Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L54811

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L54811. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L54811 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L54811 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L54811 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (568 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L54811 (596 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L54811

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 54811 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aan de eventuele volgende eigenaar door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Instructies en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 26 26 26 29 29 Veiligheidsinstructies voor het aansluiten . [. . . ] Op het wasgoed zijn grijze vlekken aanwezig · Met zalf, vet of olie vervuild wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen. · De meest voorkomende oorzaak is dat wasverzachter, en met name in geconcentreerde vorm, op het wasgoed terecht is gekomen. Dergelijke vlekken dienen zo snel mogelijk uitgewassen te worden en de betreffende wasverzachter dient voorzichtig gebruikt te worden. Na de laatste spoelgang is nog schuim zichtbaar · Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. 20 Witte restanten op het wasgoed · Het betreft niet opgeloste bestanddelen van moderne wasmiddelen. Eventueel het wasgoed in de toekomst voor het wassen binnenste buiten keren. Met name bij donker wasgoed is het gebruik van een vloeibaar wasmiddel aan te bevelen. Aftappen 1 Waarschuwing!Voor het aftappen de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact nemen!Aansluitend de afsluitstoppen door het rechtsom draaien losdraaien en uittrekken. Indien noodzakelijk de opvangbak meerdere keren legen en de aftapslang tussentijds met de afsluitstoppen sluiten. Als het sop afgetapt is: 4. De afsluitstoppen goed in de aftapslang plaatsen en rechtsom vastdraaien. Het klepje van de sokkel plaatsen en sluiten. 21 Afvoerpomp De afvoerpomp is onderhoudsvrij. Het openen van het pompdeksel is alleen in het geval van een storing vereist als er geen water weg wordt gepompt, bijv. Controleer altijd voor het vullen met wasgoed of er geen vreemde voorwerpen in de zakken zitten of tussen het wasgoed aanwezig is. die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terechtkomen blijven in het pomphuis liggen (filter voor vreemde voorwerpen dat het pompwiel beschermt. 1 Waarschuwing!Voor het openen van het pompdeksel de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact nemen!Eventuele vreemde voorwerpen en textielpluizen uit het pomphuis en van het pompwiel verwijderen. 5. Controleer of het pompwiel helemaal achter in het pomphuis rond kan worden gedraaid. (Het is normaal als het pompwiel stootsgewijs draait. ) Als het pompwiel niet kan worden gedraaid dient u contact op te nemen met de klantendienst. Lipjes van het deksel zijdelings in de geleidingssleuven inschuiven en het deksel rechtsom vastdraaien. 22 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. [. . . ] De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: · chemische en elektrochemische inwerking van water, · abnormale milieuomstandigheden in het algemeen · voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden · contact met agressieve stoffen. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L54811

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L54811 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag