Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L12620

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L12620. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX L12620 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX L12620 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX L12620 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (704 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX L12620 (920 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX L12620

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVAMAT TURBO 12620 Lavante-séchante Was/droogautomaat Notice d'utilisation Informatie voor de gebruiker 1600 1200 900 700 EXTRA DROOG TRÈS SEC KASTDROOG À RANGER DROOGTIJD STARTTIJD STRIJKDROOG TEMPS DE DÉPART À REPASSER SÉCHAGE DIFFÉRÉ LOOPTIJD TEMPS RESTANT AQUA ALARM KORT CENTRIFUGEREN ESSORAGE DÉLICAT CENTRIFUGEREN ESSORAGE POMPEN VIDANGE ADOUCISSANT SPOELEN RINÇAGE WASVERZACHTEN UIT ARRÊT 16820 VOORWAS PRÉLAVAGE VLEKKEN TACHES SENSITIVE KORT START/PAUZE COURT MARCHE/PAUSE SPOELEN RINÇAGE EXTRA SPOELEN RINÇAGE PLUS CENTRIFUGEREN ESSORAGE DROGEN SÉCHAGE EINDE FIN OVERDOSERING SURDOSAGE DEUR PORTE WITTE/BONTE WAS BLANC/COULEURS 95 ECO 60 40-60 MIX 40 30 60 KREUK50 HERSTELLEND 40 SYNTHÉTIQUES STRIJKVRIJ REPASSAGE FACILE WOL/ZIJDE 30 LAINE/SOIE 40 30 FIJNE WAS DÉLICATS 40 40 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] van de droogheidsgraad Als u tijdens het droogproces de ingestelde droogtijd of de droogheidsgraad wilt wijzigen, zet u de machine in de pauze-stand door toets START/PAUZE in te drukken. Na instellen van de gewenste droogtijd of droogheidsgraad toets START/PAUZE nogmaals indrukken om het programma voort te zetten. Pluizen Na het drogen van sterk pluizend wasgoed, bijv. nieuwe badhanddoeken, is het aan te raden, het wasprogramma SPOELEN in te stellen, om er zeker van te zijn dat eventueel in de kuip verzamelde pluizen weggespoeld worden en zich niet bij een volgend wasprogramma op het wasgoed kunnen vastzetten. 72 Voordat u gaat drogen Nadrogen Is het wasgoed na beëindiging van het droogprogramma nog te vochtig, dan kan door instellen van een korte droogtijd nagedroogd worden. Om kreukvorming en krimpen te vermijden, wasgoed niet te droog laten worden. Drogen Alleen drogen Belading: - witte/bonte was max. 2, 0 kg Tijdens het drogen moet de waterkraan geopend zijn en moet de afvoerslang in een gootsteen of badkuip hangen. DROOGTIJD TEMPS DE SÉCHAGE Droogprogramma kiezen, afhankelijk van textielsoort. Bij drogen met tijdsinstelling toets DROOGTIJD zo vaak indrukken, tot de gewenste droogtijd in het multidisplay LOOPTIJD TEMPS RESTANT wordt aangegeven. . Apparaat starten door toets START/PAUZE in te drukken. Wasgoed uit de machine nemen. 73 Wassen Vulgewichten: witte/bonte was kreukherstellend goed en fijne was zjide/wol/ (handwas) 5, 0 kg 2, 5 kg 2, 0 kg Wasgoed in de machine doen Deur openen. Deur stevig sluiten. Was-/nabehandelingsmiddel doseren Wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten trekken. Wasmiddel doseren in het vakje voor de hoofdwas (let op de doseeraanwijzingen van de wasmiddelfabrikant). Eventueel vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel) in vak doseren. Wasmiddellade helemaal naar binnen schuiven. Wasprogramma instellen Draai de programmakiezer op het gewenste programma. De brandende lampjes in de indicatie van het programmaverloop geven aan uit welke onderdelen het programma bestaat. De duur van het gekozen programma verschijnt in minuten op het display. 74 AQUA CONTROL 12620 KORT CENTRIFUGEREN WITTE/BONTE WAS UIT ESSORAGE DÉLICAT ARRÊT BLANC/COULEURS CENTRIFUGEREN SPOELEN ESSORAGE 95 RINÇAGE POMPEN ECO EXTRA SPOELEN VIDANGE 60 RINÇAGE PLUS WASVERZACHTEN 40-60 MIX ADOUCISSANT CENTRIFUGEREN SPOELEN 40 ESSORAGE RINÇAGE 30 DROGEN SÉCHAGE WOL/ZIJDE 30 60 LAINE/SOIE 40 EINDE KREUKFIN 50 HERSTELLEND 40 SYNTHÉTIQUES 30 40 40 FIJNE WAS STRIJKVRIJ REPASSAGE FACILE DÉLICATS DEUR PORTE Wassen Eventueel VOORWAS, VLEKKEN, BEHOEDZAAM of KORT kiezen Afhankelijk van mate van verontreiniging en textielsoort. Het betreffende lampje brandt. VOORWAS PRÉLAVAGE KORT COURT VLEKKEN TACHES SENSITIVE Centrifugetoerental wijzigen of SPOELSTOP kiezen Toets eventueel indrukken tot het gewenste toerental of SPOELSTOP ingesteld is: het betreffende lampje brandt. Als het centrifugetoerental niet veranderd wordt, wordt de laatste centrifugegang automatisch aan het wasprogramma aangepast: - WITTE/BONTE WAS - KREUKHERSTELLEND - FJINE WAS - ZJIDE/WOL/ (handwas) 1200 900 700 500 1200 U/Min 900 tpm 900 tpm 900 tpm Extra spoelgang De machine is ontworpen om zo weinig mogelijk water te verbruiken. Voor personen die allergisch voor wasmiddelen zijn kan het nodig zijn het wasgoed met meer water te spoelen. Als deze functie is ingesteld, worden bij de programma's voor witte/bonte was twee extra spoelgangen uitgevoerd en bij de programma's voor kreukherstellend goed en fijne was een extra spoelgang. Extra spoelgang instellen Druk gelijktijdig ongeveer 3 seconden op de toetsen CENTRIFUGEREN en DROOGTIJD: lampje EXTRA SPOELEN in de indicatie van het programmaverloop gaat branden. Extra spoelgang opheffen: Houd de toetsen CENTRIFUGEREN en DROOGTIJD ingedrukt totdat EXTRA SPOELEN in de indicatie van het programmaverloop uitgaat. 75 Wassen Starttijd instellen Voordat het programma wordt STARTTIJD LOOPTIJD DÉPART TEMPS RESTANT gestart kunt u de starttijd instellen: DIFFÉRÉ toets STARTTIJD indrukken, tot de tijd tot de gewenste programmastart is ingesteld; in het multidisplay wordt deze tijd 3 seconden lang aangegeven. Na indrukken van toets START/PAUZE verschijnt in het display weer de starttijd en de machine begint de resterende tijd terug te tellen. Programma starten 1. [. . . ] U kan onderdelen, toebehoren en verbruiksprodukten online bestellen op adres http://www. aeg-home. be OPSTEL- EN AANSLUITAANWIJZING Aanwijzingen m. b. t. de veiligheid voor de installatie · Controleer de was/droogautomaat op transportschade. · Verwijder de transportbeveiliging geheel, zie "Transportbeveiliging verwijderen". Een niet verwijderde transportbeveiliging kan tijdens het centrifugeren leiden tot beschadiging van het apparaat en meubelen die ernaast staan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX L12620

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX L12620 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag