Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L52810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L52810. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L52810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L52810 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L52810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (586 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L52810 (537 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L52810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 52810 Wasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aan de eventuele volgende eigenaar door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Instructies en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 28 28 28 31 31 Veiligheidsinstructies voor het aansluiten . [. . . ] Met name bij donker wasgoed is het gebruik van een vloeibaar wasmiddel aan te bevelen. 22 Aftappen 1 Waarschuwing!Voor het aftappen de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact nemen!Aansluitend de afsluitstoppen door het rechtsom draaien losdraaien en uittrekken. Indien noodzakelijk de opvangbak meerdere keren legen en de aftapslang tussentijds met de afsluitstoppen sluiten. Als het sop afgetapt is: 4. De afsluitstoppen goed in de aftapslang plaatsen en rechtsom vastdraaien. Het klepje van de sokkel plaatsen en sluiten. 23 Afvoerpomp De afvoerpomp is onderhoudsvrij. Het openen van het pompdeksel is alleen in het geval van een storing vereist als er geen water weg wordt gepompt, bijv. Controleer altijd voor het vullen met wasgoed of er geen vreemde voorwerpen in de zakken zitten of tussen het wasgoed aanwezig is. die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terechtkomen blijven in het pomphuis liggen (filter voor vreemde voorwerpen dat het pompwiel beschermt. 1 Waarschuwing!Voor het openen van het pompdeksel de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact nemen!Eventuele vreemde voorwerpen en textielpluizen uit het pomphuis en van het pompwiel verwijderen. 5. Controleer of het pompwiel helemaal achter in het pomphuis rond kan worden gedraaid. (Het is normaal als het pompwiel stootsgewijs draait. ) Als het pompwiel niet kan worden gedraaid dient u contact op te nemen met de klantendienst. Lipjes van het deksel zijdelings in de geleidingssleuven inschuiven en het deksel rechtsom vastdraaien. 24 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Bij afgedankte apparatuur dient de stroomstekker uit het stopcontact genomen te worden. Als gevolg kunnen kinderen zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen. 2 W 1 25 Technische gegevens 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn hoogte x breedte x diepte Diepte bij geopende vuldeur. [. . . ] Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in Belgi gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in Belgi. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L52810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L52810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag