Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L16820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L16820. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L16820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L16820 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L16820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (582 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L16820 (556 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L16820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT-TURBO 16820 Was/droogautomaat Informatie voor de gebruiker 1600 1200 900 700 SPOELSTOP EXTRADROOG KASTDROOG STRIJKSTARTTIJDDROOG DROOGTIJD KEUZE LOOPTIJD AQUA ALARM VOORWASSEN KORT CENTRIFUGEREN WASSEN CENTRIFUGEREN SPOELEN POMPEN EXTRA SPOELEN WASVERZACHTEN CENTRIFUGEREN SPOELEN KOUD DROGEN 30 WOL ZIJDE 40 KOUD 30 DEUR UIT 95 16820 WITTE WAS BONTE WAS ECO 60 40-60 MIX 40 VOORWAS VLEKKEN BEHOEDZAAM KORT START/ PAUZE EINDE OVERDOSERING 40 FIJNE WAS 30 DROGEN 60 KREUK50 HERSTELLEND 40 STRIJKVRIJ DROGEN 40 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat te doen als . . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] 1200 Bij aanduiding SPOELSTOP blijft het wasgoed in het 900 laatste spoelwater staan. Als het centrifugetoerental niet veranderd wordt, wordt de laatste centrifugegang automatisch aan het wasprogramma aangepast: - WITTE/BONTE WAS - KREUKHERSTELLEND - FJINE WAS - ZIJDE/WOL/ (handwas) 700 SPOELSTOP 1600 tpm 900 tpm 900 tpm 900 tpm Eventueel EXTRA SPOELEN kiezen De machine is ontworpen om zo weinig mogelijk water te verbruiken. Voor personen die allergisch voor wasmiddelen zijn kan het nodig zijn het wasgoed met meer water te spoelen. Als deze functie is ingesteld, worden bij de programma's voor witte/bonte was twee extra spoelgangen uitgevoerd en bij de programma's voor kreukherstellend goed en fijne was een extra spoelgang. Keuze van extra spoelgang Druk gelijktijdig ongeveer 3 seconden op toetsen CENTRIFUGEREN en DROOGTIJD: lampje EXTRA SPOELEN in die indicatie van het programmaverloop gaat branden. Extra spoelcyclus opheffen: Houd de CENTRIFUGEREN en DROOGTIJD ingedrukt totdat EXTRA SPOELEN in de indicatie van het programmaverloop uitgaat. 26 Wassen Starttijdkeuze instellen Voordat het programma wordt LOOPTIJD STARTTIJDgestart kunt u de starttijd instellen: KEUZE toets STARTTIJDKEUZE indrukken, tot de tijd tot de gewenste programmastart is ingesteld; in het multidisplay wordt deze tijd 3 seconden lang aangegeven. Na indrukken van toets START/PAUZE verschijnt in het display weer de starttijdkeuze en de machine begint de resterende tijd terug te tellen. Programma starten 1. Het wasprogramma start direct resp na afloop van de ingestelde starttijdkeuze. LOOPTIJD 125 Als bij het starten van het programma lampje EINDE knippert en op het display alarmcode E40 wordt aangegeven, is de deur niet dicht. Bij ingestelde starttijdkeuze: De ingestelde tijd loopt af, in het multidisplay wordt de resterende tijd tot de programmastart (in volle uren) aangegeven. Tijdens deze periode kunt u nog wasgoed in de machine doen of de starttijdkeuze wijzigen resp. · Wasgoed toevoegen: druk op toets START/PAUZE, de deur kan geopend worden. Doe het wasgoed in de machine, sluit de deur en druk weer op toets START/PAUZE. · Starttijdkeuze annuleren: druk op toets START/PAUZE, druk zo vaak op toets STARTTIJDKEUZE totdat op het display 0' verschijnt. Indicatie van het programmaverloop Geeft vóór de start de gekozen programma-onderdelen aan. Tijdens het waspogramma wordt aangegeven met welk onderdeel de machine bezig is. LOOPTIJD VOORWASSEN WASSEN SPOELEN EXTRA SPOELEN CENTRIFUGEREN DROGEN EINDE OVERDOSERING DEUR Multidisplay De te verwachten resterende looptijd (in minuten) wordt tot het einde van het programma in het multidisplay aangegeven. 27 120 Wassen Einde van het programma De machine stopt automatisch. Houd u de volgende keer goed aan de instructies van de wasmiddelfabrikant en het vulgewicht. Als de optie SPOELSTOP gekozen is, het water wegpompen (de deur blijft vergrendeld, lampje DEUR is rood): · programma POMPEN kiezen om het water weg te pompen. Er wordt dan niet gecentrifugeerd; · programma CENTRIFUGEREN of KORT CENTRIFUGEREN kiezen om het wasgoed te centrifugeren; · centrifugetoerental instellen en toets START/PAUZE indrukken. Voordat u programma POMPEN, CENTRIFUGEREN of KORT CENTRIFUGEREN kunt instellen, moet u eerst de programmakiezer op O/UIT draaien. Controleren of de trommel helemaal leeg is, anders zou wasgoed bij de volgende wasbeurt kunnen beschadigen (bijv. Als u niet verder wast, waterkraan dichtdraaien en stekker uit het stopcontact trekken. [. . . ] · De was/droogautomaat niet plaatsen in een ruimte waar het kan gaan vriezen. · Toevoer- en afvoerslang mogen niet geknikt of platgedrukt worden. 47 Installatie Oneffenheden in de vloer compenseren De machine moet met alle 4 voeten stevig op de vloer staan. Kleine oneffenheden in de vloer kunt u compenseren door in- of uitdraaien van de 4 voeten. Aansluiting aan koud water Met het apparaat wordt een drukslang van 1, 5 meter lang meegeleverd. Voor de wateraansluiting is een waterkraan met schroefdraad R 3/4" nodig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L16820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L16820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag