugeren nog veranderd worden). Nadat het programma afgelopen is: 3 Na het programma-einde blijft de vuldeur om veiligheidsredenen nog gedurende 1 tot 2 minuten vergrendeld. Wanneer de wasmachine gedurende lange tijd niet wordt gebruikt: De waterkraan sluiten en de stekker van de wasmachine uit het stopcontact halen. 24 Gebruiksaanwijzing Programmatabellen Hierna worden niet alle mogelijke maar enkel de doorgaans gebruikelijke en zinvolle instellingen beschreven. Wassen Soort wasgang, wasvoorschriften Max. vulgewicht (droog gewicht)1) Programmakeuzeknop k1 (VOORWAS WITTE WAS/BONTE WAS) t2 (WITTE WAS/BONTE WAS) k1 (VOORWAS WITTE WAS/BONTE WAS) t2 (WITTE WAS/BONTE WAS) k1 (VOORWAS WITTE WAS/BONTE WAS) t2 (WITTE WAS/BONTE WAS) k6 (VOORWAS KREUKHERSTELLEND) }7 (KREUKHERSTELLEND) 2, 5kg (bzw. 15-20m2 gordijnen) 2kg 12 (FIJNE WAS) s 11 (WOL) 30 tot 60 Temperatuurkiezer Eventuele extra toetsen q (INWEKEN) (VLEKKEN) (VLEKKEN) ] (KORT) q (INWEKEN) (VLEKKEN) (VLEKKEN) ] (KORT) q (INWEKEN) (VLEKKEN) (VLEKKEN) ] (KORT) q (INWEKEN) (VLEKKEN) (VLEKKEN) ] (KORT) 60 tot 95 Witte was 5kg 60 tot 95 Energiebesparend programma: Witte was 5kg E Bonte was 5kg 30 tot 60 30 tot 60 Kreukherstellend 2, 5kg 30 tot 60 r (KOUD) tot 40 r (KOUD) tot 40 Fijne was Wol2) 9 1) Een emmer van 10 liter bevat ongeveer 2, 5kg droge was (katoen). 2) Wolgoed met een wolmerk mag enkel in de wasmachine gewassen worden wanneer dit van het etiket "vervilt niet", "niet villend" of "geschikt voor wasmaschines" voorzien is. 25 Gebruiksaanwijzing Afzonderlijk spoelen Soort wasgoed Max. Vulgewicht (drooggewicht) 5kg 2, 5kg 2, 5kg 2kg Programmakeuzeknop 3 (SPOELEN WITTE WAS/BONTE WAS) 8 (SPOELEN KREUKHERSTELLEND) 13 (FIJNSPOELEN FIJNE WAS/WOL) Witte/bonte was Kreukherstellend Fijne was Wol Afzonderlijk wasverzachten/stijven/impregneren Soort wasgoed Max. Vulgewicht (drooggewicht) Programmakeuzeknop 4 (WASVERZACHTEN WITTE WAS/BONTE WAS) 9 (WASVERZACHTEN KREUKHERSTELLEND) 14 (WASVERZACHTEN FIJNE WAS/WOL) Witte/bonte was 5kg Kreukherstellend Fijne was Wol 2, 5kg 2, 5kg 2kg Afzonderlijk centrifugeren Soort wasgoed Max. Vulgewicht (drooggewicht) Programmakeuzeknop 5 (CENTRIFUGEREN WITTE WAS/BONTE WAS) 10 (CENTRIFUGEREN KREUKHERSTELLEND) Witte/bonte was Kreukherstellend Fijne was Wol 5kg 2, 5kg 2, 5kg 2kg 26 Gebruiksaanwijzing Reinigen en verzorgen Bedieningspaneel Opgelet!Gebruik geen verzorgingsmiddelen voor meubilair of aggressieve reinigingsmiddelen om het bedieningspaneel en onderdelen ervan te reinigen. Het programma afbreken en het geklemde wasgoed uit de vuldeur verwijderen. De noodaftapslang correct aansluiten (zie het hoofdstuk "Een noodaftap uitvoeren"). De klantendienst opbellen ingeval van een lekke noodaftapslang. De noodaftapslang is niet correct aangesloten en/of is lek. 31 Gebruiksaanwijzing Probleem Mogelijke oorzaken o (SPOELSTOP) werd ingesteld Oplossing o (SPOELSTOP) deselecteren. Het toestel centrifugeert niet, het water blijft in de trommel. De toets q (INWEKEN) losHet inweekprogramma is afsen (de aansluitende hoofdgelopen. Het inzetstuk voor wasverzachter in het vak voor verzorgingsmiddelen is niet correct aangebracht of is verstopt. De wasmiddellade reinigen, het inzetstuk voor wasverzachter stevig aanbrengen. Verwijder de knik. Er werd geen wasverzachter ingespoeld, het vak voor verzorgingsmiddel is met water gevuld. Het wasgoed is sterk verkreukeld. Het wasgoed is niet voldoende uitgezwierd, er is duidelijk nog water in de trommel achtergebleven. Neem contact op met de De maximale pomphoogte klantendienst die voor op(opvoerhoogte van 1m vanaf voerhoogtes van meer dan het standvlak van de wasma1m een speciale set als extra chine) wordt overschreden. Schakel het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en reinig de loogpomp. Ingeval van een sifonaansluiReinig de sifon. De De zeef in de schroefverbintoevoerslang van de waterding van de toevoerslang aan kraan en van de wasmachine de waterkraan of aan de losschroeven. De oorzaak is vermoedelijk toe te schrijven aan een te hoog silicaatgehalte van het wasmiddel. Geen negatieve inwerking op de spoelresultaten, eventueel vloeibaar wasmiddel gebruiken. Het spoelwater is niet helder. De vuldeur kan niet ge- De vuldeur is om veiligheids- Na het programma-einde 1 opend worden. [. . . ] De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L60260TL1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L60260TL1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag