Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KS8100001M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KS8100001M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KS8100001M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KS8100001M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KS8100001M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (603 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX KS8100001M (601 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KS8100001M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik conform de voorschriften · Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik. · Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!· Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht. · Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. [. . . ] Montage U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Plakken op afdichting · Het werkblad op de plaats van de uitsnijding reinigen. · Plak het afdichtband op de onderste rand van de glaskeramische plaat rondom de buitenkant. De plaats van het punt waar de tape samenkomt dient in het midden van één van de zijden te liggen. Na het op maat maken (met enige mm speling) de beide uiteinden tegen elkaar aan drukken min. 5 mm Beschrijving van het apparaat Indeling kookplaat 1 2 3 4 180 mm 210 mm 180 mm 210 mm 5 1 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W 2 Inductiekookzone 1800 W met vermogensfunctie 2800 W 3 Inductiekookzone 1800 W met vermogensfunctie 2800 W 4 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W 5 Bedieningspaneel 6 electrolux Uitrusting bedieningsveld 1 2 3 4 5 6 7 12 11 10 9 8 Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Sensorveld Functie schakelt de kookplaat in en uit een vergrendeling met indicatielampje timerindicaties van de kookzones timerdisplay kookstandindicators indicatie panherkenning en automatische uitschakeling schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en uit activeert de powerfunctie tonen voor welke zone u de tijd instelt toont de tijd in minuten kookstand weergeven geeft aan dat: · er geen kookgerei op de kookzone staat · het kookgerei niet geschikt is · automatische veiligheidsuitschakeling actief is geeft aan dat de kookzone warm blijft Bedieningsknop brander tijdsduur verlengen of verkorten kookzone selecteren met een indicatielampje schakelt in en uit STOP+GO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 restwarmte-indicatie een bedieningsbalk / +nummer in timerindicatie geeft storingen aan. Verbrandingsgevaar door restwarmte! De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct onder in het kookgerei zelf. Het keramische glas wordt alleen opgewarmd door de restwarmte van het kookgerei. Bediening van het apparaat In- en uitgeschakeld gedurende 1 seconde aan om het Raak apparaat in- en uit te schakelen. schakelt de oven uit De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones zijn uitgeschakeld. · u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. electrolux 7 · u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz. ) langer dan 10 seconden. Voordat u de kookplaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. · De timer met aftelfunctie wijzigen: selecteer de kookzone met raak of aan . De resterende electrolux 9 Bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, . Hiermee wordt voorkomen dat maar niet de kookstand per ongeluk wordt veranderd. De kinderbeveiliging Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat. Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele kooksessie · Schakel de kookplaat in met . Het controlelampje gaat branden. · 4 seconden aanraken Stel de kookstand binnen 10 seconden in. · Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. Energie besparen · Plaats, indien mogelijk, altijd een deksel op het kookgerei. · Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt. Temperatuurinstelling -1 1-2 1-2 2-3 Gebruik: · Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte. · De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben. [. . . ] Zie hoofdstuk "Vermogensbeheer". 12 electrolux Probleem gaat branden Mogelijke oorzaak en oplossing · Geen pan op de kookzone. · De diameter van de bodem van de pan is te klein voor de kookzone. · Oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. Er is een storing opgetreden in het apparaat, omdat er een pan is drooggekookt of omdat u een ongeschikte pan heeft gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KS8100001M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KS8100001M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag