Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L47328

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L47328. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L47328 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L47328 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L47328 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1787 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L47328

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT CARAT 47328 Gebruiksaanwijzing Wasautomaat 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Als de machine toch ontkalkt moet worden, gebruik dan een specifiek nietbijtend product dat speciaal ontwikkeld is voor wasmachines en in de handel verkrijgbaar is. Houd u aan de dosering en frequentie van het ontkalken die aangegeven is op de verpakking. De behuizing Maak de behuizing van de wasmachine schoon met lauw water en een zacht reinigingsmiddel. Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of soortgelijke producten. Wasmiddelbakje Van tijd tot tijd moet u het wasmiddelbakje schoonmaken om eventuele resten wasmiddel te verwijderen en zo een storing in de werking te voorkomen. 1. Verwijder het wasmiddelbakje door het op te tillen en naar buiten te trekken. 2. Haal de twee helften van het wasmiddelbakje uit elkaar. 24 Onderhoud en reiniging 3. Zet het wasmiddelbakje weer op zijn plaats. Onderhoud en reiniging 25 Het filter van de afvoer Maak het filter dat zich onderaan het apparaat bevindt regelmatig schoon : 1. Draai de dop tegen de wijzers van de klok in totdat deze verticaal staat en het restwater afgevoerd kan worden. 3. Maak hem zorgvuldig schoon onder stromend water. 26 Onderhoud en reiniging 5. Doe het deurtje weer dicht. De filters van de watertoevoer Schroef de uiteinden van de watertoevoerslang los en maak de filters schoon. In geval van een storing 27 In geval van een storing Bij de fabricage van uw apparaat is het grondig gecontroleerd. Indien u echter een storing constateert, raadpleeg dan eerst de onderstaande paragrafen voordat u de klantenservice belt. Probleem De wasmachine start niet of wordt niet met water gevuld : Oorzaken ·het apparaat is niet goed aangesloten, de elektrische aansluiting werkt niet, ·het deksel van uw wasmachine en de kleppen van de trommel zijn niet goed gesloten, ·de start van het programma is niet goed aangegeven, ·er is een stroomonderbreking, ·er is een onderbreking in de watertoevoer, ·de kraan is dicht, ·de watertoevoerfilters zijn vervuild, ·er verschijnt een rode stip op de watertoevoerleiding. ·het gebogen uiteinde van de afvoerslang is te laag aangesloten (zie paragraaf "Installatie"). ·de afvoerslang is verstopt of geknikt, ·het afvoerfilter is verstopt, ·de waterstopvoorziening is in werking getreden: het wasgoed is niet goed in de trommel verdeeld, ·het programma "Water afvoeren" of de optie "Nacht Extra Stil" is geselecteerd, ·het gebogen uiteinde van de afvoerslang hangt niet op de goede hoogte. ·een teveel aan wasmiddel heeft schuim doen overlopen, ·het wasmiddel is niet geschikt voor gebruik in een wasmachine, ·het gebogen uiteinde van de waterafvoerslang is niet correct opgehangen, ·het filter van de waterafvoer is niet op zijn plaats teruggezet, ·de watertoevoerleiding is niet waterdicht. ·het wasmiddel is niet geschikt voor gebruik in een wasmachine, ·er zit te veel wasgoed in de trommel, ·het gekozen wasprogramma is niet geschikt, ·er is te weinig wasmiddel gebruikt. De wasmachine wordt wel gevuld met water, maar loopt meteen leeg : De wasmachine centrifugeert niet of het water loopt niet weg: Er ligt water op de grond rond de wasmachine : De wasresultaten zijn niet bevredigend : 28 In geval van een storing Probleem De machine trilt, maakt lawaai : Oorzaken ·de verpakking van het apparaat is niet volledig verwijderd (zie paragraaf uitpakken), ·het apparaat staat niet waterpas en is niet goed bevestigd, ·het apparaat staat te dicht bij de muur of andere meubels, ·het wasgoed is niet goed verdeeld in de trommel, ·er zit niet genoeg was in de trommel. ·de watertoevoerfilters zijn vervuild, ·er is een onderbreking in de stroom- of watertoevoer, ·de thermische beveiliging van de motor is in werking gesteld, ·de temperatuur van het aanvoerwater is lager dan normaal, ·het veiligheidssysteem voor schuimdetectie is in werking getreden (te veel wasmiddel) en de wasmachine is begonnen met het afvoeren van het schuim, ·de waterstopvoorziening is in werking getreden: er is een extra fase toegevoegd om het wasgoed beter in de trommel te verdelen. ·de water- of stroomtoevoer is defect, ·er is een spoelstop geprogrammeerd, ·de kleppen van de trommel staan open. ·het lampje "deksel vrijgegeven"* is uit, ·de temperatuur van het water voor inweken is veel te hoog, ·het deksel wordt 1 à 2 minuten na afloop van het programma ontgrendeld*. ·de trommel is er niet in geslaagd de juiste stand te gaan staan vanwege een voortdurende onbalans; draai de trommel met de hand. ·het deksel is niet goed gesloten. De wascyclus duurt veel te lang: De wasmachine stopt tijdens een wascyclus : Het deksel gaat niet open na afloop van de cyclus : Het waarschuwingslampje "trommel in verkeerde stand gestopt" is na afloop van de cyclus niet gaan branden : De foutcode E40 verschijnt op het display** en het gele lampje van de toets START/PAUZE knippert*** : De foutcode E20 verschijnt op het display** en het gele lampje van de toets START/PAUZE knippert*** : ·het filter van de afvoer is verstopt, ·de afvoerslang is verstopt of geknikt, ·de afvoerslang zit te hoog (zie "Installatie"), ·de afvoerpomp is verstopt, ·de installatiesifon is verstopt. In geval van een storing 29 Probleem De foutcode E10 verschijnt op het display** en het gele lampje van de toets START/PAUZE knippert*** : De foutcode EF0 verschijnt op het display** en het gele lampje van de toets START/PAUZE knippert*** : Oorzaken ·de kraan is dicht, ·er is een onderbreking in de waterleiding, ·het filter van de afvoer is verstopt, ·de beveiliging tegen overstroming (waterstop) is in werking getreden, ga als volgt te werk : - sluit de kraan van de watertoevoer, - laat het apparaat gedurende 2 minuten leeeglopen voordat u de stekker uit het stopcontact trekt, - bel de Klantenservice. ·de beveiliging tegen overstroming (waterstop) is in werking getreden, ga als volgt te werk : - sluit de kraan van de watertoevoer, - laat het apparaat gedurende 2 minuten leeeglopen voordat u de stekker uit het stopcontact trekt, - bel de Klantenservice. ·het MAX-streepje is overschreden. De waterafvoerpomp van de wasmachine blijft werken, ook als het apparaat uitgeschakeld is : De wasverzachter loopt direct in de trommel zodra het bakje gevuld wordt : * Afhankelijk van het model. ** Bij bepaalde modellen kunnen er geluidssignalen in werking treden. *** Nadat u de eventuele oorzaken van de storing heeft opgelost, op de toets START/PAUZE drukken om het onderbroken programma opnieuw te starten. 30 Waarschuwingen Waarschuwingen · Dit apparaat is zwaar. [. . . ] 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal : a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L47328

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L47328 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag