Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L46210L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L46210L. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L46210L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L46210L te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L46210L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4228 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L46210L (9904 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L46210L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT 46210L Gebruiksaanwijzing Wasmachine 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Haal de twee onderdelen van het wasmiddelbakje uit elkaar. 16 Onderhoud en reiniging 3. Plaats het wasmiddelbakje terug. 17 Afvoerfilter Reinig het filter aan de onderkant van de machine regelmatig: 1. Draai het filter naar links tot het verticaal staat en het restwater kan weglopen. 18 Onderhoud en reiniging 3. Sluit het deurtje weer. Watertoevoerfilters Draai de uiteinden van de watertoevoerslang los en reinig de filters. 20 Problemen met de werking Problemen met de werking Uw wasmachine is uitgebreid getest voordat deze de fabriek heeft verlaten. Als u echter een storing opmerkt, lees dan de onderstaande tabel voordat u contact opneemt met de klantenservice. Problemen Oorzaken De wasmachine start · de stekker zit niet goed in het stopcontact of de elektrische voeding niet of wordt niet gevuld werkt niet, met water: · de klep van uw machine en de trommel zijn niet goed gesloten, · het startcommando voor het programma is niet goed geselecteerd, · er is een stroomstoring, · de watertoevoer is afgesloten, · de waterkraan is dicht, · de watertoevoerfilters zijn vuil, · er verschijnt een rode ring op de watertoevoerslang. Er stroomt water in de machine en dat loopt meteen weer weg: · het U-stuk voor de afvoer is te laag gemonteerd (zie de paragraaf Installatie). De wasmachine spoelt · de afvoerslang is verstopt of gebogen, niet of pompt geen wa- · het afvoerfilter is verstopt, ter weg: · de uit-balansdetector is geactiveerd: het wasgoed is ongelijk verdeeld in de trommel, · het programma "Pompen" of "Nachtprogramma" of de functie "Spoelstop" is geselecteerd, · de hoogte van het U-stuk voor de afvoer is niet geschikt. U heeft water rond de afwasmachine aangetroffen: · · · · · · · · · te veel wasmiddel heeft ervoor gezorgd dat het schuim overstroomde, het wasmiddel is ongeschikt voor wassen in de machine, het U-stuk voor de afvoer is niet correct aangesloten, het afvoerfilter is niet teruggeplaatst, de watertoevoerslang lekt. het wasmiddel is ongeschikt voor wassen in de machine, er zit te veel wasgoed in de trommel, het wasprogramma is ongeschikt, er is te weinig wasmiddel gebruikt. De wasresultaten zijn onbevredigend: De machine staat te schudden of maakt lawaai: · de transportschroeven zijn niet uit het apparaat verwijderd (zie de paragraaf Verwijderen van de transportschroeven), · het apparaat staat niet waterpas en is niet in balans, · het apparaat staat te dicht bij de muur of tegen meubels aan, · het wasgoed is ongelijk verdeeld in de trommel, · de lading is te klein. Problemen met de werking Problemen Het wasprogramma duurt veel te lang: · · · · · Oorzaken 21 de watertoevoerfilters zijn vuil, de stroom of de watertoevoer zijn afgesloten, de motoroververhittingsdetector is geactiveerd, de watertoevoertemperatuur is lager dan normaal, het veiligheidssysteem voor schuimdetectie is geactiveerd (te veel wasmiddel) en de wasmachine is begonnen met het afpompen van het schuim, · de uit-balansdetector is geactiveerd: er is een extra fase toegevoegd om het wasgoed gelijkmatiger te verdelen in de trommel. · de water- of stroomtoevoer is kapot, · er is een Spoelstop geselecteerd, · de kleppen van de trommel zijn open. · het lampje "onmiddellijk openen" 1) brandt niet, · de temperatuur in de trommel is te hoog, · de klep wordt 1 - 2 minuten na het eind van het programma ontgrendeld 1). · de klep is niet goed dicht. De wasmachine stopt tijdens een wasprogramma: De klep kan niet geopend worden op het eind van een programma: De foutcode E40 verschijnt in het display 2) en de START/PAUZEknop knippert geel 3): De foutcode E20 verschijnt in het display 2) en de START/PAUZEknop knippert geel 3): De foutcode E10 verschijnt op het display 2) en de START/PAUZEknop knippert geel 3): De foutcode EF0 verschijnt in het display 2) en de START/PAUZEknop knippert geel 3): · · · · · het afvoerfilter is verstopt, de afvoerslang is verstopt of gebogen, de afvoerslang is te hoog bevestigd (zie de paragraaf "Installatie"). de afvoerpomp is geblokkeerd, de standpijp is verstopt. · de waterkraan is dicht, · de watertoevoer is afgesloten. · het afvoerfilter is verstopt, · het anti-overloopsysteem is ingeschakeld, ga als volgt te werk: - draai de kraan dicht, - leeg het apparaat gedurende 2 minuten voordat u de stekker eruit trekt, - bel de Klantenservice. De afvoerpomp werkt · het anti-overloopsysteem is ingeschakeld, ga als volgt te werk: voortdurend, zelfs wan- draai de kraan dicht, neer het apparaat uitge- leeg het apparaat gedurende 2 minuten voordat u de stekker eruit schakeld is: trekt, - bel de Klantenservice. De wasverzachter stroomt meteen in de trommel als u dit in het wasmiddelbakje doet: · u bent voorbij het teken MAX gegaan. 1) Afhankelijk van het model. 2) Op sommige modellen klinken er geluidstonen. 22 Waarschuwingen 3) Druk na het oplossen van het probleem op de START/PAUZE-knop om het onderbroken programma opnieuw te starten. Installatie-instructies Waarschuwingen · Dit apparaat is zwaar. · De transportschroeven moeten verwijderd worden voordat het apparaat wordt gebruikt. Als alle beschermende transportmiddelen niet verwijderd worden, kan dit schade aan het apparaat of aan de naastliggende meubels veroorzaken. Het apparaat moet van de netvoeding worden gekoppeld wanneer de transportschroeven worden verwijderd. · De aansluiting op de watertoevoer moet worden uitgevoerd door een erkende loodgieter. · Het apparaat moet worden voorzien van een geaarde netstekker die voldoet aan de voorschriften. · Als het elektriciteitsnet in uw woning aangepast moet worden om het apparaat op de netvoeding aan te sluiten, roep dan de hulp in van een erkende elektricien. · Lees de instructies in het hoofdstuk "Elektrische aansluiting" zorgvuldig voordat u het apparaat op de netvoeding aansluit. · Zorg ervoor dat het netsnoer niet onder het apparaat komt vast te zitten na installatie. [. . . ] c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L46210L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L46210L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag